THE SETTLERS VI: VZESTUP RÍŠE

THE SETTLERS VI: VZESTUP RÍŠE

8.0

Budovanie socializmu s ľudskou tvárou. Aj tak by sa dala nazvať hlavná náplň nových Settlerov.

Recenzia

Postav dom, zasaď strom. Motto, ktoré kedysi vystihovalo podstatu mužského bytia, sa v súčasnosti stáva takmer utopistickým výmyslom. Čo ale tí, ktorí takú možnosť nemajú? Ako si môžu vybudovať svoje hniezdočko? Napríklad aj prostredníctvom populárnych budovateľských stratégií, v ktorých sa aj ten najchudobnejší môže naplno realizovať bez rizika, že skončí s 40 ročnými pôžičkami. Práve preto mám rád takéto stratégie. Sám si totižto na domček len tak skoro nezarobím, nateraz si vystačím s realitou, v ktorej je aj ten najšialenejší architektonický nápad zrealizovatelný.

A ak sa k tomu navyše pripočíta prepracovaný manažment surovín a prekrásne technické spracovanie, k úplnému šťastiu už skutočne veľa nechýba. A to je prípad aj nových Settlerov, titulu, ktorý okrem úžasného vonkajšieho pozlátka ponúka aj nemenej zaujímavé vnútro. Dosť už ale obkecávačiek, je čas postaviť svoje (virtuálne) mestečko snov!

Teda, aby ste nenadobudli mylného dojmu. Zabezpečiť plynulý a hlavne bezproblémových chod usadlosti je v nových Settleroch nadmieru ťažká úloha, a ak nebudete brať do úvahy všetky faktory, ľahko skončíte s nefunkčným mestom, bez akejkoľvek hlavy či päty. Z toho dôvodu autori mierne prepracovali manažment surovín, navrch pridali potreby obyvateľstva a vo výsledku tak dodali systém náväzností, ktorý až nebezpečne pripomína ten skutočný. Začnime teda tými najzákladnejšími surovinami, teda drevom a kamením. Už pri zbere dreva si všimnete, že jednotlivé reťazce, vedúce k finálnemu produktu, boli drasticky zredukované.

The Settlers VI: Vzestup Ríše

Zasnežená krajinka je graficky tak nádherná, že si ju budete priať po celý rok.
The Settlers VI: Vzestup Ríše

Banda banditská!
The Settlers VI: Vzestup Ríše

Kvalita settlerovských chodníkov neraz prevyšuje kvalitu tých našich

Žiadna píla na spracovanie polien; drevorubač strom jednoducho zotne a po nahromadení určitého množstva ho aj vlastnoručne dopraví do skladu. Nie, žiadne imaginárne nabiehanie surovín na váš účet. Pokiaľ to sám dodávateľ po svojich nedodá, žiadne materiály nebudú. Z tohto hľadiska sa javí budovanie inak nepovinných ciest ako vskutku progresívna idea, keďže po upravenej infraštruktúre to vašim občanom rýchlejšie šľape a tým pádom je aj hromadenie surovín jednoznačne rýchlejšie. A verte mi, pokiaľ chcete rýchlo napredovať, nepretržitý prísun dreva, ako dôležitého stavebného artiklu, bude rozhodne nevyhnutný.

Späť ale k jednotlivým produktovým reťazcom. Baník, podobne ako v minulých dieloch, zabezpečuje prísun skál a rovnako ako aj u predchodcov, aj tu sa mu jeho zásoby postupne stenčujú. Na obdobnom princípe beží aj ťažba železnej rudy, pričom ale zložku výroby kovových predmetov postihlo zrejme najdrastickejšie zjednodušenie. Zmizla ťažba zlata a iných rúd, dovolenku dostala taktiež nutnosť dolovať uhlie a tak je vo výsledku výroba zbraní zjednodušená do podoby, kedy sa železná ruda (opäť bez medzičlánku v podobe zlievania) jednoducho dopraví do zbrojovne a tá už z nej vytvorí potrebný nástroj. Síce ste tým ukrátený o dôležitý aspekt budovania armády (teda zdĺhavá výroba zbraní), ale hra tým získava na potrebnom tempe, ktoré vás ani na okamih nenechá vydýchnuť.

Dobre, čo ďalej? Ach áno, strava! Jednou zo zásadných noviniek Settlerov 6 je potravinový reťazec, od ktorého sú závislí doslova všetci. Baníci, lovci, výrobcovia, pekári... skrátka každý, kto sa hlási k vášmu národu, si v určitých intervaloch vyžaduje prísun potravy a tak je jej zber a výroba mimoriadne dôležitá. Našťastie, v tejto oblasti vám hra ponúkne vskutku bohatú škálu možností, ako nenásytným občanov vyhovieť, takže ak investujete do príslušných zariadení, mali by ste byť pokojne za vodou. To ale samozrejme len v prípade rybolovu, resp. lovu zveriny, dvoch ľahko získaných a spracovaných surovín (chata lovca – dom mäsiara, chatrč rybára – barák údenáča :-)). Iný prípad totižto nastane, ak sa rozhodnete pre výrobu chleba, vyžadujúc obilné farmy. A ako dobre viete, obilie rastie len vtedy, ak má dostatok slnka a minimum zimy.

