PRIHLÁS

The Legend of Korra

Používatežská recenzia

PC
pridal Regina Spectra 29.10.2015 o 12:02 pod recenzie

Legenda Korry

Nad úvodom k „recenzii“ tejto hry som dlho rozmýšžal. A ako ho píšem, stále rozmýšžam... To, ako som sa k tejto hre dostal je samostatným príbehom, ale podelím sa oň s Vami. Už ani neviem ako sa to začalo. Je tomu viac než pol roka, čo som si na IMDB/ČSFD čítal informácie o jednom filme čo ma zaujal. Na názov si už nespomeniem. Preklikol som aj na informácie o hercoch a medzi fotografiami jednej z herečiek som našiel pomerne zaujímavý obrázok. Zistil som, že ide o scénu z filmu u nás uvádzaného ako Posledný vládca vetra (The Last Airbender). Zo zvedavosti som film pri najbližšej príležitosti pozrel. Hoci spracovaním vežmi neohromoval, jeho dej (a hudba) bol zaujímavý. Z deja a jeho záveru bolo jasne vidie, že film by mal ma ešte ďalšie pokračovania. Na moje sklamanie, ale žiadne pokračovania natočené neboli. Čo zavinila zrejme nie vysoká umelecká hodnota prvého dielu. Dozvedel som sa ale, že film bol natočený podža animovanej predlohy.
Hoci nie som fanúšikom anime a praktický všetko od Simpsonovcov cez South Park či Family Guy a podobne ide mimo mňa, zábery z vyhžadávača ma presvedčili a seriál som si pozrel.

Tu sa musím pozastavi. Seriál Legenda Aanga (alebo Legenda o Aangovi – záleží na tom, ako si preložíte spojku „of“) (Film je filmovým spracovaním jeho prvej série) sa odohráva vo fiktívnom svete podža ázijskej mytológie. Existujú národy ovládajúce 4 elementy: Vzduch (vietor), voda, zem a oheň. Človek môže ovláda vždy len jeden element a táto vlastnos je podmienená geneticky. Aang je avatar – osoba, ktorá ovláda všetky elementy. Avatar je smrtežník, ale jeho duša je nesmrtežná a rodí sa vždy v novom tele v neustálom kolobehu elementov (živlov). Každý avatar má prístup k svojim predošlým „inkarnáciám“. Opä podža ázijskej mytológie. Napriek tomu je jeden každý avatar jedinečný a sám sebou. Môže kona nezávisle na svojich predošlých ja, až na jedno pravidlo – nesmie ubližova ostatným a nesmie uprednostňova len jeden národ. Napriek tomu sa avatari násilia neštítia a ich domovský národ je vždy „tak trochu protežovaný“. Miera dodržiavania tejto zásady je závislá od konkrétnej osobnosti avatara (a jeho aktuálnej nálady). Svet je vytvorený podža ázijského (rozumej oblas ďalekého východu) umeleckého štýlu. Sú tam teda pagody, zahnuté strechy, žudia nosia kimoná a podobne. Ale žudia samotný majú jednoznačne belošské črty (sem tam sa objavia čínske fúziky, ale šikmých očí veža neuvidíte). Aang je štýlovo tibetský mních (typicky národ vzduchu), rád medituje a podobne.

V Legende Aanga porazíte hlavného nepriateža pána ohňa Ózaia. Národ ohňa sa totiž rozhodol, že integruje ostatné národy do jedinej ríše (už za Ózaiovho starého otca Sózina) a Ózai bude vládnu ako „kráž Fénix“ celému svetu. V závere seriálu je ale pripravený o svoje schopnosti a seriál končí.

O sedemdesiat rokov neskôr povstane nový avatar z národa vody – Korra. Tá bude hlavnou postavou seriálu Legenda Korry. Je omnoho dynamickejšia než Aang a násilie jej nie je cudzie. Na svoju dráhu avatara ako nositeža spravodlivosti sa od detstva poctivo pripravovala a náležite sa teší. Seriál začína v Republic City – hlavnom meste „Republiky národov“ ktorá vznikla reformáciou z kolónií národa ohňa – dobytých území. Na rozdiel od pôvodného seriálu nemá Legenda Korry žiadny nosný dej. 4 série nemajú jednu ústrednú líniu – u Aanga to bolo ovládnutie všetkých elementov a ukončenie dominancie národa ohňa. Tu má každá séria vlastného „arcizločinca“. Korra sa ako avatar vyvíja, ale nič podobné Aangovi od nej nečakajte.

