COMPANY OF HEROES

COMPANY OF HEROES

9.2

Prekoná dlho očakávaná stratégie od Relicu všetko, čo sme v strategickom svete videli?

Recenzia na PC verziu

Company of Heroes je ďalšou stratégiou z obdobia druhej svetovej vojny. Áno, bolo ich tu už mnoho a pribúdajú stále nové, lenže tento titul sľubuje diametrálne odlišný zážitok hrania a nevyhýba sa ani originálnym doplnkom. Do akej miery je nový prístup v žánri RTS prospešný, a hlavne úspešný, vám prezradíme tu a teraz.

Company of Heroes sa zameriava na boje po vylodení v Normandii, vrátane tejto kľúčovej udalosti. Kampaň sleduje osudy amerických výsadkárov a jednotiek, ktoré sa prebili zo smrtonosných pláží do vnútrozemia, aby potlačili zbytky fašistického odporu. V početných misiách sa hráč a jeho tímy presunú z Omaha beach do mestečka Carentan, cez Cherbourgh a St. Fromond na Hill 192 a potom do ďalších miest. Väčšina bojov sa odohráva v uliciach plných obydlí a často zničených domov. Nájdete tu však aj konflikty v otvorenom teréne, ako je dobýjanie dôležitého kopca 192 alebo sabotáž nemeckej základne na produkciu rakiet. Občas si zabojujete aj v noci.

Ciele misií najčastejšie zahŕňajú obsadenie určitých pozícií, zničenie vybraných cieľov a obranu územia. Tvorcovia sem vložili aj mód známy z Battlefieldu 1942, kde hráč obsadzovaním kontrolných bodov, znižuje nepriateľovi skóre a keď poklesne na nulu, víťazí. Misie sú popretkávané vydarenými video sekvenciami, ktoré plynulo prechádzajú do samotnej hry. Napríklad uvidíte scénu, v ktorej vojaci kráčajú ulicami mesta a zhovárajú sa a odrazu padnú na zem po zásahu ostreľovača. Zbytok mužstva sa ukryje a vtedy sa jednotky dostanú pod hráčovu kontrolu a treba začať riešiť daný problém. Videá vám predstavia aj vašich veliteľov a zaujímavé postavy, ale priamo v misii ovládate len štandardných vojakov. Čiže žiadnych prebytočných hrdinov, ktorým by ste museli venovať zvýšenú pozornosť.

Celkovo atmosféra príbehu veľmi nápadne pripomína vydarený seriál Bratstvo neohrozených a prepojenie týchto dvoch fenoménov je zrejmé aj z názvu (Band of Brothers - Company of Heroes). Dokonca aj niektoré dialógy v predelových scénach, či hlášky jednotiek sú podobné, alebo dokonca autentické. Napríklad výrok „ Sme parašutisti, je to naša bežná práca bojovať v obkľúčení.“ použil vo filme Mjr. Winters. V hre ho často hovoria výsadkári. Rozdiel je len v tom, že nesledujete osudy „Easy“ ale „Able“ company, teda roty A. Skrátka a dobre, kampaň má nielen kvalitne navrhnuté úlohy a bojiská, ale aj nápaditý dej.

Company of Heroes

Deň D. výsadkári majú za úlohu zničiť protilietadlové delá.
Company of Heroes

Výsadkári a rangeri patria medzi americkú elitu.
Company of Heroes

Výbuchy a explózie vyzerajú úžasne.

Zatiaľ čo hlavné úlohy na bojiskách väčšinou nie sú časovo obmedzené, vedľajšie a optimálne úlohy niekedy bývajú podmienené. Optimálne úlohy vám uľahčia ďalší postup, takže ich plnenie je vhodné najmä z praktického hľadiska. Napríklad zničenie delostreleckej batérie, ktorá vám neustále páli do tábora, určite pomôže. Za splnenie vedľajších úloh získate ocenenia vo forme medailí. Niekedy sú podmienené dobytím určitého úseku v danom čase, inokedy vyžadujú zničenie stanoveného počtu konkrétnych nepriateľov, alebo naopak zabránenie vysokým stratám vo vlastných radoch. Povinné sú však len hlavné úlohy.

Herný systém Company of Heroes je pomerne jednoduchý, ale rozhodne nie bežný a obsahuje zaujímavé inovácie a súčasti. Hráč ovláda rôzne skupiny pozemných vojsk, ktoré vyrába v niekoľkých budovách. Dušou základne je veliteľstvo, kde sa kupujú základné jednotky, prípade vylepšenia. V jeho okolí je možná výstavba poľných barakov a výrobní ľahkej a ťažkej techniky. Budovanie majú na starosti inžinieri, ktorí okrem hlavných budov vedia postaviť aj protitankové a protipechotné zábrany, guľometné hniezda a mínové polia. V boji sú menej praktickí, ale po vyzbrojení plameňometmi efektívni.

