PRIHLÁS

WARHAMMER 40,000: DAWN OF WAR II

WARHAMMER 40,000: DAWN OF WAR II

9.0

Impérium a ďalšie tri frakcie z populárneho univerza Warhammer 40K tasia zbrane v novej stratégii.

Recenzia

Pozor! Všetkým bojovým jednotkám impéria! Stav ohrozenia! Okamžite sa zhromaždite v brífingovej miestnosti, kde obdržíte potrebné pokyny pre nadchádzajúci boj. Toto nie je cvičný poplach. Opakujem, toto nie je cvičný poplach. Operácia Dawn of War II začína...

Pohov. Vesmírni mariňáci, pozorne sledujte inštruktáž. Velitelia, po skončení brífingu zhromaždite svojich mužov pred základňou. Týka sa to aj Blood Ravens, budeme potrebovať tých najlepších, situácia je vážna. Tentoraz proti nám stoja orkovia, eldarovia aj tyranidi. Nebude to ľahký boj.

Vy tam, dúfam, že máte rozumný dôvod, prečo ste prišli neskoro! To si neskôr vydiskutujeme! Teraz ale prejdime k taktickému plánu, tlačí nás čas... Takže, vojaci, hlavné slovo pri plnení misií má nový veliteľ. Na bojisku sa objaví ako jednotlivec. Do výsadkového modulu sa okrem neho zmestia tri tímy, ktoré sú pod velením vodcov družstiev. Tímov je viacero, preto treba pred každou misiou zvážiť, ktoré sa práve hodia a budú pred misiou transportované na bojisko. Postupne budú k dispozícii rôzne niekoľkočlenné skupinky zahrňujúce skautov, taktické družstvo, demolátorov a útočnú pechotu so skokovými tryskami. Každá skupina používa iné zbrane, výstroj aj schopnosti. Novú výbavu získate za úspešné splnenie misií alebo príležitostne zostane po porazených nepriateľoch priamo v teréne. Prideľovanie výstroja sa uskutočňuje medzi misiami, v rámci hviezdnej mapy.

Použiteľná výbava sa zobrazí vedľa vybraného veliteľa družstva a aplikuje jednoduchým presunutím z inventára. Družstvá môžu súčasne použiť jeden druh brnenia, spravidla jednu primárnu zbraň a doplnkové predmety, najčastejšie výbušniny a stimulanty. Tieto doplnky majú na bojisku limitovaný počet použití a dopĺňajú sa zbieraním zásob roztrúsených v teréne v debničkách. Nadbytočná výbava sa dá obetovať a za to získate extra skúsenosti.

Okrem toho družstvá používajú schopnosti, ktoré na aplikáciu vyžadujú energiu. Tá sa priebežne dopĺňa. Môže to byť napríklad krátkodobá intenzívna streľba, špeciálny útok, alebo skok pomocou trysiek. Niekedy je možnosť priradiť skupinám aj globálne sily privolané z orbitu, povedzme bombardovanie na zameranú oblasť v dosahu skupiny. Zvyčajne ich získate obsadzovaním špeciálnych budov na bojisku a sú potom k dispozícii pre ďalšie misie. V každej misii si môžete privlastniť len jednu špeciálnu budovu, ku ktorej sú potom pristavané generátory a tak si treba dobre vyberať.

Warhammer 40,000: Dawn of War II
Warhammer 40,000: Dawn of War II Ťažkej techniky v hre veľa nie je. Hlavná sila spočíva v pechote.
Ťažkej techniky v hre veľa nie je. Hlavná sila spočíva v pechote.


Warhammer 40,000: Dawn of War II Bossovia v kampani sú samozrejme poriadne odolní, ale nie je až také ťažké ich zabiť.
Bossovia v kampani sú samozrejme poriadne odolní, ale nie je až také ťažké ich zabiť.


Warhammer 40,000: Dawn of War II Za misie získavate odmeny. Len škoda, že kampaň  sa postupne stane monotónnou.
Za misie získavate odmeny. Len škoda, že kampaň sa postupne stane monotónnou.

To ale stále nie je všetko. Družstvá získavajú nové úrovne a tie prinášajú vždy dva cenné body na zvýšenie štyroch atribútov. Takto zlepšujete ich fyzickú odolnosť, efekt strelných zbraní, účinok v boji na blízko a hospodárenie s energiou. Navyše vždy po priradení niekoľkých bodov do danej kategórie pribudne aj nová črta a to znamená ďalšie zlepšenie tímu a často doplnkovú schopnosť, ktorú môžete použiť v boji. Vhodnou kombináciou výbavy, zručností a čŕt dosiahnete družstvá s rôznorodými možnosťami, s ktorými je potom radosť nastúpiť do ďalšej misie.