Legendy Korry bola ukončená v roku 2014 4. sériou. V roku 2014 bola vydaná rovnomenná hra podža seriálu z dielne Activision-u. Nie je to jediná hra z univerza týchto seriálov, ale väčšina z nich vyšla na platformách od Nintenda.

Ako zrejme predpokladáte, do hry som sa pustil po pozretí seriálu. Animácia Activision-u v úvode ma upozornila, aby som nič vežké nečakal. Hra je jednoznačne bojovka a aj sa tak hrá. Príbeh v nej je nepodstatný. A tu nastupuje dôvod, prečo som tak siahodlho rozpisoval úvod. Pokiaž si hru chcete uži o trochu viac, než len schizofrenickým stláčaním tlačidiel MUSÍTE seriál pozna.

Hra sa začína (ako to už býva) tutoriálom, ktorý Vás naučí základy ovládania. Začínate vo chvíli vyvrcholenia druhej série seriálu – teda pri portáloch svetov (ktoré spájajú svet materiálny s duchovným). Zvrátený vodca severného vodného kmeňa Unalaq sa rozhodol spoji 10 000 rokov oddelené svety pri harmonickej konvergencii (zoradení planét). Zabi svoju neter – avatar(ku) Korru a sám sa sta novým „temným avatarom“ spojením s duchovným predstavitežom zla – Vátuom (Korra a všetci avatari pred ňou sú spojený s Rávou – dobrom). Počas harmonickej konvergencie ovládol duchov a premenil ich na zlých – tých uvidíte v hre a musíte ich porazi. Korra samozrejme nakoniec zvíazila, ale to v hre neuvidíte. Ďalší tutoriál Vás naučí používa uzamknutie súpera formou hry „Borenie živlov“ – čo je preklad používaný v dabingu. Originál používa Pro-bending – teda profesionálne ovládanie elementov. (Legenda Aanga sa trochu rozchádza s Legendou Korry ohžadom pôvodu elementov, svetu duchov, ale to Vás v hre nepostihne).

Zápas skončíte knockautom a idete domov. V temnej uličke Korru prepadne skupina čiplokerov a zablokujú jej Čchi – teda stratí ovládanie elementov. A tu sa začína skutočná hra.
Časovo je hra zasadená do obdobia tretej série seriálu. Republic City je zničené po finálnej bitke druhej série medzi Korrou vo forme ducha a Vátuom, ktorá dala mestu poriadne zabra. Očakávajte lešenia, jamy... zátarasy. Bitka bez elementov je nuda, ale čiplokeri majú nízky level a tak je to zvládnutežné. Čiplokeri (Chiplockers) – toto slovo je vežmi obtiažne preloži, jeho význam je zrejme prenesený, tak som to radšej ani ja, ani prekladatelia českého dabingu neskúšali. Sú to prisluhovači Amona – nepriateža z prvej série seriálu a v tomto čase už neexistujú, ale pre potreby hry vyhovujú. Postupne sa v jednotlivých kapitolách naučíte opä ovláda elementy a budete sa v nich zlepšova ich používaním. Čiplokeri sa budú taktiež zlepšova – postupne narazíte na nové formy ktoré budú oveža silnejšími protivníkmi. Ale všetci pochádzajú zo seriálu, takže ich budete pozna. Netreba sa obmedzova na vylevelovanie jedného elementu, ale bra to formou kalokagatie. Pomáha Vám pri tomu bude Džinora (mená píšem foneticky) premietnutím svojho ducha. Jej rady je nutné splni, inak sa s hrou nedá pohnú.

