Požívateľské hodnotenia hry
Hra: Through the Darkest of Times

 st3f0o (l.133)80%
 Xespion (l.202)55%