KAPITAL: SPARKS OF REVOLUTION

KAPITAL: SPARKS OF REVOLUTION

7.0

Výstavba mesta s večne nespokojnými obyvateľmi

Recenzia na PC verziu

Stavanie mesta v období hospodárskej krízy je výzva pre všetkých, ktorí majú radi manažmentové hry, ale pritom sa nezľaknú rebélií. Tu k nim totiž dochádza často a prejavuje sa aj triedny boj a rozpory v komunite. Tým sa Kapital líši od bežných titulov zameraných na výstavbu. Zatiaľ čo u konkurencie vám hrozia väčšinou len dopravné zápchy, finančný krach, prípadne tornádo, Sparks of Revolution bude sabotovať prakticky celé vaše úsilie. Tak čo, trúfate si?

Hra obsahuje kampaň s tromi obťažnosťami a určite začnite najnižšou. Okrem toho pridáva sandboxový režim. Začínate v povojnovom období, s nedostatkom surovín, večne nespokojným obyvateľstvom, ale pozor – s palácom, ktorý je sídlom vašej moci a centrom mesta. Teda na začiatku skôr ruín a trosiek, ktoré sú ale skvelým zdrojom materiálu aj nejakých peňazí, čo vám určite v začiatkoch veľmi pomôže. Po odprataní spáleniska už sa budete musieť spoľahnúť len na vašu ekonomiku, ktorá by mala fungovať čo najlepšie, ak chcete predísť častým vzburám. Úplne sa im tak či tak nevyhnete, ale v prvých hodinách sa vám zrejme podarí udržať na uzde a v pokoji všetky tri vrstvy obyvateľstva, ktoré tvoria komunitu.

Najnižšou triedou sú robotníci, ktorí predovšetkým fungujú v podnikoch, továrňach a produkčných budovách. Na strednom stupni je buržoázia, priemerní mešťania, ktorí hlavne ochotne platia dane a plnia vašu pokladnicu. Na vrchole je šľachta, väčšinou zamestnaná v úradoch a riadiacich funkciách. Každá trieda má svoje potreby a požiadavky a bežne medzi sebou vedú spory, ktoré musíte rozsúdiť, pričom obvykle je jedna strana uspokojená a druhá nasrdená. V praxi to znamená, že musíte sledovať a v rámci možností sa snažiť udržať čo najvyššiu mieru spokojnosti každej kasty, čo je hlavne v pokročilých fázach hry tvrdý oriešok.

Základy výstavby vám síce budú povedomé, ale pokročilé budovanie a možnosti sú už dosť atypické a aj komplikovanejšie. Bežné stavby bývajú rozlíšené pre robotníkova zvyšné dve triedy, čo vidíte už pri bývaní. Najnižšej skupine stačia drevené domy, najedia sa v kantíne, bavia sa v krčme pri pive. Tí nadradenejší požadujú vily, jedia v bistre, reštaurácii a kaviarni, chodia na kabaret a do divadla. Toto sú ich primárne potreby, ale majú aj ďalšie nároky a vy postupne rozširujete možnosti výstavby. Jednotlivé ukazovatele vám jasne dávajú najavo, čo je urgentné, ak nechcete mať v meste nepokoje. Noví ľudia pritom sami prichádzajú do mesta a očakávajú, že im tam vytvoríte náležitý komfort. Najčastejšími krízovými faktormi sú bezdomovectvo, hlad, choroby, depresia, ale aj zanedbané pohrebné služby.

Kapital: Sparks of Revolution
Kapital: Sparks of Revolution Na začiatku ide všetko ako po masle a všetky triedy obyvateľstva sú veľmi spokojné.
Na začiatku ide všetko ako po masle a všetky triedy obyvateľstva sú veľmi spokojné.


Kapital: Sparks of Revolution Železnica je alfou a omegou celého systému. Bez nej zostanete prakticky bez jedla.
Železnica je alfou a omegou celého systému. Bez nej zostanete prakticky bez jedla.


Kapital: Sparks of Revolution V neskoršej fáze hry sú úž nepokoje, vzbury aj vypaľovanie budov bežným javom.
V neskoršej fáze hry sú úž nepokoje, vzbury aj vypaľovanie budov bežným javom.