Misie sa odohrávajú na viacerých planétach, kam sa presúvate podľa potreby a požiadaviek veliteľstva. Niekoľko povrchov od púští až po dažďové pralesy je pastvou pre oči už kvôli vizuálne atraktívnym objektom a obydliam s rôznou architektúrou. Tie sa mimochodom ideálne hodia na obranu, keď do nich presuniete vybrané tímy. Takto ich využívajú aj nepriatelia a vtedy je ideálne použiť bojovú techniku (ak nejaká je) alebo častejšie, granáty a rozbušky, ktoré by mali byť výbavou minimálne jedného z vašich družstiev. Postup v misii je priamočiary, neprebieha žiadna výstavba a spravidla musíte rôznymi cestičkami dopraviť jednotky k nejakému silnému bossovi nepriateľskej frakcie a poslať ho do večných lovísk. Občas niečo bránite a vtedy sa ideálne hodia obranné vežičky, ktoré sú vlastne jediným objektom, ktorý môžete postaviť. Aj to zvyčajne len ak sú vo výbave niektorého tímu.

Hoci mapy nie sú rozsiahle, kým sa dostanete k cieľu, zabojujete si s mnohými protivníkmi a určite utrpíte aj straty. To však zďaleka neznamená zlyhanie, hoci sa to môže negatívne prejaviť v záverečnom hodnotení misie, kde dostávate niečo navyše za rýchlosť, nižšie straty a elimináciu čo najväčšieho počtu nepriateľov. V ideálnom prípade dostanete aj bonus k misii za vzorný výsledok. Ak v boji prídete o jedného alebo viacerých členov družstva, automaticky sa oživia a zregenerujú pri obsadených majákoch. V prípade krízy použijete povel na ústup a zbytok tímu sa bleskovo presunie k najbližšiemu majáku. Keď je znovu OK, pošlete ho späť do útoku. A ak to družstvo nestihne, stačí k pozostatkom poslať inú skupinku a po chvíľke je vodca zdecimovanej čaty opäť pri živote. Takže vlastne vždy stačí udržať pri živote aspoň jedno družstvo. Na oživovanie sa hodia najmä skauti, ktorí sa dokážu skryť pred zrakom nepriateľa a okrem iného po vybavení ostreľovacími puškami dobre likvidujú vzdialených protivníkov.

Životnosť v boji zvyšuje krytie za múrmi a prekážkami, pričom vždy je naznačené, akú dobrú úroveň krytia na danom mieste dosiahnete. Pri postupe treba zohľadniť aj pomalšie rozloženie ťažkých zbraní, napríklad guľometov, ktoré potom narobia poriadnu paseku a neminú nič v stanovenom uhle streľby. Veľkú taktickú výhodu získate, ak nepriateľa dostanete do krížovej paľby. Netreba na to veľa. Stačí ak jedna skupina obíde útočníkov z boku, kým iná na seba upútava pozornosť. Efekt je úžasný. Protivníci panikária, zníži sa ich bojaschopnosť a neraz ich prinútite k ústupu... ak prežijú. Pozor, aby to nespravili oni vám.

Warhammer 40,000: Dawn of War II

Toľko k misiám, ktoré vás čakajú. A nezabudnite na to, že sa dajú absolvovať aj v kooperácii, ak si niekto myslí, že to bez pomoci nezvládne, alebo oceňuje komunikáciu so spoluveliteľom. Ale ešte sme neskončili. Vy tam vzadu, držte klapačku, inak prídete o dnešný žold a budete týždeň čistiť záchody! Takže kde sme to... Kto nebude nasadený v misii, môže absolvovať ďalšie, samostatné boje v siedmych teritóriách. No áno, mohlo by ich byť viac, ale snáď veliteľstvo časom ponúkne aj nové zóny. Predovšetkým zdôrazňujem, že tieto boje majú úplne iný priebeh, ako misie.