Práve v oblasti pestovania plodín prichádza na scénu zrejme najdôležitejšia novinka, ktorou je pravidelná ročná zmena klímy v závislosti od podnebia, v ktorom sa ten ktorý scénar odohráva. Skrátka, podobne ako v skutočnosti, aj vo svete Settlerov existujú ročné obdobia, priamo ovplyvňujúce výnosy z poľnohospodárskej výroby. Pri teplom a slnečnom počasí je pestovanie obilnín a medu jedna báseň, ale akonáhle udrú prvé mrazy, produkcia plodín sa zastaví a vy tak máte na niekoľko mesiacov dôležitý potravinotvorný reťazec doslova paralyzovaný. Dokonca sa v rámci vašej výpravy do severských krajín dočkáte aj celoročného mrazu, kde aj také ložiská rýb sú pod niekoľko centimetrovým ľadom, takže ostanete odkázaný len na lovcov zveri prípadne správcov maštalí, pravidelne produkujúcich mlieko (potrebné pre výrobu syrov). Práve nutnosť zabezpečiť obživu pre všetkých poddaných je jednou z kľúčových úloh každej misie a pokiaľ sa vám zásoby jedla neustále míňajú, asi bude v tom vašom poľnohospodárstve niečo prehnité :-).


The Settlers VI: Vzestup Ríše

Obylia nie je nikdy dosť. Našťastie, lamentovania farmárov, ako to robia tí naši, sa nedočkáte.
The Settlers VI: Vzestup Ríše

Začínate na zelenej lúke. Stačí ale len pár okamihov a trávnata oblasť sa zmení...
The Settlers VI: Vzestup Ríše

... na budovami zastavanú industriálnu zónu, poskytujúcu široké spektrum životne dôležitých služieb.

U základných potrieb hra ale nekončí. Akonáhle dosiahnete s vašim rytierom (o tom až o chvíľku) novú hodnosť, automaticky stúpnu aj požiadavky ľudí, ktorým už obyčajné komodity postačovať nebudú a automaticky sa tak začnú dožadovať nových. Tu na scénu prichádzajú zruční krajčíri, aby zo srstí ulovenej zveri, prípadne vlny z ovcí (chovaných na osobitnej farme) vyrobili teplučké oblečenie, obzvlášť vhodné do zimných mesiacov. Nechýba ani dôležitá potreba v podobe hygieny a čistoty, takže k slovu sa dostanú aj výrobcovia metlí, resp. mydla, ktorí za určitý materiálový obnos (drevo, zverina) dodajú potrebné produkty, aby v tak prosperujúcej spoločnosti nežili len prasatá, ale aj normálny civilizovaní ľudia. No a v závere dôjde aj na toľko potrebnú zábavu, tu prezentovanú vo forme (ako inak) krčiem (požadujúcich med z medových fariem), kúpeľov a nakoniec aj divadiel, zvyšujúcich vašu prosperitu o pekných pár dielikov navrch.

Toľko teda k základným mechanizmom správy a riadenia mesta, pričom ale nesmiete zabudnúť ani na vojenskú zložku v podobe trénovania vojakov, lukostrelcov či obliehacích strojov, ktoré sú ale opäť riešené na tej najzákladnejšej úrovni a rozhodne vás nezaťažia do takej miery, ako spomínaný potravinový reťazec. Čo som ešte nespomenul, je novinka v podobe upgradovania budov, kde za pár polien dreva docielite nielen vizuálnej zmeny budovy (stavba sa krásne vytiahne do výšky), ale navyše tým zvýšite aj jej produktivitu, takže výnosy budú prichádzať 2x (v prípade ďalšieho povýšenia až 3x) tak rýchlo, ako v prípade základnej verzie. A to je myslím dosť dôležitá skutočnosť, keďže plynulé a bezproblémové napredovanie mesta si bez stáleho prísunu surovín pomaly ani neviem predstaviť.

Zasadenie nových Settlerov do doby stredoveku sa ale neodrazilo len na zmene príslušných výrobných reťazcov. Pribudla totižto nová povinnosť; pre každú provinciu zvoliť jedného z rytierov, ktorý bude operovať priamo v teréne. Postupne, ako budete zdolávať jednu lokalitu za druhou, počet udatných rytierov sa rozrastie až na solídnych 6 kusov s tým, že každý vám priamo počas misie ponúkne osobitný typ výhod a schopností. Orientálne ladený Hakim vám tak napríklad umožní naverbovať do svojej armády akýkoľvek nepriateľský pluk v jeho blízkosti, zatiaľ čo udatný Marcus pre zmenu poskytne svojim druhom v zbrani fakle potrebné na deratizáciu vojenských budov od nevhodného osadenstva. Navyše, úloha rytiera je o to dôležitejšia, že ako jediný dokáže vo vašom mene zaberať okolité územia (každá mapa je rozdelená na niekoľko zón, každá zo svojimi osobitnými výhodami) a pokiaľ ho počas misií nepovýšite do vyšších stavov, k novým a hlavne v neskorších fázach hry nevyhnutným budovám, sa skrátka nedostanete. Nehovoriac ani o tom, že so zvyšujúcou sa hodnosťou rastie aj jeho vplyv v regióne, vďaka čomu si napríklad ako barón príde k neskonale viac úlohám, než v prípade pozície šerifa.


