ENDZONE - A WORLD APART

ENDZONE - A WORLD APART

7.5

Post-apokalyptickí osadníci

Recenzia na PC verziu

Zem po apokalypse sa točí ďalej, len sa treba adaptovať a znovu postaviť na nohy. Stopäťdesiat rokov po nukleárnej katastrofe vyšli zvyšky ľudstva z podzemia znovu na povrch, aby vybudovali novú civilizáciu. Je to však svet plný radiácie, s ktorou treba počítať a ochrániť pred ňou preživších. Takže sa pripravte na to, že  môžete byť ožiarení a čakajú vás výzvy, ktoré v bežných budovateľských stratégiách nenájdete.

Rozhodne by ste mali najskôr absolvovať rozsiahly tutoriál, ktorý vám veľmi podrobne predstaví prakticky kompletný obsah hry. Preto vám zaškolenie bude trvať niekoľko desiatok minút. Niektoré veci vám budú známe, iné sú špecifické pre túto hru. Potom sa už môžete pustiť do survival módu alebo scenárov. Režim prežitia vám umožní podrobné nastavenie parametrov hry, náročnosti a mapy. Môžete si zvoliť relaxačný formát bez veľkých hrozieb, budovateľský, kde máte všetko prístupné hneď od začiatku a len si v pokoji staviate, alebo naopak siahnete po maximálnej výzve s najtvrdšími podmienkami.

Endzone - A World Apart
Endzone - A World Apart Potrebujeme viac jedla, budeme chovať sliepky. A v tabuľke priradíme personál.
Potrebujeme viac jedla, budeme chovať sliepky. A v tabuľke priradíme personál.


Endzone - A World Apart Výskum obsahuje niekoľko zaujímavých inovácií, ale celkovo je ich málo.
Výskum obsahuje niekoľko zaujímavých inovácií, ale celkovo je ich málo.


Endzone - A World Apart Žiadna kampaň s príbehom, len survival režim a scenáre.
Žiadna kampaň s príbehom, len survival režim a scenáre.

Viac motivácie nájdete v desiatke scenárov, ktoré sú zamerané na špecifické úlohy, za ktoré získate medaily a achievementy. Napríklad musíte odolať vlnám nájazdníkov alebo prežiť určité množstvo sezón, urobiť z vyprahnutej púšte oázu s dostatkom vody, potravy a dokonca ju zalesniť. Nie je to zlá ponuka, ale predsa len chýba plnohodnotný príbeh, ktorý by hráča viac pohltil, postupne sa rozvíjal a povedzme, že previedol preživších k lepším zajtrajškom. Výrobné reťazce sú komplexné a trvá hodnú chvíľu, kým postavíte všetko potrebné a zabezpečíte potreby svojej komunity. Ale keď si to celé zopakujete štyri- päťkrát iba kvôli odfajknutiu trochu iných zadaní, už vás to pomaly prestane baviť. Aspoň priemerný gradujúci dej by vašu pozornosť určite udržal dlhšie, hoci aj tak by sa vám hra nemala zunovať skôr ako po 10- 15 hodinách. Posúďte sami, či je to málo alebo veľa.

Namiesto tradičného mestského centra máte na začiatku nefunkčnú dodávku napakovanú nejakými surovinami, ktoré vám pomôžu pri rozbehu kolónie. Ďalšie suroviny si už musíte svojpomocne pozbierať, vypestovať a vyťažiť. Prvé kroky sú teda spojené s úlohami vyzbierať šrot z vrakov a odpadu v okolí a rúbať stromy, aby bolo dosť dreva. Na to stačí umiestniť na požadovanom mieste signálne vlajočky s pokynmi a voľní osadníci spravia, čo je potrebné. No už im môžete vyberať aj prvé povolania.

Najskôr potrebujete stavbárov, aby mal kto stavať budovy a môžete rovno zhotoviť konštrukcie pre plnohodnotných drevorubačov (tí vedia aj sadiť stromy), šrotovisko, ktoré dokáže zhromažďovať aj tie najväčšie vraky a čoskoro aj recyklačné stredisko, ktoré z toho bordelu vytrieďuje kov, oblečenie alebo plasty. Neskôr aj elektroniku. To si môžete ľubovoľne navoliť a prepínať podľa potreby. Ideálne je postupne spraviť aspoň tri recyklačné budovy, aby ste mohli bez problémov a prestojov spracúvať každý druh odpadu. Podobným spôsobom fungujú aj ďalšie budovy, napríklad dielňa, kde sa vyrába buď primitívne náradie, ktoré veľa nevydrží, alebo kvalitnejšie kovové. Taktiež dôležité krajčírstvo, kde sa zhotovujú šatky, plynové masky alebo rovno celé odevy, čo sú všetko nevyhnutné ochranné prostriedky proti menšej, strednej a veľkej radiácii.  Voľba sa týka aj sadov a polí, kde si vyberáte z dostupných druhov zeleniny a osiva.