Pechota sa zvyčajne produkuje vo viacčlenných družstvách (3 - 6 mužov), ktoré sa ovládajú ako jeden celok. Výnimkou je ostreľovač, prípadne na nemeckej strane oficier. Vojaci sa pri postupe môžu schovať do domov, alebo kryť za rôznymi objektmi, plotmi, múrmi, stromami atď. za čo získavajú obranný bonus. Ikonka červeného štítu (pri ukazovateli zdravia) znamená nekryté jednotky, ktoré sa dajú pomerne jednoducho zlikvidovať. Žltý štít predstavuje ľahké krytie a zelený výbornú obranu. Ak je družstvo zaskočené nepriateľom, niekedy sa stiahne späť. Stáva sa, že prekvapený tím stratí morálku a je dočasne takmer bezbranný. Takéto stavy sú označované blikajúcimi ukazovateľmi a vtedy je vhodné použiť rýchly ústup. Jednotky doslova zutekajú z bojiska a presunú sa na veliteľstvo, kde je možné doplniť stavy a opäť sa spamätajú.

Ľahká pechota je vyzbrojená puškami a samopalmi a niekedy je možné vylepšiť jej výbavu a doplniť ju aj o výbušniny. Okrem toho tu nájdete guľometné, delostrelecké, mínometné, či mortarové čaty. Uvedené tímy musia svoju výzbroj najprv rozložiť a nasmerovať na oblasť, ktorú budú zabezpečovať. Podobne to funguje aj u stacionárnych guľometných hniezd, ktoré sa však na rozdiel od výbavy pechoty, nedajú natočiť iným smerom, aby útočili na nepriateľov prichádzajúcich z iných strán. Ak ľahká pechota nájde zostatky výbavy, mínomet, ťažký guľomet, či delo, môže si ho osvojiť a použiť v ďalšom boji. Pomocou mužstva sa dá z obytného domu vytvoriť aj nové veliteľstvo. Stačí si vybrať ľubovoľné obydlie v solídnom stave, presunúť tam jednotku a aktivovať vylepšenie. Potom je na tomto mieste možné budovať ďalšiu pechotu.

Motocykle, džípy, ľahké a ťažké bojové vozidlá a tanky sa produkujú po jednom kuse. Technika má najsilnejšie brnenie v prednej časti, takže útok proti nej je najlepšie viesť zozadu, prípadne z bokov, kde sa dá spôsobiť podstatne väčšie poškodenie. Ak je tank otočený k nepriateľom nevhodným smerom, je dobré nasmerovať celú jeho konštrukciu tak (nie len otočnú vežu), aby predná časť čelila najťažším útokom. To sa dá vykonať praktickým podržaním pravého tlačítka myši, po ktorom nasleduje otočenie celého vozidla do novozvolenej polohy. Technika nevyžaduje obsluhu a poškodenia opravujú inžinieri.

Všetky americké jednotky získavajú skúsenosti a po dosiahnutí tretej, maximálnej úrovne, majú veľmi dobré bojové vlastnosti. Nemecké zložky (sú k dispozícii mimo kampane) sa vylepšujú zakúpením vylepšení v jednej z príslušných budov. Medzi nacistickým a spojeneckým vojskom sú aj ďalšie, menšie rozdiely, ktoré sa týkajú najmä spôsobu vylepšenia zbraní a technológií. Nemci majú navyše veliteľa, ktorý disponuje zaujímavými schopnosťami a môže urýchliť produkciu jednotiek, alebo nasmerovať raketový útok.

Company of Heroes

Pechota pri obsadzovaní styčného bodu, s ktorým súčasne ovládla ďalší sektor.
Company of Heroes

Sherman stojí pred domom, kde sa ukrýva tím vojakov.
Company of Heroes

Tanky v sprievode pechoty ochraňujú veliteľstvo.

Na výstavbu objektov a  vojsk treba suroviny. V Company of Heroes nájdete tri nevyhnutné zložky, bez ktorých si neporadíte. Popri produkcii sú nevyhnutné aj pri používaní doplnkových činností. Napríklad, ak chce vojak hodiť granát, alebo položiť nálož, vždy sa odpočíta stanovený počet surovín. Prvoradou surovinou je pracovná zložka (manpower), samostatne postačí na výrobu väčšiny pechoty, ale treba ju takmer pri všetkom. Munícia je potrebná hlavne na vylepšovanie výzbroje a používanie doplnkových činností, ako sú spomínané granáty. Palivo je nevyhnutné na produkciu vozidiel a techniky a globálne vylepšenia. Všetky tri suroviny získavate z jednorázových nálezísk, ale predovšetkým permanentne, obsadzovaním styčných bodov.