The Settlers VI: Vzestup Ríše

Lode, rybolov, móla, klasické znaky vikingov nesmú chýbať ani tu.
The Settlers VI: Vzestup Ríše

Méďák = Mercedes. Méďák v stredoveku = pracovník pri obsluhe úľov.
The Settlers VI: Vzestup Ríše

Upgrading v plnom prúde. Mydla totižto nieje nikdy dosť!

Apropo, úlohy. Každá zo 16 atraktívnych misií vám naservíruje vskutku rozmanitú zmes úloh, kde nechýba ani klasické dodávanie určitých materiálov či obrana dôležitých spriatelených osád, za čo ako protihodnotu dostanete možnosť s príslušnými usadlosťami obchodovať a tak prísť ku komoditám, ku ktorým inak nemáte prístup (napríklad ovce, dojnice, kamene atď). Osobne mi tento štýl jednoduchého obchodovania náramne vyhovoval a zvyčajne som si tak dokázal vybudovať silnú pozíciu, ktorou neotriasli ani občasné výpady zo strany znepriateleného princa, snažiaceho sa o mocenský prevrat.

Čo je ešte zaujímavé na misiách, je okrem ich klimatickej rozmanitosti aj obtiažnosť, primerane stúpajúca s tým, ako si postupne v jednotlivých situáciach vediete. No a v neposlednom rade patrí pochvala autorom aj za roztomilé technické spracovanie, vďaka ktorému vám nezriedka zaberie misia aj 4 hodiny času, pretože sa s architektonickým rozčlenením mesta doslova piplete a následne od jeho krásnych scenérií nedokážete odtrhnúť oči. A verte mi, pohľad na fungujúce mesto sa vám nezunuje ani po úspešnom dokončení hry.

Množstvo noviniek, graficky nádherné reálie stredoveku, prepracovaný a aj napriek tomu ľahko pochopiteľný manažment surovín, k tomu výborná, značne návyková hrateľnosť, to všetko sú devízy nových Settlerov, ktorým sa odoláva skutočne len veľmi ťažko. Šiesty diel výbornej ságy tak nakoniec nesklamal a fanúšikom žánru poskytne presne to, čo v týchto chladných dňoch potrebujú. Dlhotrvajúcu zábavu a výborný audio-vizuálny zážitok.


napísal blade 27.11.2007
Páči sa mi!
8.0
Ohodnotiť
THE SETTLERS VI: VZESTUP RÍŠE
+ návyková hrateľnosť
+ kvalitné technické spracovanie
+ dlhá a zábavná kampaň
+ ľahko pochopiteľné ekonomické súvislosti
- nie príliš prínosná úloha rytierov
- pre niekoho možno až príliš zjednodušený manažment
Hardverové požiadavky:
Minimálne požiadavky: CPU 2 GHz, 512 MB RAM, VGA 128 MB s podporou Pixel Shader 3.0
Doporučená konfigurácia: CPU Core 2 Duo, 2 GB RAM, VGA 256 MB


RECENZIE HRÁČOV
The Settlers VI: Vzestup Ríše
8.5
LUK    31.7.2014
Keby sa ma ktosi spýtal aké sú 3 najlepšie strategické série, do tejto trojice by spadala aj séri...prečítať celé
PC

Vývoj: Ubisoft / Blue Byte
Štýl: stratégia / realtime
Web: domovská stránka hry
Dátum vydania: 28. september 2007
+ SLEDOVAŤ HRU

Mám

Čakám

Prešiel

Hrávam

Zoznam
SÚVISIACE ČLÁNKY:
Prosím prihláste sa pre možnosť pridania komentáru.
Môžete sa prihlásiť cez Sector konto, alebo Facebook.
SECTOR MAGAZÍN

pdf

Sector Magazín #130


SOCIÁLNE SIETE
NOVÉ FÓRA
|Potrebujem poradit. 8ms monito... (4)
Tak rozhodujem sa medzi QHD 27" Dell S2721DS a 4k ...
|Nové slúchadlá (4)
Ahojte chcel by som nové slúchadlá ale je ich toľk...
|Naval action (0)
Zdarec, chcel som sa spýtať či niekto hráva Naval ...
|Problém s modern warfare 2019 (0)
Mal niekto problém s modern warfare s tým novým s ...
|Usb-c redukcia na usb-a slúcha... (3)
Mám nejaké staršie slúchadlá s usb-a a chcel by so...
vaše novinky zo sveta zábavy
sector logo
Sector.sk - hry, recenzie, novinky
Ochrana súkromia | Reklama | Kontakt
ISSN 1336-7285. Všetky práva vyhradené. (c) 2021 SECTOR Online Entertainment / sector@sector.sk