Medzi prvými stavbami rozhodne musia byť aj objekty na zabezpečenie vody, ako je mólo na jazere, ktoré však niekedy vysychá, studne, zberače dažďovej vody, cisterny a veže, optimálne s možnosťou filtrácie. Ale aj zavlažovacie systémy, ktoré udržia pôdu vlhkú aj v obdobiach sucha. Jedlo nemusíte len pestovať, ale môžu ho zabezpečiť zberači, lovci, ktorí vedia zver a hydinu aj chytiť a potom ju chováte v ohradených pasienkoch na mäso či vajcia. Na všetko potrebujete budovy, ku ktorým pridelíte osadníkov s novými povolaniami. A počty ľudí závisia od ich spokojnosti a o obydlí, ktoré im staviate, aby neboli bezdomovci, mohli sa množiť a plodiť deti, ktoré sú po dosiahnutí dospelosti tiež pripravené pracovať. A budete potrebovať školu na zvýšenie vzdelania a odborností, bylinkárov a výrobcov liekov, aby dozerali na zdravie komunity, cintorín, aby sa nešírili choroby z hnijúcich tiel.

Môžete postaviť aj táborové zhromaždisko, fórum, kde si vyberáte dôležité edikty, lokál, kde sa vyrába tvrdý alkohol, pivo, ale aj jointy – ak máte pole s marihuanou. Doplníte to cestami, obchodnými stanicami, tržnicou, dekontaminačným miestom a ďalšími objektmi.  Príde čas aj na výskumnú stanicu, kde sa kumulujú znalosti a vyberáte si nové technológie, ktorých je však málo a vývoj je veľmi zdĺhavý. No potom už môžete fungovať aj s elektrinou, postavíte veterné turbíny, solárne panely, batérie.

Celé to viete skrášliť dekoráciami a v niektorých scenároch treba myslieť aj na obranné veže. Môžete sa totiž stať terčom nájazdníkov, ktorým buď odovzdáte určité množstvo vymáhaných surovín, alebo im musíte čeliť a vtedy ich zastavia vaši strážcovia vo vežiach. To je ale jediná hrozba tohto druhu. Nečakajte budovanie armády, otvorené bojové potýčky ani nič podobné. Toto je ekonomická hra, kde ide o vybudovanie prosperujúcej komunity a riešenie existenčných problémov.

Endzone - A World Apart
Endzone - A World Apart Žiť sa dá aj vo svete po apokalypse, ale s maskami.
Žiť sa dá aj vo svete po apokalypse, ale s maskami.


Endzone - A World Apart Recykluje sa aj v budúcnosti. Napokon inak by nebolo z čoho stavať a vyrábať.
Recykluje sa aj v budúcnosti. Napokon inak by nebolo z čoho stavať a vyrábať.


Endzone - A World Apart Vďaka zavlažovaniu a iným opatreniam dokážete aj uprostred púšte vytvoriť hustý les.
Vďaka zavlažovaniu a iným opatreniam dokážete aj uprostred púšte vytvoriť hustý les.

Vítaným spestrením sú však expedície, ktorým predchádza prieskum zaujímavých miest skautmi a následne pripravovanie samotnej výpravy. To zahrňuje výber miesta aj vhodných ľudí s rôznymi povolaniami, znalosťami aj vybavením. Niekde sa hodí odborník na ťažbu, inde skúsený hospodár a do batohu treba okrem proviantu aj nejaké náradie či ochranné masky. Expedícia potom poslušne došliape na určenú pozíciu a tam ju osobne prevezmete a koordinujete podrobnú prehliadku objektu záujmu. To znamená, že vyberáte jednotlivé body, vstupy a pasáže budovy či oblasti, kde môžete nájsť suroviny, potravu, ale aj preživších, cenné nové druhy osiva, marišku... Nasleduje napakovanie nájdených surovín podľa nosnosti členov expedície a návrat domov. Potom môžete pripravovať ďalšiu výpravu.

Keďže žijete v krajine so škodlivou radiáciou, kde vám navyše hrozia obdobia sucha či piesočné búrky, je vhodné okrem prípravy potrebnej výbavy a opatrení sledovať podmienky v okolí. To znamená riadiť sa denným a nočným cyklom a predpoveďami počasia, ktoré neustále vidíte na spodnej lište. No taktiež si môžete zapínať  ukazovatele radiácie, vlhkosti, spokojnosti obyvateľstva, zabezpečenia elektriny a stavu budov. Potom sa pekne orientujete v krajine podľa zvýraznených zón a napríklad viete, kde by ste nemali stavať, lebo je zamorená pôda, alebo kde sú vaši ľudia nespokojní a môžete urobiť opatrenia. Rýchlosť hry sa dá prispôsobiť vašim potrebám, takže ak treba dlhšie čakať na výstavbu alebo príchod expedície, jednoducho použijete dve urýchľovacie šípky. Alebo naopak hru zapauzujete, aby ste v pokoji nastavili aktivity a potom ju znovu spustíte.

