NI.BI.RU: Messenger Of The Gods

PC
pridal DEMONRaziel 11.5.2006 o 12:25 pod

10


Strohý návod na prejdenie tejto adventúry
Tip: Kliknite na každý hotspot ľavým a ak nezmizne, tak aj pravým tlačítkom. Ak nezmizne ani po opakovanom klikaní, znamená to, že ho bude nutné použiť v neskoršej fáze hry, prípadne, že naňho treba použiť nejaký predmet z inventára.

Po prílete do Prahy hovorte s maliarom a pokračujte v rozhovore, až dokončí svoju kresbu. Hovorte s ním tak dlho, kým od neho nekúpite nedokončený portrét. Potom preskúmajte sochu sv. Tomáša a jej podstavec. Potom si v inventári prečítajte odkaz, ktorý ste našli. Nakoniec zavolajte z mobilu.

Pokúste sa vojsť do domu a potom preskúmajte zvončeky. 2x zazvoňte na Barborin zvonček, potom začnite zvoniť susedom, až kým vám jeden neotvorí. V dome si poštové schránky a privolajte výťah. Zazvoňte na zvonček pri dverách a potom 2x zaklopte. Pokúste sa vyjsť schodmi hore. Potom za zvezte výťahom dolu a prečítajte si nástenku pri vchodových dverách. Vráťte sa opäť výťahom a preskúmajte ceduľku pri hasiacom prístroji. Potom vyjdite schodmi do podkrovia. Neďaleko dverí je vypínač, ktorý treba stlačiť. Vedľa dverí je vedro z ktorého vyberte handru a pri kachliach získajte lano. Potom preskúmajte skriňu a tehly, ktorými je podopretá, následne skopnite. Preskúmajte dieru a vyberte z nej predmet, ktorý tam spadol. Použite 2x handru na okno, omotajte lano o trám a vylezte z okna.

Až sa preberiete vezmite kabelka a prehľadajte ju. V kúpelni sa pozrite na kocúra a jeho meno zadajte do počítača (FELIX). Po telefonáte ujdite oknom.

Pred archívom prehovorte 2x na deda a vstúpte do archívu, kde sa porozprávajte s vrátnikom a ukážte mu Barbarinu ID kartu. Opustite lokalitu archívu a choďte ku kiosku a následne do podchodu. Dievčaťu ponúknite farebnú guličku. V kiosku kúpte zápalky, vráťte sa o lokáciu späť, pohovorte s žobrákom a v kiosku mu kúpte a prineste cigarety. Potom použite petardu na deda pred archívom a prehovorte na neho. Víno, ktoré chce kúpte v kiosku, od žobráka si vypýtajte fľašu a použite ju na víno. Víno vo fľaši dajte dedovi a jeho preukaz následne prineste vrátnikovi v archíve.

V hale použite výťah. Barbarinu ID kartu použite na čítačku kariet. V kancelárii preskúmajte stôl. