Blog.Sector.sk http://blog.sector.sk Blog Sector sk Sector (c)2004 sector@sector.sk (Sector) Sun, 3 Nov 2019 17:29:00 +0200 Záchranári z GTA V http://bogatyr.blog.sector.sk//blogclanok/13155/zachranari-z-gta-v.htm http://bogatyr.blog.sector.sk//blogclanok/13155/zachranari-z-gta-v.htm Videá vytvorené v GTA V o práci záchranných zložiek. nic@sector.sk Sun, 1 Sep 2019 02:40:20 +0200 Otáčkomer na platforme Arduino Uno http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13150/otackomer-na-platforme-arduino-uno.htm http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13150/otackomer-na-platforme-arduino-uno.htm Použitie infračerveného senzora prekážky na účel otáčkomera na platforme Arduino Uno. nic@sector.sk Fri, 30 Aug 2019 23:42:04 +0200 UDP Ovládanie ESP32 prostredníctvom UDP datagramov http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13149/ovladanie-esp32-prostrednictvom-udp-datagramov.htm http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13149/ovladanie-esp32-prostrednictvom-udp-datagramov.htm Článok poukazuje na možnosti ovládania ESP32 prostredníctvom UDP správ - datagramov. Popisuje možnosti využitia asynchrónnej knižnice. nic@sector.sk Thu, 22 Aug 2019 18:18:05 +0200 Mastermind - Logik - cez Arduino a LCD http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13148/mastermind-logik-cez-arduino-a-lcd.htm http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13148/mastermind-logik-cez-arduino-a-lcd.htm Popis implementácie hry Mastermind pre Arduino s využitím LCD displeja 20x4 na I2C zbernici s expadnerom. Programová logika vrátane zdrojového kódu. nic@sector.sk Sun, 18 Aug 2019 12:52:55 +0200 FK Senica vs MFK Ružomberok http://bossmartas.blog.sector.sk//blogclanok/13147/fk-senica-vs-mfk-ruzomberok.htm http://bossmartas.blog.sector.sk//blogclanok/13147/fk-senica-vs-mfk-ruzomberok.htm Deň Bohov... nic@sector.sk Sun, 23 Jun 2019 00:23:32 +0200 Bicyklovanie Bicyklovanie po Google mapách - Arduino 32u4 http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13139/bicyklovanie-po-google-mapach-arduino-32u4.htm http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13139/bicyklovanie-po-google-mapach-arduino-32u4.htm Článok sa zameriava na použitie Arduino dosiek s čipom 32u4, ktorý dokáže fungovať ako HID zariadenie. nic@sector.sk Mon, 3 Jun 2019 01:56:54 +0200 Nerov (v)zostup v Caldárii http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13135/nerov-v-zostup-v-caldarii.htm http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13135/nerov-v-zostup-v-caldarii.htm Poviedka z roku 2015 napísaná mnou za víkend bez internetu :-)) Inšpiráciu som si zobral z hry M&B: Warband. Dielo neprešlo jazykovou úpravou a obsahuje chyby. nic@sector.sk Fri, 17 May 2019 02:23:34 +0200 IoT Prepočet atmosférického tlaku na hladinu mora http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13131/prepocet-atmosferickeho-tlaku-na-hladinu-mora.htm http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13131/prepocet-atmosferickeho-tlaku-na-hladinu-mora.htm Krátky návod na prepočítanie absolútneho vlaku vzduchu na relatívny - na hladinu mora. Využitie vzorcov pre BOSCH senzory BME280, BMP280. nic@sector.sk Mon, 6 May 2019 21:52:01 +0200 IoT Včelárska váha - Arduino + HX711 http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13129/vcelarska-vaha-arduino-hx711.htm http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13129/vcelarska-vaha-arduino-hx711.htm Nielen včelárska váha postavená na základe 24-bitového prevodníka HX711, ktorý umožňuje presné merania prostredníctvom modulu pre váženie objektu. Systém je vhodný predovšetkým pre IoT aplikácie - Mon nic@sector.sk Mon, 29 Apr 2019 00:55:52 +0200 IoT Hladinomer - Arduino, ESP32, ESP8266 + ultrazvuk http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13127/hladinomer-arduino-esp32-esp8266-ultrazvuk.htm