SPELLFORCE: CONQUEST OF EO

SPELLFORCE: CONQUEST OF EO

7.5

Fantasy séria mení svoj zaužívaný štýl

Recenzia na PC verziu

Značka Spellforce začala písať svoju históriu v roku 2003, keď vyšla prvá hra z tohto fantasy univerza a ponúkla dovtedy nevídaný mix RPG a stratégie. Hráč napredoval v príbehu so svojím hrdinom a v istých fázach mal možnosť vybudovať osídlenie a poslať do boja vyprodukované jednotky rôznych rás. Pokračovania v tomto duchu sa priebežne objavujú až dodnes, ale Conquest of Eo na to ide úplne inak.

Tentoraz sa hráči do známeho sveta prenesú v taktickej stratégii v štýle Might & Magic Heroes či Age of Wonders. Takže základom je postup po mape krajiny v ťahovom režime s oddielmi jednotiek, získavanie surovín na výstavbu a vylepšovanie svojho sídla - v tomto prípade magickej veže. Pri stretnutí s neutrálnymi a nepriateľskými kreatúrami a hrdinami sa začne boj, ktorý tiež prebieha na kolá. Hre nechýbajú ani ďalšie typické prvky Heroes , ako je získavanie a používanie kúzel z rôznych magických škôl a dokonca sú tu aj celoplošné bonusy pri štarte každého nového herného týždňa.

Nie je to však iba také kopírovanie osvedčených prvkov. Autori Owned by Gravity urobili rozličné úpravy, takže hra má rôzne odchýlky od konkurencie v tomto štýle. Predovšetkým kladie veľký dôraz na úlohy, ktoré sa vyskytujú prakticky na každom kroku a ich plnením sa dá neraz predísť boju. Napríklad si získate menšie neutrálne osídlenie tým, že  dedinčanom prisľúbite pomoc pri odstránení otravy a nemusíte tak pristúpiť k hrubej sile. Inokedy je alternatívou boja dohovor s vodcom banditov, víťazstvo v hazardnej hre, podplatenie alebo vyriešenie hádanky. Zvyčajne to sprevádzajú textové okná s navodením situácie a voľbami. Len škoda, že úplne bez dabingu, pretože takéhoto čítania je v hre veľa a aspoň občas by nejaký ozvučený príhovor potešil.

SpellForce: Conquest of Eo
SpellForce: Conquest of Eo Klasický postup po mape krajiny ako v obľúbených ťahových stratégiách.
Klasický postup po mape krajiny ako v obľúbených ťahových stratégiách.


SpellForce: Conquest of Eo Hrdinovia, ale aj jednotky získavajú skúsenosti, levely a rôzne schopnosti.
Hrdinovia, ale aj jednotky získavajú skúsenosti, levely a rôzne schopnosti.


SpellForce: Conquest of Eo Splnili sme úlohu, ale ešte je tu jedno pokušenie...
Splnili sme úlohu, ale ešte je tu jedno pokušenie...

Na začiatku ťaženia si zvolíte svoj archetyp. Na výber je alchymista, nekromancer, remeselník a vlastná voľba, kde si zvolíte povolanie aj preferovanú hlavnú a sekundárnu školu mágie. Potom si vyberiete jednu z úvodných lokalít, kde nejde len o iné prostredie a terén, ale hlavne je rozdiel v náročnosti, obyvateľoch a zdrojoch regiónu.  Pritom si však ešte priamo volíte celkovú obťažnosť hry, ktorá sa dá prispôsobiť ako nováčikom, tak veteránom. Potom sa už začína váš príbeh, ktorého súčasťou je putovanie po rozsiahlej krajine, konflikty s magickým rádom, plnenie spomínaných úloh (hlavných aj vedľajších), rozširovanie svojho teritória a vývoj frakcie.

