VÝUČBA POČÍTAČOVÝCH HIER NA SLOVENSKU

VÝUČBA POČÍTAČOVÝCH HIER NA SLOVENSKU

Aj vy môžete pomôcť slovenskej hernej scéne

Článok
PC

Videohry sú v prvom rade o zábave. To každý z nás vie, veď práve preto hry hráme. Vedia nás zabaviť takým spôsobom, akým to ktorékoľvek iné médium nedokáže. Tvorcovia tak neustále musia hľadať spôsoby, ako hráčov zaujať. Vytvárať nové zaujímavé koncepty, svety, postavy či príbehy. Všetko toto si vyžaduje množstvo práce, za ktorou stoja herní vývojári z celého sveta. No a keď by sme sa mali držať veľmi dobre známeho príslovia „bez práce nie sú koláče“, tak rovnako je to aj so zábavou a videohrami. Vytvoriť úspešnú hru naozaj nie je také jednoduché, chce to úsilie a talentovaných, šikovných ľudí. Ako to ale vyzerá s herným priemyslom na Slovensku?

Doma máme hneď niekoľko herných štúdií. Nie je ich síce veľa, nevytvárajú vysokorozpočtové hry, ale niektoré z nich zaznamenali nejeden úspech. Každopádne zamýšľať sa nad doterajšími úspechmi našich herných štúdií nie je cieľom tohto článku, a tak sa radšej pozrime, kam herný priemysel na Slovensku smeruje. Ak ste študent, počítačové hry vás bavia a máte záujem venovať sa im aj z profesionálneho hľadiska, študovať na škole s týmto zameraním je určite veľké plus. Študovať vývoj počítačových hier či iné oblasti, ktoré sa s videohrami spájajú, už nie je vo svete ničím výnimočným. Takéto možnosti sa ale postupne začínajú objavovať aj u nás na Slovensku. My sme sa teda bližšie pozreli, na ktorých slovenských vysokých školách je možné študovať oblasti súvisiace s počítačovými hrami.

Výučba počítačových hier na Slovensku

Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

Študijný program: teória digitálnych hier
Dĺžka štúdia: 3 roky – Bc., 2 roky - Mgr.

Univerzita sv. Cyrila a Metoda ponúka ako jediná vysoká škola na Slovensku odbor, ktorý je priamo zameraný na počítačové hry. Ide o nový študijný program, ktorý bol po prvýkrát úspešne akreditovaný na akademický rok 2015/2016. Teória digitálnych hier sa tu teda vyučuje prvý rok, takže je celkom prirodzené, že ani študenti, ktorí sa na tento študijný program prihlásia, nemusia presne vedieť, akým smerom sa budú v najbližších rokoch uberať.

Kedže je teória digitálnych hier súčasťou fakulty masmediálnej komunikácie, štúdiom tohto študijného programu sa primárne nenaučíte vytvárať hry z praktického hľadiska. Už z názvu je totiž možné odvodiť, že ide hlavne o teóriu spojenú s tvorbou a prezentáciou počítačových hier. Ako trojročné Bc., tak aj dvojročné Mgr. štúdium sa prevažne venuje marketingu alebo reklame s čiastočným zameraním na réžiu, tvorbu scenárov či produkciu hier. V podstate sa teda dá povedať, že študenti, ktorí úspešne absolvujú štúdium teórie digitálnych hier budú mať všeobecný prehľad v tomto odbore a budú môcť pracovať na rôznych pozíciach v herných štúdiách – podľa toho, k akej oblasti sa budú chcieť už počas štúdia prikloniť.

Z predmetov, ktorým sa študenti počas štúdia venujú, môžeme spomenúť napríklad scenáristiku a kybertextualitu hier, kde sa študenti naučia, ako tvoriť scenáre, a to nielen z praktickej, ale aj z formálnej stránky – tvorba príbehov, atmosféry, dialógov, postáv, s popisom okolitého sveta a podobne. Taktiež sa dostanú do kontaktu s nástrojmi, ktoré sú pri ich tvorbe využívané. Ďalší predmet, dramaturgia digitálnych hier, sa zaoberá hernými žánrami, popisom herných mechaník a systémov. Ako motivovať hráčov k ďalšiemu postupu, zaujať ich. Predmet výrazové prostriedky digitálnych hier dokonca prednášal v zimnom semestri Martin Palšovič zo slovenského štúdia Pixel Federation. V rámci tohto predmetu študentom priblížil históriu hier, prepojenie hráča s digitálnymi hrami a na praktických ukážkach im taktiež ukázal viac o herných technológiách i postupoch pri dizajne hier.

