Požívateľské hodnotenia hry
Hra: Final Fantasy VII: The First Soldier

 Xespion (l.210)65%