MILLENNIA

MILLENNIA

6.5

Veľmi nevyspytateľné milénium

Recenzia na PC verziu

4X stratégie v štýle Civilization sú momentálne v kurze a viac či menej podobných klonov, ktoré by chceli prekonať túto kultovú sériu, je neúrekom. Aj Paradox Interactive prináša svojho vyzývateľa, ktorý však určite nebude hrou milénia a už je vám zrejme jasné, že ani silnou konkurenciou pre klasiky Sida Meiera.

Millennia ponúka rýchly štart alebo hráčom upravené parametre hry v sólo režime. K dispozícii je jaj multiplayerový režim horúceho kresla, v ktorom sa dvaja až ôsmi hráči striedajú pri hraní na Cloude. Dodatočne má pribudnúť simultánny multiplayer so súbežným postupom všetkých zúčastnených. Prím ale hrá singleplayer, kde si môžete navoliť niektorú z vybraných svetových civilizácií, prípadne si nadefinovať vlastnú. K národu si vyberáte aj bonus, ktorý vám uľahčí vývoj alebo prinesie nejaké výhody v určitej oblasti. Okrem toho určujete veľkosť a typ mapy, teda napríklad ostrovy alebo ucelený kontinent a vyberiete ďalšie národy a úroveň ich AI.

Začínate 10000 rokov pred naším letopočtom v dobe kamennej, s prvým - hlavným mestom a bojovou bandou. Tá sa hodí na prieskum okolia a obranu v úvodných rokoch. Samozrejme, môžete si vytvoriť ďalšiu a optimálne aj skauta na koni na rýchlejšie objavovanie krajiny. Zabudnite však na funkciu automatickej činnosti. Mesto má sekciu s prehľadom robotníkov a budovateľskú, kde produkujete dostupné jednotky aj budovy, prípadne ich vylepšenia. Všetko prebieha na ťahy. Už od začiatku si treba dávať pozor na potulných agresívnych barbarov a optimálne je ničiť ich osídlenia.

Millennia
Millennia Technológií v hre nie je až tak veľa, sú rozdelené do odvetví a smerujú k výberu ďalšej epochy.
Technológií v hre nie je až tak veľa, sú rozdelené do odvetví a smerujú k výberu ďalšej epochy.


Millennia Rôzne domény poskytujú body na špecifické úkony a bonusy. Napríklad dosiahnete aj okamžitý mier.
Rôzne domény poskytujú body na špecifické úkony a bonusy. Napríklad dosiahnete aj okamžitý mier.


Millennia Tradičnou súčasťou je rozvoj a pristavovanie budov a vylepšení na svojich územiach.
Tradičnou súčasťou je rozvoj a pristavovanie budov a vylepšení na svojich územiach.

Dôležitou zložkou, ktorá v takejto hre nemôže chýbať, je výskum. Tu sa autori pokúsili ísť svojou vlastnou cestou a priniesť trochu odlišný prístup k technológiám a pokroku. Máte na výber niekoľko oblastí, ktorých výskum (samozrejme, na ťahy) vám prinesie sériu nových objektov a inovácií. Po splnení podmienok môžete pristúpiť k prechodu do ďalšieho obdobia. Najskôr je to len doba bronzová, ale v ďalších fázach hry už je na výber viac možných epoch. Napríklad po bronze to môže byť vek krvi, obdobie hrdinov alebo doba železná. Niektoré epochy si môžete osvojiť (v priebehu niekoľkých kôl) jednoduchým výskumom troch technológií z predošlej éry. Iné majú náročnejšie požiadavky, ako je objavenie orientačných bodov v krajine alebo zabitie niekoľkých nepriateľských jednotiek. 