Na všetko sú riešenia a opatrenia, ale keďže situácia sa permanentne mení a vyvíja, neustále sa objavujú nové problémy a konflikty, ktoré si vyžadujú ďalšiu pozornosť. K dôležitým hlavným budovám patrí nemocnica, policajná stanica aj cintorín, optimálne sú komerčné a obchodné objekty a továrne. Na konštrukciu potrebujete dostatok peňazí pochádzajúcich hlavne z daní, drevo z píly, neskôr tehly a oceľ. Alfou a omegou je však obilie, ktoré je prakticky jedinou surovinou na výrobu potravín, ako aj piva.  A pozor, vy ho nedokážete pestovať, musíte ho dovážať vlakmi, ktoré prichádzajú, ktožehovie, možno aj z Ukrajiny. Preto je vlaková stanica mimoriadne dôležitá a treba urgentne riešiť všetky problémy, ktoré sú s ňou spojené.

Základná vlaková stanica v úvode má funkčnú jednu koľaj, po ktorej v pravidelných intervaloch priváža vlak obilie, za ktoré sa vám automaticky uberá drevo. Stanicu môžete po upgradovaní paláca vylepšovať, takže potom k vám smerujú vagóny na dvoch a napokon troch koľajach. Ale pozor, samotné vlakové linky vyžadujú priebežne opravy, inak sa prerušia a optimálne ich tiež vylepšujete, aby prichádzalo viac vagónov, a teda aj väčší náklad. A to ešte môžu nastať problémy s korupciou, ktorá sa týka aj iných inštitúcií, alebo začnú vyčíňať vlakoví banditi. Uf!

Nápad s vlakom je zaujímavý, avšak je dosť nepochopiteľné, že okrem toho máte len veľmi obmedzené možnosti ako zabezpečiť obilie. Môžete síce postaviť tržnicu, ale tá každý deň produkuje inú surovinu bez toho, aby ste to mohli ovplyvniť. Vybudujete pokročilú trhovú budovu s kontraktmi, ale tam môžete len predávať suroviny za peniaze, nie naopak. Aj to len keď využijete konkrétne ponuky. Takže obilie ani jedlo tam nekúpite. Neskôr postavíte vymáhacie centrum a viete posielať jednotky, aby v krajine vyhľadali materiály, nezvestné vlaky alebo potraviny. Našťastie, vždy niečo prinesú, ale sú to menšie náhodné dávky, ktoré len nakrátko vyriešia nedostatok cennej komodity. Nedostatok jedla (okrem iných vecí) bežne prerastie do nepokojov a vtedy ľudia odmietajú pracovať, a teda aj prestávajú produkovať potraviny a pivo, takže problém s hladom sa bežne stupňuje a nedá len tak ľahko do normálu.

A potom nastávajú čoraz závažnejšie udalosti. Rebeli vypaľujú domy, sú agresívni a napádajú iných obyvateľov mesta a trúfnu si aj na palác. Skrátka to začína byť v meste čoraz viac nestabilné a chaotické.  Ale vy musíte reagovať a robiť opatrenia, inak to neustojíte. Dynamiku procesov v meste narušuje režim dňa, ktorý je síce v tomto type hier dosť originálny, ale je skôr na škodu ako na úžitok. Obyvatelia mesta fungujú v troch fázach. Je to pracovná doba, voľný čas a odpočinok. Bežne pracujú len v tej prvej, potom sa výroba a produkcia všade úplne zastaví a ľudia už si len užívajú a oddychujú, čo ale v hre neznamená, že spia, lebo sa vo veľkom poflakujú po uliciach aj v noci.

Uvedený denný režim poriadne brzdí ekonomiku, hoci sa s ním dá čiastočne vybabrať. Časom sa totiž dopracujete k zavedeniu druhej a potom aj nočnej zmeny, ibaže nefungujú ani vo veľkom celoplošne, ani automaticky. Za tieto extra zmeny vždy niečo zaplatíte, potom sa vo vybranej úžitkovej budove maká aj mimo stanoveného termínu, teda vo voľnom a oddychovom čase, ale len v danom dni. Navyše pritom pracovníci spotrebujú viac výživy a k tomu poklesne spokojnosť triedy, ku ktorej patria. V konečnom dôsledku z toho niekedy máte menší osoh, ako keď  sa robí menej a iba v regulárnom čase. No ak napríklad došlo jedlo a vy ho potrebujete z obilia vyrobiť čo najskôr, okolnosti vás k tomu donútia.

