Požívateľské hodnotenia hry
Hra: Dragon Ball: The Breakers

 Xespion (l.211)55%