Súčasťou štúdia sú tiež ďalšie predmety zamerané na hry - sociologické a psychologické pôsobenie hier, propedeutika digitálnych hier či hry v dejinách kultúr, no okrem toho sa študenti, samozrejme, stretávajú so všeobecnými predmetmi, ako mediálna informatika, anglický jazyk, teória a dejiny masovej komunikácie, etika nových médií alebo s predmetom na tvorbu webových stránok. Za zmienku určite stoja aj predmety fotografické praktikum či audiovizuálna tvorba, kde sa študenti učia strihať videá, fotiť alebo pracovať s (profesionálnymi) kamerami a foto technikou.

Pripájame aj vyjadrenia študentov študijného programu teória digitálnych hier:

Lucia Mikušová: „Vzhľadom k tomu, že to je novootvorený odbor, tak má niekoľko nedostatkov, ale najskôr začnem tými pozitívami. Oceňujem, že sa škola snaží prijať profesorov, ktorí majú priamu prax s digitálnymi hrami či už to je samotné vytváranie, alebo podieľanie sa na tom. Tieto predmety sú asi najviac oceňované aj u študentov, kedže vidíme, že sa takým niečim dá živiť a hlavne niečo dosiahnuť. Mužská časť našich profesorov aj hráva hry, a teda sa vedia priamo vcítiť do toho, čo taký hráč pod pojmom „hra" myslí. Sú priateľskejší a také hodiny sú pre nás vzácne, lebo sa učíme „k veci". Medzi predmety, ktoré ja osobne pokladám za najhodnotnejšie, patria výrazové prostriedky digitálnych hier, dramaturgia, scenáristika, audiovizuálna tvorba, tvorba webových stránok. Dá sa povedať, že polovica predmetov v semestri má aj niečo spoločné s hrami a druhá polovica sa zaoberá skôr zameraním fakulty - masovou komunikáciou. Asi najčastejšia otázka je, že či tu máme matematiku alebo informatiku."

„Matematiku nemáme a informatika tu je voliteľný predmet - tvorba webových stránok. Učí sa tu od základov programovanie webových stránok, takže aj takí ľudia ako ja, ktorí s programovaním nikdy nemali skúsenosti, sa to ľahko a rýchlo naučia. Asi najlepšia skúška, ktorú sme si užívali, pozostávala z odovzdávania GDD - game design dokumentu. Laicky povedané, ide o detailne popísaný dokument návrhu dizajnu nejakej videohry. Vypracovať sme ho mohli samostatne alebo vo dvojiciach, kde sme si prakticky na papieri vytvorili „svoju hru"- mali sme popísať herné mechaniky, o čom by hra bola, jej príbeh alebo na akú platformu by vyšla. Takto navrhnutá hra bola neskôr hodnotená u učiteľa, ktorý sa aj v skutočnosti živí tvorbou hier. Tento semester nás čaká niečo podobné a aj niečo naviac.“

Jozef Hojo„Ja si zatiaľ pochvaľujem. Prvý semester sme už odovzdávali stručný amatérsky game design dokument, aby sme mali vôbec páru, čo developing hier obnáša. Navštívili sme aj Pixel Federation. Na druhej strane (keďže predsa je to prvý študijný program svojho druhu na Slovensku) máme niekoľko predmetov prebraných z iných, menej súvisiacich študijných programov, ale myslím si, že ďalšie ročníky to budú mať zase o čosi lepšie.“

Lukáš Droppan„Zatiaľ to bol viac-menej len úvod do problematiky a od druhého ročníka to začne byť zaujímavejšie (aspoň podľa predmetov, ktoré nás čakajú). 1. ročník je celkovo len o pochopení nových pojmov, prípadne pre tých menej znalých, aby vôbec zistili, kde sa to ocitli. Teraz, cez letný semester, je zameranie predmetov ohľadom hier prevažne na scenáristiku a dramaturgiu (zatiaľ skôr teoreticky ako prakticky), neskôr by sme sa mali venovať aj vývojovým nástrojom a snáď aj samotnej tvorbe hier. Kontakt s ľuďmi z praxe je fajn, je to lepšie ako stále počúvať len pedagógov. Sťažovať sa zatiaľ nemôžem, aj keď nejaké muchy by sa určite našli - predsa len je to prvý rok, tak sa to musí vychytať.“