Hoci ekonomika ako taká teda stojí na vratkých nohách a jednoducho nie je dobre vybalansovaná, vaše ďalšie možnosti a aktivity sú veľmi bohaté a komplexné. Napredovať vám pomáha výskum, ktorý má tri sekcie. Dve z nich, produkcia a infraštruktúra, vám odomykajú nové budovy alebo vylepšené verzie stavieb, podnikov, tovární, obchodov, skladov. Tretia sekcia ponúka inovácie, ktoré urýchľujú ťažbu dreva, či výrobu piva, znižujú šancu na infekciu v meste a podobne. Potom je tu oblasť zákonov, kde si osvojujete základné ustanovenia a vyhlášky, ktoré sa týkajú kontroly migrácie, služieb a bezpečnosti. Po výstavbe snemu sa to rozšíri o pokročilé zákony, kde už sa zohľadňuje aj podpora či nedôvera jednotlivých spoločenských tried.

Ďalej je tu komplexná bezpečnostná sieť a služby, ktorá má štyri záložky. Základná policajná sekcia ukazuje štatistiky s kriminalitou a efektívnosťou boja proti zločinu. Súčasne tam môžete spustiť protikorupčný zásah v ľubovoľnej hospodárskej budove. To znamená, že klepnete po prstoch smotánke, ktorá tam robí vlastné kšefty a znižuje výkon v danej inštitúcii, či už je to akadémia, väznica, nemocnica alebo daňový úrad. Druhá a tretia sekcia je spravodajská služba a oddelenie. Umožňuje zorganizovať raziu, vykonávať únosy s následným vypočúvaním a získavaním informácií, ale aj pripraviť vraždy. V praxi to znamená, že viete na ulici odchytiť hocijakého človeka a zlikvidovať ho alebo zobrať na výsluch. Môže byť nevinný, alebo natrafíte na zločinca a ten môže byť súčasťou gangu a vyšetrovaním postupne odhaľujete jeho ďalších členov a na vyšších postoch. Napokon je to sekcia s väznicou, kde je zoznam rebelov a lotrov, ktorých držíte za mrežami. Môžete  vyhlásiť amnestiu, čím ich pustíte späť do obehu, no ľudia z mesta budú o niečo spokojnejší. Alebo ich popravíte...

V kampani máte stanovené určité hlavné ciele, ktoré sa týkajú rozvoja, ale napríklad aj vyriešenia káuz a eliminovania zločineckých gangov. Pritom sa objavujú textové dialógy vašich poradcov a ministrov, ktorí väčšinou majú protichodné názory. Našťastie, tieto zdĺhavé a málokedy k niečomu vedúce dialógy môžete preskočiť. Inak sa v krajine snažíte udržať pod kontrolou mesto a jeho obyvateľov a občas vám zabliká nepovinná úloha, napríklad dodáte niekomu tristo kusov dreva za dve stovky a podobne.

Kapital: Sparks of Revolution
Kapital: Sparks of Revolution Hra obsahuje hneď niekoľko menu so zákonmi, vylepšeniami a ustanoveniami, ktoré postupne získate a aplikujete.
Hra obsahuje hneď niekoľko menu so zákonmi, vylepšeniami a ustanoveniami, ktoré postupne získate a aplikujete.


Kapital: Sparks of Revolution Načo sú mi peniaze, keď za ne nemôžem nakúpiť ľuďom jedlo a pivo?
Načo sú mi peniaze, keď za ne nemôžem nakúpiť ľuďom jedlo a pivo?


Kapital: Sparks of Revolution Jednou z prešpekulovaných vecí je policajný systém.
Jednou z prešpekulovaných vecí je policajný systém.

Užívateľské rozhranie je vcelku rozumné. Na hornej lište sú údaje o aktuálnom dni s možnosťou zrýchlenia a pozastavenia času, ako aj prehľad surovín. Vľavo úlohy, vpravo správy. V spodnej časti obrazovky sú veľké ikony, ktoré reprezentujú jednotlivé menu výstavby, spravovania železnice, polície, ekonomiky, zdravotníctva. Vedľa toho vyskakujú upozornenia, ktoré identifikujú akútne problémy v meste a napokon stav populácie a jej spokojnosť. Niektoré aktivity ale musíte vykonať priamo klikaním na budovy alebo ľudí v uliciach.