Dôležitým bodom je vaša veža, o ktorú nesmiete prísť, inak prehráte celú hru. S ňou súvisia rôzne činnosti a doplnky. Súčasťou rozvoja je výstavba budov (aj opakovane tých istých) na niekoľkých úrovniach, ale spočiatku máte len pár konštrukčných možností. Väčšinu budov odomknete až po získaní plánov a tie sú odmenou za splnenie špecifických úloh v rôznych častiach krajiny. Niekde musíte zničiť hniezdo pavúkov, inde si získať priazeň trpaslíkov. Môže to vyžadovať aj postup v niekoľkých krokoch. Napríklad vstúpite do mesta, pre ktoré postupne splníte viac zadaní, čím sa presuniete od jeho prvej úrovne po štvrtú, kde dostanete ako odmenu plán kasární. Tie potom postavíte vo svojej veži a môžete potom produkovať špecifické jednotky.

Ďalším spôsobom získavania posíl je okupovanie menších neutrálnych osídlení, takže potom si (už vo veži) viete verbovať žoldnierov. Jednotkám treba v každom kole platiť určitú sumu za ich vydržiavanie. Ak máte prázdnu kasu, jednoducho odídu. Rôzne kreatúry vám umožní vyvolať aj mágia a na ich udržanie zas potrebujete manu. Nekromancer má zaujímavú možnosť vytvárať si jednotky z esencií rôzneho druhu a ingrediencií vkladaných do slotov. Alchymista podobným spôsobom vyrába podporné potraviny a odvary, remeselník artefakty a výstroj.

Vyprodukované jednotky smú putovať krajinou, či už sólo, alebo v skupinkách a môžu, ale nemusia mať pritom na čele hrdinu alebo učeníka. Ten sa líši hlavne tým, že má viac schopností a okrem pár artefaktov, ktoré sa dajú priradiť aj bežným jednotkám, môžete do jeho slotov vkladať aj výbavu – výstroj a zbrane. Ak už tam však takáto postava je, tiež sa aktívne zapája v boji, pričom môže byť aj ranená aj dočasne eliminovaná a družina má viac možností. To si o chvíľu trochu viac priblížime. Učeníkov získate návštevou budovy akadémie alebo sa sami prihlásia a môžete ich pribrať do vašich služieb. Vtedy je s nimi spojená aj nejaká sekundová príbehová línia s doplnkovými úlohami. Po ich prípadnom skonaní ich čoskoro môžete oživovať naučeným špeciálnym kúzlom.

Veža má zaujímavé nastavenie Allfire Flow, kde na schéme trojuholníka nastavíte rozloženie sily medzi pokrok, výskum a manu. Pokrok urýchľuje rozvoj veže a jej súčastí, výskum umožňuje osvojenie nových kúzel z magickej knihy, na ktoré potom používate manu a jej celkové zásoby priebežne pribúdajú. Skúmané čary sa zobrazia v hornom kruhu na ľavej strane obrazovky, do spodného kruhu vyberáte už známe kúzlo, ktoré chcete použiť. Ak je dostatočná zásoba many, je to možné aj hneď, ak je magickej energie málo, trvá nabitie niekoľko kôl. Potom jednoducho kliknete na pripravené kúzlo a môžete ho použiť podľa jeho funkcie priamo na mape krajiny. Môže to byť vyvolanie jednotky ľubovoľne na vašom území, vytvorenie ľadovej vrstvy na riekach, takže potom tadiaľ môžete prejsť bez obchádzky, nejaký posilňovací bonus označenej družine a podobne.

V teréne presúvate jednotky po hexagónových poliach. Na maketách s domčekmi, vežičkami a inými objektmi je spravidla nejaká úloha či boj. Na rozdiel od Heroes vám cestu neblokujú hojne rozostavené neutrálne kreatúry. Ale občas vám nejaké skrížia cestu a nie sú statické, voľne sa pohybujú a môžu zaútočiť aj na vašu vežu. Niekedy narazíte na nepriateľských hrdinov s ich družinou. V okolí sú aj miesta s jednorazovými surovinami alebo baňami a poľom. Ťažiť alebo žať tam môžete s jednotkou/družinou, ktorá má schopnosť kopať alebo zberať úrodu. Odmenou sú suroviny, ale niekedy aj artefakty.