Výučba počítačových hier na Slovensku
Foto: Katarína Cibulková | Audiovizuálna tvorba

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave 

Študijný program: informatika, aplikovaná informatika, počítačová grafika a geometria
Voliteľný predmet: tvorba a dizajn počítačových hier – 4. rok štúdia, letný semester
Prednášajúci: Mgr. Michal Ferko

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave ponúka široké možnosti štúdia v spomínaných odboroch. Nás však zaujímajú študijné programy informatika a aplikovaná informatika. Študenti Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave všeobecne nachádzajú dobré uplatnenie vo svojich odboroch a pracujú pre veľké firmy, akými sú napríklad ESET, Google alebo Facebook.

Základom študijného programu informatika je, pochopiteľne, matematika a programovanie. Študenti sa dostanú do kontaktu s programovacími jazykmi Java, C a C++, v ktorých sa počas celého štúdia postupne zdokonaľujú. Veľkou výhodou je, že počas bakalárskeho štúdia majú študenti pevne predpísaných iba 60% predmetov, napríklad programovanie (1) v C/C++, programovanie v Jave, princípy počítačov, algebra, matematická analýza, algoritmy a dátové štruktúry, operačné systémy a iné. Tieto povinné predmety sú roztiahnuté do prvých dvoch rokov štúdia, pričom pre absolvovanie zvyšných 40% si študenti môžu predmety zvoliť ľubovoľne a na základe toho, čomu sa chcú venovať v magisterskom štúdiu.

Študenti tu majú k dispozícií skutočne zaujímavé predmety a venovať sa môžu smerom od umelej inteligencie, počítačovej grafiky, cez počítačové videnie, tvorbu webov, informačnú bezpečnosť až po softvérové inžinierstvo. Z konkrétnych predmetov sú to, napríklad grafické systémy, vizualizácia, multimédiá, modelovacie a renderovacie techniky, tvorba internetových aplikácií či webovská grafika.

Ak študenti úspešne prejdú bakalárskym štúdiom, dostávajú teda možnosť pokračovať v magisterskom štúdiu, kde sa ich zameranie ešte viac zužuje s ďalšími predmetmi - umelá inteligencia, neurónové siete či tvorba a dizajn počítačových hier.

Práve predmet tvorba a dizajn počítačových hier je ten, ktorý nás zaujíma najviac. Ide o voliteľný predmet, ktorý si študenti magisterského štúdia môžu vybrať v letnom semestri. Aktuálne jeho výučba prebieha už tretí rok a cieľom predmetu je študentov naučiť hry programovať. Okrajovo sa ale pozrú aj do histórie hier a zbežne načrtnú ich dizajnovanie. Počas celého semestra sa v rámci prednášok rozoberá konkrétna téma z oblasti programovania hier a následne sú prezentované aj funkčné príklady vytvorené v hernom engine Unity. Výučba predmetu síce prebieha formou prednášok, no študenti predmet úspešne absolvujú len vtedy, ak vytvoria funkčný prototyp hry.

Hodnotenie predmetu je rozdelené do štyroch oblastí: 15% z celkového hodnotenia študenti dostanú za návrh hry, 5% za prezentáciu, 75% za funkčný prototyp vytvorený (napríklad) v hernom engine Unity a zvyšných 5% dostanú za gameplay video. Spomínané prezentácie svojich projektov majú možnosť robiť na rôznych akciách. Minulý rok mali možnosť prezentácie svojich hier v marci na akcii Game Dev Hub, kde svoje projekty predstavilo 11 študentov. Následne mali tiež možnosť prezentovať už konkrétne prototypy v auguste, no táto prezentácia sa už nezapočítavala do hodnotenia. Určite dobrým krokom je, že v rámci prednášok sú oslovovaní aj ľudia z praxe, z rôznych štúdií, ktorí chodia študentom odovzdávať ich cenné skúsenosti. Túto myšlienku by však chcel Michal Ferko dotiahnuť až na takú úroveň, aby každý zo študentov mal svojho osobného mentora z praxe, ktorý by sa im venoval.

