Požívateľské hodnotenia hry
Hra: Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon

 Tira11 (l.145)85%
 Xespion (l.213)80%