http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13127/hladinomer-arduino-esp32-esp8266-ultrazvuk.htm Projekt s monitorovým denného vývoja výšky hladiny vody v studni, žumpe. Možnosť sledovať a integrovať rozšírené funkcie pre ovládanie zavlažovania, čerpania úžitkovej vody. nic@sector.sk Fri, 19 Apr 2019 15:40:12 +0200 IoT Meteostanica - ESP32 - Webclient http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13126/meteostanica-esp32-webclient.htm http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13126/meteostanica-esp32-webclient.htm Meteostanica postavená na ESP32 odosielajúca dáta na webstránku vo webclient móde. nic@sector.sk Thu, 11 Apr 2019 13:14:19 +0200 Nové GTA V videá http://bogatyr.blog.sector.sk//blogclanok/13125/nove-gta-v-videa.htm http://bogatyr.blog.sector.sk//blogclanok/13125/nove-gta-v-videa.htm Moje ďalšie dve videá vytvorené v GTA V o záchranných zložkách. nic@sector.sk Tue, 2 Apr 2019 07:06:03 +0200 San Andreas Paramedics Stories http://bogatyr.blog.sector.sk//blogclanok/13121/san-andreas-paramedics-stories.htm http://bogatyr.blog.sector.sk//blogclanok/13121/san-andreas-paramedics-stories.htm Zachraňovanie životov v GTA V. nic@sector.sk Sun, 24 Mar 2019 17:19:12 +0200 IoT Webportál - Vykurovanie cez internet - otvorený hardvér http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13120/webportal-vykurovanie-cez-internet-otvoreny-hardver.htm http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13120/webportal-vykurovanie-cez-internet-otvoreny-hardver.htm Článok na tému vykurovania cez internet s centrálnym portálom s využitím otvoreného hardvéru pre komunikáciu. nic@sector.sk Sat, 23 Feb 2019 22:00:56 +0200 Airsoft Capture points (DOMINATION) - Arduino + WiFi http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13107/capture-points-domination-arduino-wifi.htm http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13107/capture-points-domination-arduino-wifi.htm Herný štýl Capture pints a.k.a. DOMINATION so systémom postaveným na Arduine a na wifi čipoch nRF24l01 vo verzii PA + LNA pre lepší dosah. nic@sector.sk Fri, 22 Feb 2019 23:35:17 +0200 IoT Notifikátor udalostí e-mailom cez mikrokontróler http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13106/notifikator-udalosti-e-mailom-cez-mikrokontroler.htm http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13106/notifikator-udalosti-e-mailom-cez-mikrokontroler.htm Notifikátor udalostí postavený na platforme Arduino, ESP8266 či ESP32. Hlavnou úlohou systému je upozorniť na krízové situácie v domácnosti, na pracovisku. Udalosti hlásené prostedníctvom e-mailu nic@sector.sk Sun, 10 Feb 2019 18:51:53 +0200 IoT Ovládanie relé cez Arduino s webaplikáciou http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13103/ovladanie-rele-cez-arduino-s-webaplikaciou.htm http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13103/ovladanie-rele-cez-arduino-s-webaplikaciou.htm Článok o ovládaní relé odkiaľkoľvek na svete v prehľadnej webaplikácii. Ako riadiaci mikrokontróler Arduino s Ethernet shield alebo modul od Wiznetu z rodiny W5X00. nic@sector.sk Tue, 5 Feb 2019 20:52:19 +0200 IoT Meteostanica s ESP8266 - NodeMCU http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13102/meteostanica-s-esp8266-nodemcu.htm http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13102/meteostanica-s-esp8266-nodemcu.htm Meteostanica s wifi čipom ESP8266 na vývojovej doske NodeMCU. nic@sector.sk Sun, 3 Feb 2019 23:43:04 +0200 IoT Wifi teplomer s ESP8266 http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13101/wifi-teplomer-s-esp8266.htm http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13101/wifi-teplomer-s-esp8266.htm Wifi teplomer založený na wifi čipe ESP8266 s využitím senzorov teploty