SpellForce: Conquest of Eo
SpellForce: Conquest of Eo Kniha s kúzlami je síce zaujímavá, ale miestami menej prehľadná.
Kniha s kúzlami je síce zaujímavá, ale miestami menej prehľadná.


SpellForce: Conquest of Eo Podľa vášho archetypu môžete zo surovín vytvárať jednotky, podporné doplnky alebo výbavu a artefakty.
Podľa vášho archetypu môžete zo surovín vytvárať jednotky, podporné doplnky alebo výbavu a artefakty.


SpellForce: Conquest of Eo Nepriateľ je takmer na dostrel.
Nepriateľ je takmer na dostrel.

Učeník s družinou má možnosť postaviť na ľubovoľnom mieste v krajine strážne obydlie a vtedy si privlastníte jej okolie, kým nie je zničená alebo ju nepostavíte inde. Súčasne je to miesto, kde sa postava oživí v prípade smrti. Permanentné privlastnenie územia a rozšírenie hraníc vašej veľmoci uskutočníte obetovaním jednotky, keď ju na niekoľko kôl postavíte na predurčenom bode a necháte pôsobiť.

Pri boji v ťahovom režime sa zobrazí detailný priestor doplnený objektmi, za ktorými sa môžete kryť, ale je škoda, že sa napríklad nedá vstúpiť do veží, ktoré sa tam niekedy nachádzajú. V teréne môžete vykonávať činnosti s každou jednotkou a hrdinom. Všetci majú po tri akčné body, ktoré sa dajú využiť na pohyb, vyvolanie kúzla alebo schopnosti a útok. Ak sa jednotka nepresunie, útočí 2 alebo 3-krát na zvolený cieľ – podľa toho, koľko jej zostalo bodov. A vám na konci kola niečo zvýši, kreatúra/ postava dostane bonus k obrane.

Pri útoku zblízka spravidla zasiahnutý reaguje protiútokom. Stáva sa, že urobíte výpad ale protivník, ktorý odpovedal, nakoniec vašu jednotku zabije. To sa vám pri streľbe alebo vrhnutí kúzla z diaľky nestane. Preto je ideálne čo najviac atakovať súperov z väčšej vzdialenosti. Do úvahy treba brať aj odolnosti protivníkov, napríklad voči rôznym elementom. Máte však aj čary na zníženie ich imunity, či liečenie a posilnenie svojich vlastných. Pohyb na bojisku sa dá urýchliť podržaním klávesu space.  Ak obe strany váhajú a nečinne stoja, po štyroch kolách s upozornením boj končí nerozhodne. Po vyhratom boji získa každý váš hrdina aj jednotka skúsenosti a rastú im levely. Zvyčajne máte potom na výber z dvoch možností vylepšenia. Zvýšite dotyčnému život, pohyb, obranu, alebo pridáte odolnosť, naučíte ho kopať alebo žať suroviny v krajine.

SpellForce: Conquest of Eo
SpellForce: Conquest of Eo Magická veža umožňuje prístavbu budov na niekoľkých úrovniach. Vizuálne je to nevýrazné.
Magická veža umožňuje prístavbu budov na niekoľkých úrovniach. Vizuálne je to nevýrazné.


SpellForce: Conquest of Eo Tentoraz si musíme poradiť s duchmi.
Tentoraz si musíme poradiť s duchmi.