Rôzne styčné body, po zabezpečení pechotou, zvyšujú stálu produkciu určenej suroviny, čo sa dá ešte viac zvýšiť dostavbou ochranného valu. Súčasne  si pomocou nich privlastníte časť územia. Každá mapa je rozdelená na väčší počet sektorov a hoci bojovať môžete kdekoľvek, stavať a produkovať smiete len vo vašej zóne. To však nie je všetko. Aby ste zaznamenávali prírastky, musia byť všetky zóny poprepájané s úsekom, kde je hlavné veliteľstvo. Ak nepriateľ dobyje styčný bod a teda aj sektor a rozdelí vaše územia, pretrhne tým zásobovaciu líniu. Obnovíte ju, len ak znovu zlúčite teritóriá do jedinej zóny. Jedine vo vašej zóne a v blízkosti polopásových vozidiel je možné dopĺňanie strát v družstve pechoty. Na lepšiu orientáciu a zviditelnenie povrchu slúži minimapa, ale hlavne veľká prehľadná mapa, kde vidíte aj ukazovatele a presuny vašich vojsk.

V RTS pomerne známou, do Company of Heroes veľmi úspešne zakomponovanou súčasťou, je veliteľské menu, kde si za skúsenostné body nakupujete rôzne špecializácie a doplnky. Na počiatku si hráč vyberá (mimo kampane) jednu z troch vojenských taktík. Američania si volia špeciálne doplnky pre štandardné mužstvo, pre výsadkárov alebo pre techniku. U Nemcov je to defenzívna doktrína, bliztzkrieg doktrína a doktrína teroru. Hráč potom investuje body do zvoleného oboru, kde v dvoch vetvách, zahrňujúcich  šesť bonusových súčastí, nájde také zaujímavosti, ako privolanie leteckých náletov, extra posíl po zemi, alebo zo vzduchu, zlepšenie efektívnosti vybraných jednotiek a pokročilé schopnosti vojska, či dodávku extra surovín. Tieto súčasti je možné využívať opakovane, ak má hráč dostatok surovín, ktoré sú potrebné pri aktivácii, prípadne ak nie je prekročený povolený limit jednotiek na bojisku.

Hra pre jednotlivca poskytuje okrem kampane aj voľnú hru, kde nájde 15 máp, možnosť určiť si kapacitu počiatočných surovín a štartovnú pozíciu. Súperom je počítač na rôznom stupni obtiažnosti a zvoliť si môžete aj spojencov. K dispozícii sú dva herné módy: Anihilácia, čiže totálna porážka nepriateľa a ovládanie kontrolných bodov; druhý mód zodpovedá systému hry Battlefield 1942 a ten, kto ovláda viacero kontrolných bodov takýmto spôsobom, znižuje súperove hodnoty, až kým nezvíťazí. V prípade, že máte spojencov, zdieľate spoločné sektory, to znamená, že staviate na rovnakých územiach a aj získavate taký istý počet surovín, ako váš spolubojovník. To isté vlastne ponúka aj multiplayer, ktorý si zahráte cez LAN a internet.

Celkovo hra má veľmi dobrú atmosféru a je veľmi blízko k dokonalosti. Mapy sú veľmi dobre navrhnuté a spracované, AI je naozaj slušná, kampaň pútavá. Isté rezervy tu však sú, čo si povšimnú najmä tí hráči, ktorí venovali svoj čas titulu Faces of War. Konkurenčný produkt stojí tak trochu v tieni Company of Heroes, no sú veci, v ktorých je lepší ako daná hra. Tým najviditeľnejším je práve multiplayer, ktorý jednoznačne predčí dosť chudobnú ponuku „spoločenstva hrdinov“. Zatiaľ čo Company of Heroes ponúka len dva, nie celkom pôvodné módy, Faces of  War vás zahrnie šiestimi druhmi hier s pomerne originálnou náplňou. FOW má aj zaujímavý systém poškodenia techniky, ktorá vyžaduje posádku a údržbu. Určite by to zapôsobilo aj v Company of Heroes. Nič to nemení na tom, že Company of Heroes je novým kráľom RTS z obdobia druhej svetovej vojny, je to však dôvod nižšieho hodnotenia tejto, inak vydarenej, hry.

Company of Heroes

Pôsobivý pohľad na americké tanky...
Company of Heroes

... a na nemecký Panzer IV.
Company of Heroes

Veliteľské menu pre nemeckú armádu. Nech sa páči, vyberte si.