DS18B20 na OneWire zbernici. nic@sector.sk Fri, 1 Feb 2019 18:50:12 +0200 IoT RFID vrátnik so správou on-line http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13099/rfid-vratnik-so-spravou-on-line.htm http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13099/rfid-vratnik-so-spravou-on-line.htm RFID vrátnik s webovým rozhraním s wifi čipom ESP8266, ESP32, alebo Ethernetovým rozhraním doplnením o Arduino a čítačkou RC522 pre karty, kľúčenky a MiFare tagy štandardu ISO/IEC 14443 A. nic@sector.sk Sun, 13 Jan 2019 01:50:50 +0200 IoT Autonómne vykurovanie cez internet s ESP8266 http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13096/autonomne-vykurovanie-cez-internet-s-esp8266.htm http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13096/autonomne-vykurovanie-cez-internet-s-esp8266.htm Článok o projekte vykurovania chaty cez internet s mikrokontrolérom ESP8266 osadenom na vývojovej doske NodeMCU v3 Lolin. nic@sector.sk Sat, 8 Dec 2018 04:07:20 +0200 Hasičské stopky cez Arduino s displejom http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13086/hasicske-stopky-cez-arduino-s-displejom.htm http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13086/hasicske-stopky-cez-arduino-s-displejom.htm Krátky článok o hasičských stopkách - časomiere postavenej na Arduine, alebo čipe AtMega so znakovým displejom pre výpis hodnôt. nic@sector.sk Sun, 18 Nov 2018 01:37:34 +0200 Airsoft Airsoft / Paintball DOMINATOR cez Arduino + RFID http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13076/airsoft-paintball-dominator-cez-arduino-rfid.htm http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13076/airsoft-paintball-dominator-cez-arduino-rfid.htm Článok sa zaujíma o problematiku vytvorenia softvéru pre zariadenie DOMINATOR, ktoré sa používa pre extrémne športy Airsoft, Paintball, Nerf wars a herné módy King of the Hill a príbuzné modifikácie. nic@sector.sk Fri, 2 Nov 2018 19:40:34 +0200 IoT Riadenie závlahy cez internet s Arduinom http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13062/riadenie-zavlahy-cez-internet-s-arduinom.htm http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13062/riadenie-zavlahy-cez-internet-s-arduinom.htm Riadenie závlahy, vykurovania a chladenia s Arduinom pre záhradníctvo, záhradu. nic@sector.sk Fri, 2 Nov 2018 18:57:00 +0200 Scrapping Web scraper cez mikrokontróler http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13061/web-scraper-cez-mikrokontroler.htm http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13061/web-scraper-cez-mikrokontroler.htm Web scraper cez Arduino, či ESP dosku pre získavanie informácii z danej webovej lokality nic@sector.sk Sun, 29 Jul 2018 12:17:43 +0200 2 Android textovky, 2 silné zážitky http://bogatyr.blog.sector.sk//blogclanok/13026/2-android-textovky-2-silne-zazitky.htm http://bogatyr.blog.sector.sk//blogclanok/13026/2-android-textovky-2-silne-zazitky.htm Porovnanie textoviek Mansion a Seen alebo ako môj najsilnejší herný zážitok na Androide zariadili tieto dve textové hry. nic@sector.sk Fri, 13 Jul 2018 15:33:54 +0200 Commandos 1 a 3 v Commandos 2 http://bogatyr.blog.sector.sk//blogclanok/13014/commandos-1-a-3-v-commandos-2.htm http://bogatyr.blog.sector.sk//blogclanok/13014/commandos-1-a-3-v-commandos-2.htm Zahrajte si Commandos 1, datadisk a 3 v dvojke. nic@sector.sk Wed, 30 May 2018 17:22:15 +0200 Webkit Ovládanie hlasom v slovenčine pre mikrokontroléry a mikropočítače http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13010/ovladanie-hlasom-v-slovencine-pre-mikrokontrolery-a-mikropocitace.htm http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13010/ovladanie-hlasom-v-slovencine-pre-mikrokontrolery-a-mikropocitace.htm Ovládanie hlasom v slovenčine pre mikrokontroléry dostalo svoj ďalší posun vpred lepšou šablónou. nic@sector.sk