Požívateľské hodnotenia hry
Hra: Triangle Strategy

 dickie (l.221)85%
 Xespion (l.218)75%