Z audiovizuálu vám sánka nepadne, určite sme videli aj krajšie stratégie, ale mapy sú prehľadné, dajú sa rotovať, všetko si môžete priblížiť alebo vzdialiť. Vzhľad ovplyvňujú aj aktuálne podmienky v hre, napríklad niekedy vidíte len hmlisté siluety v piesočnej búrke. Zvuky sú skôr skromnejšie, dabovať veľmi nebolo čo, keďže scenármi vás sprevádza jediná postava a nanajvýš  komunikujete s osadníkmi pri expedíciách.

Endzone - A World Apart
Endzone - A World Apart Fórum umožňuje vydať zaujímavé edikty. Hľadať preživších, ale aj vyhnať z osady starcov či znížiť prídely potravín.
Fórum umožňuje vydať zaujímavé edikty. Hľadať preživších, ale aj vyhnať z osady starcov či znížiť prídely potravín.


Endzone - A World Apart Expedície sú príjemným spestrením. Najskôr si pripravíte členov výpravy...
Expedície sú príjemným spestrením. Najskôr si pripravíte členov výpravy...


Endzone - A World Apart ...potom osobne koordinujete priebeh expedície. No s týmto nálezom už prežijeme všetko!
...potom osobne koordinujete priebeh expedície. No s týmto nálezom už prežijeme všetko!
Endzone je dobrá budovateľská stratégia, ktorá má menšie odchýlky od iných hier tohto druhu. Hrateľnosť je príjemným mixom The Settlers a Frostpunku, prípadne Banished, s niektorými výraznejšími a inými potlačenými prvkami. Zaujímavé je hlavne zasadenie do rádioaktívneho prostredia a spôsoby, ako si s tým môžete poradiť. Príjemným oživením sú expedície, ktorých priebeh osobne koordinujete. Naopak zážitok do istej miery ochudobňuje absencia príbehu, bez ktorého je to len opakovanie postupu v solídnych, ale nie výnimočných scenároch.


napísal uni 1.4.2021
Páči sa mi! (+3)
7.5
Vo svete
7.3
Ohodnotiť
ENDZONE - A WORLD APART
+ post-apoakalyptické „falloutovské“ prostredie
+ vplyv radiácie a s tým spojené aktivity
+ komplexný manažment oživený expedíciami
+ adaptácia a pretváranie okolia
- chýba príbehová kampaň, ktorá by dlhšie udržala pozornosť hráčov
- budovy majú podobný vzhľad, zle sa rozlišujú
- pri hraní nových scenárov je už postup stereotypný
- veľmi skromný výskum technológií
Hardverové požiadavky:
Minimálne požiadavky: CPU I5-2500K, 4-Cores 3,30 GHz, 8 GB RAM, GeForce GTX 760, OS Win 10 64-bit


RECENZIE HRÁČOV
PC

Vývoj: Assemble Entertainment / Gentlymad Studios
Štýl: Stratégia
Dátum vydania: 18. marec 2021
+ SLEDOVAŤ HRU

Mám

Čakám

Prešiel

Hrávam

Zoznam
SÚVISIACE ČLÁNKY:
Prosím prihláste sa pre možnosť pridania komentáru.
Môžete sa prihlásiť cez Sector konto, alebo Facebook.
SOCIÁLNE SIETE
NOVÉ FÓRA
|Moj dnb live set (2)
https://fb.watch/jns3jjUY6i/...
|Upgrade gpu (9)
Zdravim. Mam momentalne PC s nasledovnou konfigu...
|Pc zostava okolo 1400+€ (8)
Čaute, chcel by som vedieť váš názor na tieto dve ...
|Názor na kúpu novej tv (6)
Nazdar chalani, chcel by som sa spýtať na váš náz...
|Nové pc + monitor do 3000€ (5)
Hello, kamarát ma poveril nech mu pomôžem vybrať ...
|Vojna na ukrajine (8153)
Sem môžete dávať správy o Ukrajine. Najlepšie by b...
KOMENTÁRE
vaše novinky zo sveta zábavy
sector logo
Sector.sk - hry, recenzie, novinky
Ochrana súkromia | Reklama | Kontakt
ISSN 1336-7285. Všetky práva vyhradené. (c) 2023 SECTOR Online Entertainment / sector@sector.sk