Požívateľské hodnotenia hry
Hra: Nightmare Reaper

 Xespion (l.212)65%