Pri voľbe novej epochy je ale dôležitá aj rýchlosť, pretože smerovanie určuje iba prvý národ, ktorý dosiahne ním zvolené obdobie. Ostatné civilizácie už môžu prejsť len do tej vyhradenej éry. Takže ak si napríklad Grécko zvolí dobu železnú a všetkých predbehne, aj ich už čaká len doba železná. Avšak v ďalších výberoch už môže určiť smerovanie iný národ. Tieto rozhodnutia majú zabezpečiť, aby bol priebeh každej novej hry trochu odlišný a rozhodne môžete čakať aj výrazné odlišnosti v tom, čo ktorá epochy prinesie. Napríklad obdobie moru spôsobí, že sa po svete budú šíriť infekcie, ktoré zredukujú počty populácie a musíte využívať očistu a špeciálneho doktora, aby dezinfikoval postihnuté miesta. Okrem toho sa obmedzia technológie, ale popritom nastane aj rozvoj kultúry a náboženstva. Celkovo, hoci je technológií podstatne menej ako v hrách Civilization, ale majú zásadnejší význam a prinášajú dostatočne pestré novinky.

Okrem toho vaše smerovanie a možnosti v hre ovplyvní vládny inštitút, s ktorým sú spojené voľby nových spoločenských zriadení, ako je kráľovstvo, imperiálna dynastia či republika. K tomu sa v rámci volieb takzvaného národného ducha pridružia rôzne bonusy, ktoré vám sprístupnia set vylepšení v oblasti vojny, inžinierstva, prieskumu, diplomacie a neskôr umenia. Každá z týchto domén generuje svoje vlastné XP body na vyvolanie unikátnych síl. Výsledkom môže byť vytvorenie alebo vyliečenie bojového oddielu, či nejakej doplnkovej jednotky, ako je prospektor alebo diplomatický vyslanec. Alebo spustíte revolúciu s cieľom zmeniť vládne zriadenie a dokonca diplomatickou doménou dokážete aj náhle ukončiť všetky aktuálne vojny – ak máte dostatok bodov.

V rámci domén je aj možnosť vytvoriť pridružené mesto, ktoré sa stane plnohodnotnou súčasťou vašej veľmoci, čo zlepšuje vaše výnosy. A dokážete aj vyvolať osadníkov, ktorí síce tiež vedia vytvoriť nové mesto, ale to už nie je priamo prepojené s vaším hlavným sídlom, môže byť kdekoľvek a je vazalské. Teda takéto mesto funguje  a rozhoduje sa samostatne, ale odvádza vám dane. Až po následnej integrácii, ktorá si vyžaduje určitý čas a investíciu vládnych XP bodov, sa vazal stane skutočne vaším mestom a v tomto už môžete produkovať jednotky a budovy podľa vašich rozhodnutí.

V priebehu období nastáva modernizácia, sú dostupné nové budovy a armády, môžete stavať obranné múry, pevnosti a štruktúry. A na políčkach vo svojom teritóriu za body vylepšení úžitkové budovy, od obydlí pre ľudí, cez farmy, píly, kúpele, chrámy a dielne. Zabezpečujú bývanie, potravu, vodu a komodity, ktoré vyžadujú vaši ľudia, aby boli spokojní, ako aj generujú zisk. Napriek tomu sa bude často stávať, že vo vašich mestách začnú ľudia reptať a vedie to k nepokojom a rebéliám. Hrozbu so zvyšujúcimi a znižujúcimi faktormi môžete sledovať na ukazovateli.

Neraz, aj keď si počínate dobre, urobia prudký obrat náhodné udalosti, ako je náhla invázia barbarov, ktorých armády sa zrazu objavia pri všetkých vašich mestách alebo pokus o úplne osamostatnenie vašich vazalov. Zvrátiť to môžu finančné kompenzácie – v opačnom prípade čelíte krutým dôsledkom a tie môžu viesť k strate vašich teritórií a v krajnom prípade aj vašej úplnej záhube. Tu už si začnete všímať, že hra je niekedy nevyspytateľná a nie úplne vybalansovaná. Ale Millennia má aj závažnejšie nedostatky, ktoré ju sťahujú nadol.

Millennia
Millennia K bojom dochádza často. Iným národom prekáža už len to, že existujete.
K bojom dochádza často. Iným národom prekáža už len to, že existujete.