Výučba počítačových hier na Slovensku

Z pohľadu hier sú na fakulte matematiky, fyziky a informatiky zaujímavé aj magisterské študijné programy aplikovaná informatika a počítačová grafika a geometria. Aplikovaná informatika sa špecializuje na počítačovú grafiku, umelú inteligenciu, tvorbu softvérov pre vzdelávanie či informačné systémy a počítačová grafika a geometria zase na matematické modely popisujúce 3D svety a ich následné realistické zobrazenie na displeji.

Okrem samotnej výučby prišiel tento semester s novinkou, ktorá je voľne prístupná každému. Ide o prednášky pod názvom FMFI Game Dev, ktoré budú hostiť ľudia z praxe. Ľudia, ktorí sa teda živia tvorbou hier, budú rozoberať najrôznejšie témy súvisiace s tvorbou hier počas celého semestra. Podľa plánu sa prednášky majú konať každý týždeň v priestoroch fakulty matematiky, fyziky a informatiky.

Vyjadrenie študentov, ktorí absolvovali predmet tvorba a dizajn počítačových hier:

Ján Janočko„Pre mňa bol tento predmet naozajstným potešením medzi mnohými teoretickými predmetmi, keďže som študoval teoretickú informatiku. Mišo Ferko začal tento predmet prednášať práve keď som bol v poslednom, piatom ročníku a keďže som sa o vývoj hier už dlhšie zaujímal, s radosťou som si ho zapísal."

„V pamäti mi neutkveli ani tak samotné prednášky a témy, ktoré sme preberali. Boli to skôr také diskusie o game-dizajne, keďže väčšina z prítomných patrila medzi hráčov alebo bývalých hráčov. Napríklad som sa naučil, ako písať GDD - game design dokument, čo som využil už párkrát neskôr pri špecifikácií vlastných herných projektov. Viac si pamätám pohodovú atmosféru a projekty jednotlivých študentov / študentských tímov. Ja som v rámci predmetu mohol ďalej pracovať na svojom rozrobenom projekte TacticBot. Veľmi silnú váhu pre mňa mali aj prednášky s ľuďmi z praxe, kde som priamo počas prednášky mohol okrem iného aj konzultovať otázky ohľadne vlastného projektu. Pomohlo mi to aj rozšíriť si môj network v tejto oblasti."

„Som rád, že som si tento predmet zapísal a odporúčam ho každému študentovi, ktorému hry niečo hovoria. Ja som istotne aj vďaka nemu motivovaný pokračovať ďalej v tejto oblasti."

Martin Strapko: Predmet mi toho dal rozhodne veľa, keďže programovaniu sa venujem dosť. Najviac si vážim vecí mimo programovania, či už ako písať špecifikáciu, akým veciam sa treba venovať pri game dizajne, na čo si dávať pozor, ak by som chcel nejakú hru vydať a podobne. Tohto bolo naozaj veľa a určite by som sa sám nedokopal k tomu si to všetko naštudovať. Taktiež mi dal skvelý dôvod ako odôvodniť  „zabíjanie“ času tým, že som robil projekt do školy a zároveň niečo, čomu by som sa chcel dlhodobo venovať. Najprv som si myslel, že fajn, niečo naprogramujem a Michal si to pozrie a budem spokojný. Avšak až počas roka som sa dozvedel, že nám vybavil prezentáciu projektov na Game Dev Hube v Bratislave, kde sme naše projekty ukázali desiatkam ľudí. Toto mi zároveň otvorilo priestor dostať sa do tejto komunity a zoznámiť sa s mnohými ľuďmi, čo sa nielen zaujímajú o to isté čo ja, ale robia to s radosťou od srdca. Aj keď to z tohto popisu znie až veľmi dokonale, ale pre mňa to bolo naozaj všetko, čo by som chcel od predmetu na odbore, ktorému sa chcem venovať celý život."

Martin Pinter: Pre mňa ako človeka zaujímajúceho sa o game development to bol určite jeden z najzaujímavejších predmetov v rámci štúdia. Primárne to je o tvorbe hier v Unity3D, najmä z programátorského hľadiska, keďže stále ide o matfyz. Okrem toho sa ale hovorí aj niečo málo o game dizajne a tiež dosť o celkovom procese tvorby hier v štúdiách. Super je, že v priebehu semestra sa konajú aj hosťovské prednášky, kam sa chodia prezentovať ľudia z brandže, čiže je aj príležitosť nadväzovať kontakty. A ak by som mal robiť reklamu, tak tento rok sú dokonca prístupné aj verejnosti."