Grafika nie je práve najmodernejšia, pritom keď hra nemá až také malé nároky, ako by ste vzhľadom k tomu čakali. Ale v mestečku s pohľadom zhora a možnosťou priblíženia sa viete slušne orientovať a menu s rôznymi položkami úplne stačí v jednoduchšom schematickom prevedení. Dabing nečakajte, zvuky, kde prevláda ruch s prírodnými motívmi, sú decentné, hudba je na tom podobne.

Na Kapital je sympatická snaha o odlišný prístup k manažmentu a rozvoju mesta. Za zmienku stojí aj výrazný dôraz na potreby obyvateľstva, ktoré je veľmi nevyspytateľné. Na druhej strane je ekonomika veľmi nevyvážená a popasovať sa s ňou nie je jednoduché. Hlavne kvôli nelogickým obmedzeniam, ako je nemožnosť dopestovať si potravu alebo ju štandardným spôsobom nakúpiť. Z toho potom vyplývajú rôzne konflikty s obyvateľstvom. Peniaze sú tu prekvapivo neefektívne, keďže za ne nedokážete zabezpečiť základné potreby svojej komunity. Môžete mať tučné konto, a predsa bude vaša sýpka prázdna a ľudia večne hladní. Ale možno práve o to tvorcom šlo – vytvoriť také podmienky, aby ste nedokázali dlhodobo udržať spokojnosť občanov, aby neustále vznikali vzbury a rebélie a vy hľadali riešenia, ako ich potlačiť. V tomto zmysle hra dobre plní svoj účel.


napísal uni 7.6.2022
Páči sa mi! (+1)
7.0
Vo svete
6.6
Ohodnotiť
KAPITAL: SPARKS OF REVOLUTION
+ atypický manažment so svojskými, ale komplexnými možnosťami
+ korupcia, rebélie, kriminalita a ďalšie rizikové faktory a spôsoby ich riešení
+ vylepšovanie a spravovanie železnice, ktorá zohráva kľúčovú úlohu
- zle vyvážená ekonomika a systém zabezpečenia surovín (možno zámerne)
- peniaze tu majú len malú hodnotu a dôležité veci za ne nekúpite
- neustály príval migrantov, aj keď vám všetko kolabuje
Hardverové požiadavky:
Minimálne požiadavky: CPU 3.2 GHz Dual Core, 8 GB RAM, GeForce GTX 660, OS Win 7 64-bit


RECENZIE HRÁČOV
PC

Vývoj: 1C / Lapovich Team
Štýl: Managementová
Dátum vydania: 28. apríl 2022
+ SLEDOVAŤ HRU

Mám

Čakám

Prešiel

Hrávam

Zoznam
SÚVISIACE ČLÁNKY:
Prosím prihláste sa pre možnosť pridania komentáru.
Môžete sa prihlásiť cez Sector konto, alebo Facebook.
SOCIÁLNE SIETE
NOVÉ FÓRA
|Ghost warrior 3 (1)
Ahojte. Viete mi odporučiť nejaký herný nb kde by ...
|Kodi (10)
Používate niekto KODI ? Potreboval by som pomôcť s...
|Steam deck - emulácia ps2 hier (2)
Čau. Hráva tu niekto PS2 hry na SD? Samozrejme poz...
|Stalker shadow of chernobyl - ... (0)
Čaute, dostal som chuť si prejsť znova trilógiu St...
|Driver updater (4)
Ako najlepšie aktualizovať ovládače vo Windowse ? ...
|Svet, ukrajina, vojny ... (21104)
Sem môžete dávať správy zo sveta, o Ukrajine a ďal...
KOMENTÁRE
vaše novinky zo sveta zábavy
sector logo
Sector.sk - hry, recenzie, novinky
Ochrana súkromia | Reklama | Kontakt
ISSN 1336-7285. Všetky práva vyhradené. (c) 2024 SECTOR Online Entertainment / sector@sector.sk