Wed, 23 May 2018 02:53:39 +0200 Arduino Odosielanie e-mailov cez Arduino/NodeMCU - The Easiest way http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13008/odosielanie-e-mailov-cez-arduino-nodemcu-the-easiest-way.htm http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/13008/odosielanie-e-mailov-cez-arduino-nodemcu-the-easiest-way.htm Najľahšie možné odosielanie e-mailov cez Arduino/NodeMCU dosku. Vďaka tomu je možné odosielať informatívne e-maily napríklad podľa vývoja udalostí.. (Vytopenie, nebezpečné stúpnutie teploty - napr vče nic@sector.sk Tue, 6 Mar 2018 15:24:02 +0200 LARP Ako vyhrať LARP http://dogyno.blog.sector.sk//blogclanok/12991/ako-vyhrat-larp.htm http://dogyno.blog.sector.sk//blogclanok/12991/ako-vyhrat-larp.htm Zopár tipov a trikov ako spraviť niečo čo sa nedá, alebo sa to aspoň nedá tak, ako by väčšina hráčov čakala :) nic@sector.sk Wed, 28 Feb 2018 06:07:51 +0200 allforjan Death of real Superman - Jan Kuciak allforjan http://frejo.blog.sector.sk//blogclanok/12985/death-of-real-superman-jan-kuciak-allforjan.htm http://frejo.blog.sector.sk//blogclanok/12985/death-of-real-superman-jan-kuciak-allforjan.htm Ján Kuciak a jeho odkaz / Jan Kuciak and his heritage jankuciak nic@sector.sk Tue, 27 Feb 2018 21:11:31 +0200 Night is calling: komiks Nightcall http://frejo.blog.sector.sk//blogclanok/12983/night-is-calling-komiks-nightcall.htm http://frejo.blog.sector.sk//blogclanok/12983/night-is-calling-komiks-nightcall.htm Komiks Nightcall nic@sector.sk Mon, 26 Feb 2018 21:03:11 +0200 poézia Cesta blázna http://had-89.blog.sector.sk//blogclanok/12982/cesta-blazna.htm http://had-89.blog.sector.sk//blogclanok/12982/cesta-blazna.htm ... nic@sector.sk Tue, 16 Jan 2018 23:21:24 +0200 IoT Ovládanie hlasom - Arduino + Ethernet shield http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/12970/ovladanie-hlasom-arduino-ethernet-shield.htm http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/12970/ovladanie-hlasom-arduino-ethernet-shield.htm Ovládanie hlasom pre mikrokontróler Arduino s Ethernet shieldom pre pripojenie a parsovanie dát nic@sector.sk Tue, 16 Jan 2018 22:55:41 +0200 Arduino Ovládanie relé z internetu http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/12968/ovladanie-rele-z-internetu.htm http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/12968/ovladanie-rele-z-internetu.htm Ovládanie relé z internetu odkiaľkoľvek pomocou web prehliadača. Webclient mód pre Arduino Ehternet shield. nic@sector.sk Tue, 16 Jan 2018 22:15:28 +0200 IoT Inteligentné vykurovanie - NodeMCU v3 Lolin http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/12966/inteligentne-vykurovanie-nodemcu-v3-lolin.htm http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/12966/inteligentne-vykurovanie-nodemcu-v3-lolin.htm Inteligentné vykurovanie s výojovom doskou NodeMCU nic@sector.sk Sun, 31 Dec 2017 20:21:35 +0200 poézia Spolu cestou http://had-89.blog.sector.sk//blogclanok/12961/spolu-cestou.htm http://had-89.blog.sector.sk//blogclanok/12961/spolu-cestou.htm ... nic@sector.sk Fri, 10 Nov 2017 21:16:48 +0200 IoT Inteligentný dom - NodeMCU http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/12953/inteligentny-dom-nodemcu.htm http://deadawp.blog.sector.sk//blogclanok/12953/inteligentny-dom-nodemcu.htm Opis projektu inteligentného domu realizovaného cez sériu NodeMCU v3 dosiek nic@sector.sk Thu, 12 Oct 2017 18:09:42 +0200 poézia Čierna vojna http://had-89.blog.sector.sk//blogclanok/12943/cierna-vojna.htm http://had-89.blog.sector.sk//blogclanok/12943/cierna-vojna.htm ... nic@sector.sk Fri, 6 Oct 2017 11:42:58 +0200 Skola, manzelstvo a konicek http://gerony.blog.sector.sk//blogclanok/12942/skola-manzelstvo-a-konicek.htm http://gerony.blog.sector.sk//blogclanok/12942/skola-manzelstvo-a-konicek.htm nic@sector.sk