Požívateľské hodnotenia hry
Hra: Dead Age 2

 Xespion (l.200)70%