Vyberiete si oblasť a zmeriate sily s inými skutočnými veliteľmi, pričom môžete bojovať aj v dvoj a trojčlenných alianciách a v prípade núdze využiť simulovaných nepriateľov s niekoľkými úrovňami umelej inteligencie. Odporúčam vyskúšať možnosti a taktiku iných strán. Za orkov zakúsite tvrdú hru a majú podobné možnosti ako mariňáci. Výrazne odlišnejšia je rasa protos... vlastne Eldar. Využíva energetické útoky, psychicke sily, teleportovanie jednotiek najmä cez portály a vrcholom je kráčajúci ničivý kolos. A potom sú tu zerg... teda Tyranidi, s primitívnym spôsobom boja. Ale netreba ich podceňovať. Jednotky sú ničivé hlavne pri boji zblízka, no niekedy útočia aj na diaľku. Sú ako roj kobyliek.

Pri každej rase sa môžete stotožniť s jedným z troch hrdinov, ktorý bude vašou kľúčovou postavou na bojisku. Každý má iné zameranie a sortiment schopností, napríklad u mariňákov si zvolíte odborníka na obranné techniky, liečiteľa alebo vodcu útoku. Táto voľba súčasne určí nielen priamo schopnosti hrdinu, ale aj globálne sily, ktoré môžete použiť v dosahu vašich alebo spojeneckých jednotiek. Vyžaduje to však aktivitu v boji, pri ktorej rastie zásobník špeciálnej energie na ich aplikáciu. U mariňákov je to fanatizmus, u orkov pokrik „Waaagh!“, Eldari hromadia psychickú moc a tyranidi biomasu.

Ani v tomto režime sa nestavia, lenže vy a každý váš spojenec (a nepriateľský líder), bude mať od začiatku vlastnú centrálnu budovu, kde sa produkujú všetky potrebné jednotky. Rýchly prístup k nákupnému menu máte prostredníctvom zreteľnej ikony na obrazovke a určíte aj miesto, kde sa majú posily zhromažďovať. Každá strana má bezmála 10 typov jednotiek rozdelených do troch úrovní. Väčšinou sa jedná u družstvá, niekedy s možnosťou doplniť ich o vodcu skupiny. Vozidlá a kolosy vystupujú ako jednotlivci. Prvá úroveň jednotiek je dostupná okamžite, ďalšie sú podmienené vylepšením centra na druhý a tretí stupeň. Na to potrebujete suroviny.

Warhammer 40,000: Dawn of War II
Warhammer 40,000: Dawn of War II Na bojisku je niekedy poriadne husto.
Na bojisku je niekedy poriadne husto.


Warhammer 40,000: Dawn of War II RPG vývoj postáv (družstiev) je v kampani zvládnutý výborne.
RPG vývoj postáv (družstiev) je v kampani zvládnutý výborne.


Warhammer 40,000: Dawn of War II Aj tentoraz si vašu frakciu môžete ľubovoľne pomaľovať.
Aj tentoraz si vašu frakciu môžete ľubovoľne pomaľovať.

Základom všetkého je rekvizícia, za ktorú nakupujete aj základné jednotky. Lepšie jednotky a doplnky vyžadujú už aj dostatok energie. Odkiaľ ich získate? Obsadzovaním uzlov a majákov v teréne pomocou pechoty. Potom suroviny samovoľne pribúdajú a to ako vám, tak aj spojencom, ktorých môžete mať dvoch. Samozrejme, čím viac uzlov. tým vyššie príjmy a o každý je treba bojovať so súpermi. Straty v družstvách doplňujete na základni alebo pri transportnom vozidle. Tentoraz ale za ne platíte. Ak zahynie komplet jednotka, teda všetci členovia družstva, je definitívne stratená. Ak zahynie hrdina, ten sa dá oživiť za určité množstvo surovín. V prípade, že k jeho oživeniu prispejú spojenci, získavajú bonus. Zvíťaziť môžete dvomi spôsobmi a síce keď obsadíte a udržujete víťazné body, až kým číselná hodnota reprezentujúca silu súperov neklesne na nulu. Alebo potom tradičnou elimináciou všetkých odporcov.

Vylepšenie družstiev a hrdinov v tomto prípade prebieha priamo v teréne a tiež inak, ako v misiách. Levely pribúdajú automaticky a vylepšenia pre jednotky a hrdinov kupujete. Zoznam možných doplnkov a vylepšení vidíte pri ikone každého družstva. Po výbere vhodného brnenia, nového útoku, či novej zbrane sa vám odpočítajú požadované suroviny. Vylepšenie platí len pre dané družstvo, nie pre príbuzné skupiny. Takže napríklad jedna čata skautov môže mať brokovnice a granáty a druhá ostreľovacie pušky. Pred absolvovaním samostatných bojov môžete zmeniť kolorit vašich jednotiek. Buď si vyberiete predvolené, alebo si volíte vlastné farby a kombinácie, ktoré vás potom budú reprezentovať.