Millennia V bitkách sa objavuje rôzny mix armád..
V bitkách sa objavuje rôzny mix armád..


Millennia V meste produkujete  budovy a jednotky.
V meste produkujete budovy a jednotky.

Výrazným mínusom je umelá inteligencia a správanie počítačom ovládaných národov. Ich algoritmus a spôsob konania je veľmi chabý a pochybný. V podstate každému prekáža už len vaša prítomnosť ako taká, a preto na vás skôr či neskôr zaútočí. V zásade je to tak, že vás práve spoznané národy najskôr pozdravia a vzápätí upozornia, že si vás neželajú vo svojej blízkosti. A aj keď s nimi ešte ani len nemáte spoločné hranice, už vám vyhlásia nepriateľstvo. To je prvá fáza vojny, v ktorej na seba môžete vzájomne útočiť na neutrálnych územiach. Krátko potom nasleduje druhá, plnohodnotná fáza (oficiálne vyhlásenie vojny), kedy je už možné vstúpiť na cudzie územie a aj tam bojovať a obliehať mestá. S tým súvisí ďalší nedostatok, a to je veľmi biedna a nedotiahnutá diplomacia.

Už pri zoznamovaní s inými národmi si všimnete, že diplomatické okienko a správy sú strohé, žiadne portréty panovníkov alebo nejako inak zvýraznené možnosti. Len vlajočky a hŕstka volieb (poslanie daru, vyžadovanie peňazí, zlepšenie vzťahov, vyhlásenie neutrality/vojny, otvorenie ambasády, ktorá umožní uzavrieť menšie zmluvy). Diplomacia ale vôbec nejde do hĺbky a nečakajte nejaké pokročilé vyjednávania, výmeny technológií, koordinovanie postupu ani nič podobné. Národy menia svoje postoje ako špinavé ponožky – chvíľu spolu bojujú, potom vytvoria alianciu (spravidla proti vám), chaoticky napádajú iné civilizácie. S vami, ak im to dovolíte, sa každú chvíľu zmierujú a vzápätí zas zaútočia. Je to bodrel a zmätok a rozhodne to nemá s inteligentným konaním nič spoločné. No predovšetkým ste neustále pod tlakom rozmarných národov a to vám čoskoro nedovolí vydýchnuť si a naplno sa venovať svojmu rozvoju.

Vojna, bohužiaľ, zaberá najväčší priestor v hre, aj keď by ste možno uprednostnili mierový prístup a skôr sa sústredili na svoje zveľaďovanie. Boje však nie sú najhoršie. Armády majú limitovaný počet jednotiek – maximálne štyri, neskôr sa to dá zväčšiť. Sortiment môže byť mixom vojsk z rôznych období, pričom je možnosť dodatočne ich upgradovať na pokročilé, alebo ich povýšiť na veliteľské. V boji iba sledujete automatický priebeh, ktorý sa dá zrýchliť alebo hneď zrušiť. Deje sa to v zmenšenom okne uprostred obrazovky, kde pekne vidíte rozloženie síl na oboch stranách, prípadne aj nejaké domčeky v pozadí alebo opevnenie, ktoré chráni.

Millennia
Millennia Diplomatiké možnosti sú chudobné a veľmi obmedzené.
Diplomatiké možnosti sú chudobné a veľmi obmedzené.


Millennia Rozširovanie území a vplyvu je nevyhnutnosťou.
Rozširovanie území a vplyvu je nevyhnutnosťou.


Millennia Voľby národného ducha dodávajú vašej civilizácií jedinečné bonusy.
Voľby národného ducha dodávajú vašej civilizácií jedinečné bonusy.
Bitka končí rozprášením nepriateľa alebo ak trvá dlhšie, môže byť dobojovaná v ďalšom kole, ak sa niektorá strana nestiahne. V mestách vypomáha domobrana a priradené jednotky a majú obranný bonus. Predtým ešte môžete ostreľovať vojská stojace na susedných políčkach vedľa osídlenia. Aj v neskoršej fáze hry je celkom zaujímavé sledovať, ako do seba štuchajú alebo pália zbrojnoši, rytieri na koňoch, katapulty, delá, balóny či moderné vozidlá v rôznych mixoch.