SpellForce: Conquest of Eo Sortiment jednotiek je pestrý, ale získať si k nim prístup je už komplikovanejšie.
Sortiment jednotiek je pestrý, ale získať si k nim prístup je už komplikovanejšie.
Vymyslené je to celkom dobre, ale ešte by to chcelo doladiť a doplniť. Hlavný dej je rozvláčny, podaný laxne a nijako zvlášť neupúta. Dôležité je prehľadávanie mapy a jej možností, pričom vašu vežu často ohrozujú nepriatelia (aj v závislosti od obťažnosti) a jej častá obrana je neskôr až otravná. Hoci sa dá využiť aj možnosť jej presunu, ktorá to trochu zlepší. V hre je aktuálne len režim kampane s jedinou, i keď rozľahlou mapou, ktorá je však pri opakovanom hraní úplne rovnaká, vrátane príbehových úloh. Menia sa síce aspoň hrdinovia s ich individuálnymi doplnkovými príbehmi, ale to je len malá zmena. Znovuhrateľnosť je teda malá a opakovať kampaň sa vám veľmi chcieť nebude. Nič iné však hra neponúka.

Grafika je solídna, hru sledujete zhora na pestrofarebnej mape s mestami, zaujímavými miestami a hrdinami. V boji je použitý izometrický pohľad s dobre viditeľnými jednotkami a postupom po hexagónových poliach. Manažment sídla a dialógy sú v jednoduchých oknách so slotmi, bez výraznejších dizajnových prvkov, ale ľahko sa zorientujete. Naproti tomu je kniha s kúzlami a príbehovými poznámkami síce vizuálne zaujímavejšia, ale menej prehľadná. Zvuky sú skromnejšie a dopĺňa to pekná heroická a náladová hudba.

Conquest of Eo veľmi dobre zapadne medzi ťahové fantasy stratégie Might & Magic Heroes a Age of Wonders, takže ak ste fanúšikmi týchto sérií, toto je niečo presne pre vás. Uvítali by sme viac herných režimov, zaujímavejší príbeh a vyladenie niektorých súčastí, ale inak je to naozaj sympatická záležitosť zo Spellforce univerza, ktorá sa vydáva inou cestou ako charakteristické hry tejto značky.


napísal uni 7.2.2023
Páči sa mi! (+1)
7.5
Vo svete
7.9
Ohodnotiť
SPELLFORCE: CONQUEST OF EO
+ zaujímavo upravený herný systém vychádzajúci z obľúbených ťahových stratégií
+ množstvo menších a väčších úloh s voľbami prakticky všade po mape
+ solídny vývoj a podporné predmety pre učeníkov, hrdinov aj jednotky
- kampaň na jednej mape a žiadne iné režimy v ponuke
- malá znovuhrateľnosť, ťaženie je pri opakovanom hraní identické
- laxný príbeh a jeho podanie
- málo taktických možností v boji a len minimálne využívanie okolia
Hardverové požiadavky:
Minimálne požiadavky: CPU Intel Core i4-4690K, 8 GB RAM, GeForce GTX 1050Ti, OS Win 10 64-bit


RECENZIE HRÁČOV
PC

Vývoj: THQ Nordic / Owned by Gravity
Štýl: Stratégia / RPG
Dátum vydania: 3. február 2023
+ SLEDOVAŤ HRU

Mám

Čakám

Prešiel

Hrávam

Zoznam
SÚVISIACE ČLÁNKY:
Prosím prihláste sa pre možnosť pridania komentáru.
Môžete sa prihlásiť cez Sector konto, alebo Facebook.
SOCIÁLNE SIETE
NOVÉ FÓRA
|Ai (4)
Chat GPT, Bing, Dall-E, Midjourney. AI generované...
|Moj dnb live set (3)
https://fb.watch/jns3jjUY6i/...
|Upgrade gpu (13)
Zdravim. Mam momentalne PC s nasledovnou konfigu...
|Pc zostava okolo 1400+€ (8)
Čaute, chcel by som vedieť váš názor na tieto dve ...
|Názor na kúpu novej tv (6)
Nazdar chalani, chcel by som sa spýtať na váš náz...
|Vojna na ukrajine (8184)
Sem môžete dávať správy o Ukrajine. Najlepšie by b...
vaše novinky zo sveta zábavy
sector logo
Sector.sk - hry, recenzie, novinky
Ochrana súkromia | Reklama | Kontakt
ISSN 1336-7285. Všetky práva vyhradené. (c) 2023 SECTOR Online Entertainment / sector@sector.sk