Stretneme rôznych bossov – prvým „ažkým“ bude triáda trojitej hrozby (Korrin prvý nepriatež v seriáli), ale neskôr sa dozvieme, že v porovnaní s inými sú vlastne nuly. Samostatne nie sú členovia triády nijak vežkým nebezpečenstvom, ale spolu dajú na nízkom leveli poriadne zabra. Hra je koridorovka a boj bude prebieha v rôznych prostrediach zo seriálu. Zakaždým, keď dôjde na potýčku prostredie sa uzavrie do arény z ktorej sa nedá utiec. Tým sa boj stáva vežmi obmedzeným. Využívanie prostredia je skoro nulové. Vrcholom návrhu „arény“ je súboj s dvomi duchmi takmer na konci hry, kde bossovia zaberú všetok priestor a sotva sa dá otoči. Problémom hry je aj rozbitežnos lámp, áut predajných stánkov, skál a hydrantov – dodávajú hernú menu. S nízkym levelom ovládania sú ale odolnejšie objekty ažšie zničitežné. Je to irónia – v prvom diely prvej série bola totiž Korra zatknutá za rozbíjanie cudzieho majetku pri boji s triádou. Hra ale k rozbíjaniu núti – hernú menu potrebujete na progres a sem tam aj doplní zdravie. Mena – duchovná energia pribúda aj zo zničených nepriatežov.
Korra má k dispozícii inventár ktorý si môžete naplni predmetmi z obchodu (predáva Iroh – opä zo seriálu). Predmety majú často závratné cenovky, a okrem tradičných na obnovu zdravia nájdeme učebné zvitky, ktorých zakúpením sa odomykajú vyššie úrovne ovládania - kombá, alebo rôzne predmety na úpravu vežkosti Čchi, správania hry (vyššie XP, menej sily, viac životov a podobne).
Vloženie predmetu z „nákupnej tašky“ do inventára prebieha v Korrinej izbe. Naraz je možné ma v inventári 4 rôzne pasívne alebo aktívne predmety. Často používanú liečivú vodu je ale možné kúpi len v troch kusoch, čo síce obsadí len jeden slot inventáru, ale tri kusy na misiu nevystačia. Okrem vkladania do inventáru sa v izbe dá meni oblečenie Korry a prehliadnu si dostupné kombá a spôsob ich vyvolania.
V hlavnom menu je možné okrem vožby kapitoly a úrovne obtiažnosti prehliada aj zberatežné predmety. Tie sa získavajú bojom. Nemajú žiadny praktický význam a aby ste ich ocenili potrebujete pozna oba seriály.
Systém nakupovania a vkladania predmetov má ale jednu chybičku – automatické ukladanie hry. Pokiaž totiž chceme nakúpi predmet, musí by kapitola prejdená, alebo Korra mŕtva. Vloženie z izby do inventáru je už možné aj v hre. Automatické ukladanie ale neukladá tak, ako by bolo očakávané a uloženie nie je (výrazne) signalizované. Ikonu ukladania sotva postrehnete. Vďaka tomu je vhodnejšie počka, kým Korra zomrie a až tak nakúpi. Prechádza hru s jedným nákupom predmetov je náročné. Náročnos hry je vysoká aj na casual úrovni. Hoci pešiaci – čiplokeri nie sú problémom, bossovia dajú zabra. Obtiažnos je možné upravi pasívnymi predmetmi v inventári.