Grafika a dizajn hry sú fajn. Využitý je charakteristický pohľad na krajinu, kde si môžete zapnúť hexagónové pole či ukazovatele surovín a približovať / vzdialiť terén. Vidíte vyznačené línie jednotlivých frakcií, v oblasti domčeky, stromy a postavičky armád. Po stranách sú lišty s informáciami a bodmi domén, ako aj minimapa. Nastavenia grafiky a funkcií sú ale veľmi strohé a žiadne jemnejšie úpravy tam neurobíte, len si vyberiete rozlíšenie a celkovú úroveň kvality. Zvuky sú skromnejšie, ale vynahradí to pekná hudba, ktorá sa snaží korešpondovať s dobou.

Millennia sa síce pokúša aspoň sčasti odlíšiť od série Civilization, ale napriek niektorým dobrým nápadom a úpravám je to len ďalší menej úspešný klon. Zaujímavý je predovšetkým prechod do nových období, ktoré môžu byť odlišné, ale spravidla ak vás predbehnú AI národy, stanovia aj tak tie isté epochy. Ale to je len drobnosť pri posudzovaní veľmi biednej umelej inteligencie, ktorá koná bezhlavo, zmätočne a agresívne a vyslovene kazí zážitok minimálne pri sólo hraní. Odfláknutá diplomacia a niektoré ďalšie prvky, ktoré tvorcovia podcenili, už len utvrdzujú v tom, že sa táto hra nemôže vyrovnať silnejším konkurentom v žánri 4X stratégií. Aspoň nie teraz. Možno neskôr, keď autori dopracujú to, čo zanedbali a nedomysleli. Čas ukáže.


napísal uni 4.4.2024
Páči sa mi! (+1)
6.5
Vo svete
6.7
Ohodnotiť
MILLENNIA
+ prechod do rôznorodých ďalších období prináša určitú variabilitu
+ solídny manažment a rozvoj usmerňovaný hráčom
+ obstojná bojová zložka
+ snaha o určité inovácie v žánri
- imbecilná umelá inteligencia
- strohá a odfláknutá diplomacia
- niektoré aspekty a mechanizmy hry sú nedotiahnuté


RECENZIE HRÁČOV
PC

Vývoj: Paradox Interactive / C Prompt Games
Štýl: Stratégia
Dátum vydania: 26. marec 2024
+ SLEDOVAŤ HRU

Mám

Čakám

Prešiel

Hrávam

Zoznam
SÚVISIACE ČLÁNKY:
Prosím prihláste sa pre možnosť pridania komentáru.
Môžete sa prihlásiť cez Sector konto, alebo Facebook.
SOCIÁLNE SIETE
NOVÉ FÓRA
|Hľadám co-op parťákov do porta... (4)
Ahojte sektoráci, Som achievement hunter a hľad...
|Muzikanti sectoru (11)
Ola senoritas, pochvalte sa na ake hudobne nast...
|Sekanie hier albo pokles fps? (4)
ahojte,priatelia. hrám nfs heat,a mám problem,že h...
|Tempest rising nove demo (1)
Ahojte, stahujte nove demo tejto fantastickej RTSk...
|Skús nájsť hru (12)
Skúste nájsť tieto hry: 1. Stará hra, niečo tro...
|Svet, ukrajina, vojny ... (23595)
Sem môžete dávať správy zo sveta, o Ukrajine a ďal...
KOMENTÁRE
vaše novinky zo sveta zábavy
sector logo
Sector.sk - hry, recenzie, novinky
Ochrana súkromia | Reklama | Kontakt
ISSN 1336-7285. Všetky práva vyhradené. (c) 2024 SECTOR Online Entertainment / sector@sector.sk