Požívateľské hodnotenia hry
Hra: Kitaria Fables

 Xespion (l.205)55%