Hra sa ovláda klasicky – myš + klávesnica, alebo gamepadom. Namapovanie tlačidiel nie je vežmi príjemné a nejde zmeni. Na klávesnici preto rôzne saltá a bloky vežmi nebude možné používa. Používa sa štandardný žahký/ažký útok na tlačidlách myši. Na gamepade zase zamrzí namapovanie útokov na X/Y, čo pre hráčov uprednostňujúcich hlodavca nebude príjemné. Nebudeme ho ma totiž „dostatočne vytrénovaný“. Rôznym striedaním sa volia kombá. Je možné útoči z výskoku, alebo použi elementy pre ovplyvnenie pohybu. Na gamepade je trochu problém použi výskok + útok, lebo oboje sa ovláda pravým palcom. Výhodou sú úskok a kryt ktoré sú na triggeroch. Každý element má svoj spôsob využitia, predo je dobré levelova ich všetky. Elementy pri používaní spotrebúvajú energiu Čchi. Je možné hra aj bez nej, ale s dobitým Čchi je účinok silnejší. Vrcholom ovládania je „avatarský stav“ – teda moment keď avatar prejde do poloduchovnej podoby a dosahuje najvyššiu efektivitu. V hre sa k nemu Korra prepracuje až na konci. Problémom avatarského stavu je, že keď avatar zomrie v ňom kolobeh znovuzrodenia sa končí. V hre túto vlastnos pocítite pri finálnom bossovi, ak nestihnete QTE. QTE sa využíva aj pri boji s bossmi kde je ale často nestihnutežné (obranné). Možno je to tým, že zobrazený príkaz je málo kontrastný s pozadím. Pri gamepade prekvapí použitie oboch analógov súčasne. Problémom hry je aj kamera – je poloautomatická a snaží sa o čo najlepší zorný uhol. Nedrží sa striktne pozície vzhžadom na Korru, čo pri príliš malých arénach sažuje hru. Nie je ju možné ani plne ovláda a pokiaž sa Korra opiera o bariéru vytvárajúcu arénu vie to „poteši“. Na gamepade je zase problém jej ovládanie na pravom analógu a teda nie je možné ovláda súčasne kameru a bojova.
Pokiaž máte radi boj, je hru možné odporúča. Pokiaž poznáte seriál, je to len plus, bez neho by hra náhodnému pozorovatežovi asi vežkú logiku nedala. Pôvodne som ju považoval za omnoho staršiu, než jeden rok. Navodzuje totiž dokonalú atmosféru hier s pred desiatich rokov. Grafická úroveň je poslabšia, ale vzhžadom na kreslený seriál dostatočná. Že sa Korre aj hýbu vlasy si v zápale boja ani nevšimnete, ale nevzhžadné autá pôsobia ako päs na oko. Hre nechýba ani nápaditos – rôzne prevedenia mechatankov im dodávajú čaro a zistíte, že čo platí na jeden model, na druhý už tak neplatí. Elementy sú vizuálne postačujúce, ale problémom je ich nevyváženos – príliš slabý ažký útok vody – udiera na presne určenú vzdialenos, čo v boji nie je možné dosiahnu. Voda je zase jediným útokom schopným zasiahnu aj na dlhú vzdialenos. Zem je dobrá na mechanických nepriatežov. V hre chýbajú poddruhy ovládania zeme – kov, láva, piesok, ale tie Korra v seriáli tiež nepoužívala. Oheň je dobrý na boj zblízka, ale je pomerne slabý. Vrcholom je posledne získaný vzduch – je možno až príliš silný. źahký útok nie je nič moc, ale ažký vyvolá tornádo účinné na všetko v okolí, čo je voči relatívne nepoužitežnej vode trochu nevhodné. ažké útoky sú všeobecne lepšie účinné. Problémom sú kombá – vyvolávajú sa len ažko a tak ich v boji použijete len zriedka. źahký, či ažký útok z výskoku je zábavou a vežmi dobre sa hodí pri boji v obkžúčení. Avatarský stav je najvhodnejší hlavne pri ažkom útoku – Funguje len pár sekúnd a dobíja sa vežmi dlho, ale spožahlivo zlikviduje všetko v okolí. Triádu z druhej kapitoly je možné zlikvidova za pár sekúnd.

Špeciálnou kapitolu hry sú „bežecké časti“. Pripomenú mladé časy a staré hry, modernej „mobilnej generácii“ nespočet hier podobných „Temple run“. Korra jazdí na Nage - polárnom medveďopsovi. Beh je oživený používaním elementov a v závere je často pekelne rýchly.
Hra má dobrú znovuhratežnos – ani v závere nebudete ma vylevelované všetky elementy naplno. Pri kapitolách naďabíte na duchovné bariéry – dajú so rozbi len správnym elementom a často ho ešte nemáte. Pri opätovnom prechádzaní je teda možné bariéru prerazi a odmenu získa. Bariéry sú často skryté v prostredí a zdajú sa by jeho súčasou. Boje sú oceňované medailami a celkový súčet medailí vplýva na ocenenie celej hry. Znovu prechádzanie kapitol s novými alebo účinnejšími schopnosami zjednodušuje boje. Spomínaná triáda sa tak stane nudnou.