Bolo by chybou nevenovať sa aj grafickej stránke hry. Technická úroveň hry je skrátka vynikajúca. Company of Heroes ponúka pekne spracované lokality, veľmi dobre vytvorené jednotky a deštruktívne objekty. Pomocou veľmi priateľského ovládania, najmä s myšou, si priblížite a natočíte povrch podľa potreby a môžete sledovať detailne spracované vojsko a bojisko. Uvidíte, ako inžinieri kladú jedno vrece za druhým, aby vystavali efektné guľometné hniezdo, všimnete si medika, ktorý na pleci nesie raneného, gestikulujúceho strelca na tanku, alebo ženistu na úteku. Muži v budove sledujú okolie a snajper otáča pušku, aby si vyhliadol nový cieľ. Zničený tank sa ešte chvíľu, bez kontroly, rúti ulicou, až kým sa nezmení na vrak po vydarenej explózii. A keď oblasť zasiahne delostrelectvo, možno vám aj padne sánka pri pohľade na tie dokonalé výbuchy, plné ohňa, dymu, poletujúcich tiel, trosiek a vyvrhnutej zeme.

Pridajte k tomu ešte super ozvučenie, ktoré berie ohľad dokonca aj na vzdialenosť konfliktov. Ak ste na obrazovke, kde prebieha boj, počujete jasné výkriky mužov a ostré zvuky kanónov a keď sa presuniete na inú časť mapy, počujete tie isté výbuchy no tlmene s dunivým efektom a hlasy mužstva sú tu reprodukované skresleným prenosom vysielačky. Grafika a zvuky sú skrátka na jednotku.

Company of Heroes je jedinečná RTS z obdobia druhej svetovej vojny. Tvorcovia sa nebáli inovácií a popri tom využili osvedčené prvky iných stratégií, aby napokon vytvorili skvele fungujúci celok. Hra v podstate nemá žiadne výrazné závady a menšiu výtku si zaslúži jedine multiplayer, kde by sa hodilo viac herných módov a pestrejšia ponuka. Ale Band of Brothers... pardon, Company of Heroes, napriek tomu patrí medzi elitu a to najlepšie v žánri vojnových stratégií, čo bolo doposiaľ vytvorené.

Company of Heroes

Za 5 bodov si v terror doktríne sprístupníte najlepší nemecký tank - Tiger.


Company of Heroes

A tu ho máte v plnej kráse a sile.


Company of Heroes

Podľa tejto mapy amíci dostávajú poriadne na frak.napísal uni 5.10.2006
Páči sa mi!
9.2
Ohodnotiť
COMPANY OF HEROES
+ systém morálky a počínanie jednotiek
+ veliteľské menu s rozvetvením zručností
+ výborná atmosféra
+ kvalitná grafika a skvelé ozvučenie
+ Postup založený na ovládaní sektorov
- rezervy v multiplayeri
- zdĺhavé nahrávanie misií
- len dve bojové strany
Hardverové požiadavky:
Minimálne požiadavky: CPU 2 GHz, 512 MB RAM, 64 MB VGA s podporou Pixel Shader 1.1
Doporučená konfigurácia: CPU 3 GHz, 1024 MB RAM, 256 MB NVIDIA GeForce 6800 alebo lepšia


RECENZIE HRÁČOV
Company of Heroes
9.5
DEADAWP    18.2.2014
Vzrušujúce boje. Rozdávanie príkazov. Protiútok! Rozsiahle boje zo strategického hľadiska...prečítať celé
Company of Heroes
9.5
EXZI    23.9.2006
Druhá Svetová, ako ste ju ešte nezažily Áno je to tak! Vo svete hier už je možne snáď všetko...prečítať celé
PC
iOS
Android

Vývoj: THQ / CD Projekt / Relic
Štýl: stratégia / realtime
Web: domovská stránka hry
Dátum vydania: 29. september 2006
+ SLEDOVAŤ HRU

Mám

Čakám

Prešiel

Hrávam

Zoznam
SÚVISIACE ČLÁNKY:
Prosím prihláste sa pre možnosť pridania komentáru.
Môžete sa prihlásiť cez Sector konto, alebo Facebook.
SOCIÁLNE SIETE
NOVÉ FÓRA
|Hdd disk (3)
Čaute Môžem sa spýtať, ktorý z týchto dvoch HDD d...
|Ps plus premium (2)
Nevie niekto kedy bude dostupné cloud hranie pre C...
|Predamyoke pre xbox/pc turlebe... (1)
Kúpene v alze , v záruke. Profesionálne zariade...
|Predaj notebooku - hp omen sha... (1)
Ahojte. Ponúkam na predaj výkonný herný notebook ...
|Vaše odporúčanie pre vhodný up... (11)
Nazdar všetci, chcel by som sa spýtať na váš názor...
|Vojna na ukrajine (3162)
Sem môžete dávať správy o Ukrajine. Najlepšie by b...
vaše novinky zo sveta zábavy
sector logo
Sector.sk - hry, recenzie, novinky
Ochrana súkromia | Reklama | Kontakt
ISSN 1336-7285. Všetky práva vyhradené. (c) 2022 SECTOR Online Entertainment / sector@sector.sk