Výučba počítačových hier na Slovensku The Firmament – 2D vesmírna RTS - Martin Pinter
The Firmament – 2D vesmírna RTS - Martin Pinter
Výučba počítačových hier na Slovensku Leading Edge – multiplayerová puzzle platformovka - Matej Hulička
Leading Edge – multiplayerová puzzle platformovka - Matej Hulička
Výučba počítačových hier na Slovensku Quantomb – 3D puzzle hra z pohľadu prvej osoby - Jakub Gaľ
Quantomb – 3D puzzle hra z pohľadu prvej osoby - Jakub Gaľ


Fakulta managementu Univerzity Komenského v Bratislave

Voliteľný predmet: manažment online hier
Prednášajúci: Prednášky zastrešujú pozvaní odborníci z praxe - celý zoznam prednášajúcich spolu s prednáškami môžete nájsť tu.

Byť zamestnaný ako manažér v hernej spoločnosti je pozícia, ktorú by neodmietol asi žiadny hráč. Samozrejme, je veľa takých, ktorí by chceli svoje zdatnosti aplikovať priamo do praxe v nejakej tej časti vývoja - programátori, dizajnéri, grafici a iní. Pozícia manažéra však zahŕňa všetko, čo priamo súvisí s vývojom hier. Študenti, ktorí si zvolia predmet manažment online hier budú oboznámení so všetkým, čo je potrebné zvládať pri vývoji. Budú vedieť presne naplánovať rozpočet, ako motivovať tím k dobrému výsledku, aký životný cyklus má výsledný produkt - hra a aké štatistiky musí manažér sledovať. Taktiež však budú vedieť, na aké problémy si majú dávať pozor a ak nastanú, ako ich čo najlepšie vyriešiť. V hernom biznise nestačí len vedieť hry tvoriť, ale ich aj predať a aj touto témou sa zaoberá predmet manažment online hier na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Študenti sa teda bližšie pozrú aj na to, ako si môžu čo najlepšie získať pozornosť hráčov.

Voliteľný predmet: online marketing a online hry
Prednášajúci: Ing. Jaroslav Vojtechovský, PhD.

Ako už z názvu vyplýva, predmet sa predovšetkým zaoberá online marketingom, teda propagáciou služieb alebo tovaru na internete. Študent v rámci tohto predmetu získa prehľad o správnej tvorbe marketingu cieleného v online svete, naučí sa takéto reklamy vytvárať počas práce na konkrétnych projektoch, čím získa aj potrebnú zručnosť.

Študenti sa naučia tvorbu webových stránok, ako správne cieliť reklamu, tvorbu PR článkov, PPC kampaní, využívanie emailu ako marketingového nástroja a kde je už hranica medzi spamom a relevantnou správou, ktorá ponúka informácie. Taktiež, samozrejme, nemôžu vynechať sociálne siete ako marketingový nástroj a lepšie sa zoznámia s pojmom virálny marketing. Popri štúdiu týchto oblastí sa zaoberajú aj marketingom pre online hry a naučia sa, ako správne realizovať usability testing hier.

Výučba čisto so zameraním na herný segment sa celkom jasne stáva čoraz väčšou súčasťou aj slovenských vysokých škôl. Práve herná oblasť naberá viac na atraktívnosti, čo (aj) školy núti k tomu, aby sa týmto odvetvím začali viac zaoberať. Faktom zostáva, že budúcnosť videohier je veľmi priaznivá, z čoho vyplýva, že kvalifikovaní a najmä šikovní herní vývojári sú potrební aj u nás na Slovensku. Ktovie, možno o pár rokov aj u nás vznikne celosvetovo úspešný AAA titul, na ktorého pokračovanie bude čakať celý herný svet.

Ak máte informácie o školách, na ktorých sa vyučujú predmety súvisiace s počítačovými hrami, napíšte nám na sector@sector.sk


napísal play3man 18.3.2016
Páči sa mi!
VÝUČBA POČÍTAČOVÝCH HIER NA SLOVENSKU


Prosím prihláste sa pre možnosť pridania komentáru.
Môžete sa prihlásiť cez Sector konto, alebo Facebook.
SECTOR MAGAZÍN

pdf

SECTOR MAGAZÍN
#100


SOCIÁLNE SIETE
KOMENTÁRE
vaše novinky zo sveta zábavy
sector logo
network
ISSN 1336-7285. Všetky práva vyhradené. (c) 2018 SECTOR Online Entertainment / sector@sector.sk