Ďalšou možnosou hrania je „Pro-bending“ kde je možné zaži ligové zápasy zo seriálu. Škodou je, že víazstvo je naskriptované – v poslednom zápase prvej ligy som prehral, lebo došiel čas a jeden súper stále zostával – v seriáli by to bola remíza, tu prehra. Mal naskriptované životy – pod útokom troch elementov mu neubúdal život a tak nespadol z okraja. Mohol to ale by aj bug, hoci podobné sa v hre neobjavovali, Korra raz spadla zo skaly a namiesto smrti zostala na neviditežnej vrstve uprostred priepasti, kde sa dalo beha – musel som teda reštartova čekpoint.
Zvuk v hre je postačujúci, soundtrack je nevýrazný a žahko naň zabudnete, ale neotravuje. Čo otravuje to sú výkriky pri vožbe položiek v menu a predovšetkým Korrin výkrik „Som doma“ pri vstupe do izby. Proti tomu Irohovo pokojné „Ahoj Korra“ v obchode je už len po stý krát trápne.

Záverečný verdikt (po 14 200 znakoch textu, čože? Až tožko!)? Asi som nudný a príliš rozvláčny recenzent :) Ale hra ma vážne bavila, hoci teraz, čo uplynuli dva týždne od posledného zapnutia si na ňu nijak zvl᚝ nespomínam. Teda má dobrú pútavos, ovládanie elementov je vážne zábavou. Škoda tých čiplokerov, keby to potiahli s nepriatežmi zo štvrtej série, tak by to mohlo by o dos lepšie. Kuvira ako hlavný boss by bola o dos lepšia než ten tu. Jej ciele, pohnútky, to všetko z nej v seriáli ažko robilo nepriateža, ktorý sa dal znenávidie, vlastne sa mi ako nepriatež páčila, v hrách sa správam absolútne rovnako. Jej armáda by bola taktiež dôstojnejším protivníkom, hoci Korra sa s ňou v seriáli pobila až na úplnom konci a s armádou sa nebila vôbec.

Korrine šaty boli podpásovkou – v hre je jasne v tretej sérii, ale ma šaty zo štvrtej série (našastie účes má z tretej). Zapnú si ale môžete aj tie čo mala v 1-3. Grafika bola postačujúca, ale slabá. Neodporúčam približova kameru k tváram. Nič moc – na to ako to vyzeralo len 40 fps pri 1366x768? OK, moja integrovaná grafika tiež nie je kaliber, ale myslím, že to malo lock, lebo stúplo o 1 fps len pri animácii a klesalo len zriedkavo. Prestrihové scény boli oveža krajšie (zrejme ručne kreslené, lebo pohyb bol v niektorých rozfázovaný) a išli 59 fps. Nastavenia grafiky žiadne, ešte že sa dalo zmeni rozlíšenie. Kvalita sa na hre nijak viditežne neprejavila. Titulky žiadne, takže môj „language skill“ dostal zabra, ale to najdôležitejšie, bolo napísané.

Celkovo? Odporúčam. Teraz som si to zapol aby som si overil fps a skoro som opä hral. Seriálu by omnoho viac pristalo AAA RPG prepracovanie á-la Zaklínač, čoho sa ale asi nikdy nedočkám, ledaže by som si ho spravil sám :), lebo všetky herné adaptácie boli viac menej pre deti.

Ako je už u mňa zvykom, číselné hodnotenie nepoužívam, lebo je obmedzujúce.

Regina Spectra

 

+ Svet Avatara

+ Elementy sú zábavou

+ Boj je zábavou

+ Korrine výkriky „Zostaň“

+ S gamepadom sú QTE úhyby fakt zábavou

+ Výborná znovuhratežnos

 

- Nevyvážené elementy

- Takmer nepoužitežný ažký útok vody

- Nepoužitežné kombá, možno by bolo lepšie ubra dynamickos a voli spôsob ovládania elementu špeciálnym menu

- Namapovanie ovládania

- QTE prvky

- Korrin výkrik „Som doma“

- Málo prepracovaný Pro-bending režim

- Kamera

 