Vojaci, nezabudnite, že samostatné boje jednotlivcov alebo trojčlenných aliancií môžu byť hodnotené veliteľstvom a v tom prípade sa ich výsledky ukladajú do záznamov štábu LIVE. A môžu vám priniesť aj povýšenie, s ktorým nastúpite do ďalších samostatných bojov. Navyše podobne, ako misie, prinášajú aj achievementy za špeciálne výkony. No a potom sú tu menej významné boje, o ktorých sa nevedú záznamy, ale aj tak stoja za to.

Nejaké otázky? Nie? V tom prípade sa okamžite presuniete na ubikácie a po vystrojení sa hláste u svojich veliteľov. Je čas ukázať všetkým odporcom silu impéria a nakŕmiť ich olovom od vesmírnej pechoty! Verte mi, tento boj bude stáť za to! Vesmírni mariňáci, rozchod!

Warhammer 40,000: Dawn of War II
Warhammer 40,000: Dawn of War II Centrálna budova je vašou jedinou budovou v multiplayeri.
Centrálna budova je vašou jedinou budovou v multiplayeri.


Warhammer 40,000: Dawn of War II Obsadzovanie majákov a kontrolných bodov je podstatou multiplayeru.
Obsadzovanie majákov a kontrolných bodov je podstatou multiplayeru.


Warhammer 40,000: Dawn of War II Keď stráži tento ohnivý fešák, ťažko uspejete.
Keď stráži tento ohnivý fešák, ťažko uspejete.

napísal uni 26.2.2009
Páči sa mi!
9.0
Vo svete
8.7
Používatelia
7.4
Ohodnotiť
WARHAMMER 40,000: DAWN OF WAR II
+ odlišný spôsob hry v kampani a multiplayeri
+ dynamický priebeh bojov bez zbytočnej výstavby
+ herné princípy z DOW, Company of Heroes a Starcraft
+ RPG vývoj postáv (družstiev) v kampani
+ výborný dizajn a atmosféra
- kampaň sa v neskoršej fáze stáva stereotypnou
- málo máp pre multiplayer (zatiaľ)
- menšie technické chyby v multiplayeri
Hardverové požiadavky:
Minimálne požiadavky: CPU 3,2 GHz, 1 GB RAM (1,5 GB Vista), 128 MB VGA so Shader model 3, intenet
Doporučená konfigurácia: CPU Intel Core 2 Duo, 2 GB RAM, 256 MB VGA GeForce 7800 GT, internet


RECENZIE HRÁČOV
7.0
117SPARTAN    30.9.2009
Nikdy som nebol nejakým veľkým fanúšikom Warhammer univerza. Poznal som maximálne tak staručkú hru S...prečítať celé
9.0
ADAEPHON    14.8.2009
Nastupca strategie roku,hry WarHammer 40.000 Dawn of War s celkovo troma datadiskami.Je Dawn of war ...prečítať celé
PC

Vývoj: THQ / CD Projekt / Relic Entertainment
Štýl: Stratégia / Realtime
Web: domovská stránka hry
Dátum vydania: 19. február 2009
+ SLEDOVAŤ HRU

Mám

Čakám

Prešiel

Hrávam

Zoznam
SÚVISIACE ČLÁNKY:
Prosím prihláste sa pre možnosť pridania komentáru.
Môžete sa prihlásiť cez Sector konto, alebo Facebook.
SECTOR MAGAZÍN

pdf

Sector Magazín #122


SOCIÁLNE SIETE
NOVÉ FÓRA
| Slúchadlá alebo reproduktory ? (1)
Som typ človeka, ktorý vôbec nikdy nepoužíval slúc...
| Vaše najdivnejšie príbehy (1)
Čaute Sectoráci. Zažili ste v živote nejáke strašn...
| F1 2019 ps4 . liga (0)
Ahojte Zhanam ludi na F1 2019 ps4,ktory by si ra...
| C&c red alert 2 yuris revenge (1)
Nejaky navod ako zahrat C&C Red Alert 2 Yuris Reve...
| Remote play (1)
Môžem hrať hru na ps4 keď ju mám na pc (windows 7)...
KOMENTÁRE
vaše novinky zo sveta zábavy
sector logo
network
Ochrana súkromia | Reklama | Kontakt
ISSN 1336-7285. Všetky práva vyhradené. (c) 2020 SECTOR Online Entertainment / sector@sector.sk