Oheňˆ proti zemi, Ťažký útok ohňa je skutočne pôsobivý, ale životu veľa nezostáva.
Jedna bitka bez hodnotenia a jedna za bronz - takĹže vĹĄetko za 3 :/
Avatarský stav je vrcholom ničivej moci elementov.
HlavnĂ˝ nepriateÄž a boss krĂĄtko pred koncom. FajnĹĄmekrom scifi pripomenie Palpatina.
Džinora, bez nej by Korra ďaleko nezašla.
Celkový výsledok kampane v medailåch.
Jazda na elemente je zábavou - ničí­ bedne a lampy, nefuguje na čiplokerov.
Úhyb je vec cviku, ale je zábavný, ten kto bolas hodil ho bude mať vzápätí­ okolo seba a jedna rana vodou ho dorazí.
Kostým čiplokerov si je možné zobrať aj do arény Pro-bendingu, Normálne by mala mať Korra dres s logom Future Industries.
Súper je v poslednej zóne a má len dvoch hráčov, 1:54 do konca zápasu - dosť času.
Pravidlá Pro-bendingu - čítať netreba.
Tento to má už spočítané a za chvíľu sa bude kúpať.
PrestrihovĂŠ scĂŠny majĂş peknĂş grafiku.
VeÄžmi silnĂ˝ dvaja bossovia vo veÄžmi malej a zĂĄkernej arĂŠne s veÄžmi nespolupracujĂşcou kamerou.
Udelenie ranku za bitku je sprevådzanÊ zberateĞným predmetom - tentokråt Katarin nåhrdelník.

napísal Regina Spectra 29.10.2015Páči sa mi!

THE LEGEND OF KORRA

PC
PS3
PS4
Xbox 360
Xbox One

Vývoj: Activision / Platinum Games
Štýl: Akcia
Dátum vydania:  2014
+ SLEDOVA HRU
SÚVISIACE ČLÁNKY:
Prosím prihláste sa pre možnos pridania komentáru.
Môžete sa prihlási cez Sector konto, alebo Facebook.
NOVÉ RECENZIE HRÁČOV
6.0
| Pilgrims
[pridal endre-silentname 16.10.2020 3]
9.0
| Soma
[pridal endre-silentname 14.10.2020 10]
7.0
| Betrayer
[pridal endre-silentname 24.9.2020 3]
8.0
| Beyond: Two Souls
[pridal endre-silentname 18.9.2020 13]
| Je hate okolo The Last of Us Part II opodstatnený?
[pridal patrikgp1111 29.8.2020 240]
8.0
| Mafia: The City of Lost Heaven: Non Nostalgic Review
[pridal AutorNeznámy 27.8.2020 103]
8.0
| PGA Tour 2K21
[pridal cappko 23.8.2020 7]
9.0
| Dragon Age: Inquisition
[pridal endre-silentname 20.8.2020 58]
6.0
| NHL 09
[pridal Yakupov47 13.8.2020 34]
8.5
| The Last Of Us Part II
[pridal ware 25.7.2020 210]
9.0
| The Last of Us Part II
[pridal LastPCgamer 16.7.2020 84]
10
| The Last of Us Part II
[pridal nessundorma 11.7.2020 296]
9.0
| The Last of Us: Part II
[pridal DarkDRAGON 30.6.2020 221]
| Mafia - Definitive Edition - Čo ukázal trailer?
[pridal deadawp 14.6.2020 23]
8.0
| Deus Ex: Game of the Year Edition-Non Nostalgic Review
[pridal AutorNeznámy 12.6.2020 21]
8.0
| Call of Duty: Warzone
[pridal MaDMAuz 26.5.2020 31]
7.0
| Darksiders: Warmastered Edition
[pridal AutorNeznámy 13.5.2020 12]

SECTOR MAGAZÍN

pdf

Sector Magazín #127


SOCIÁLNE SIETE
NOVÉ FÓRA
| Last of us 1,2 digital (1)
Zdravim, len tak v kratkosti otazka nech sa neoser...
| Kupujem herný headset (2)
Potrebujem zohna headset do 150€ na PS5...
| Aký pc vybra? (6)
Ahojte, rozmýšžam nad kúpou herného pc do cca 1100...
| Alza.sk graficka karta (4)
Kupil vcera 25.11.niekto gk rx 6800 alebo inu rx 6...
| Aký tv ? (3)
Čaute maniaci, aký TV mám k PS5 kúpi ??? Samsung ...
KOMENTÁRE
vaše novinky zo sveta zábavy
sector logo
network
Ochrana súkromia | Reklama | Kontakt
ISSN 1336-7285. Všetky práva vyhradené. (c) 2020 SECTOR Online Entertainment / sector@sector.sk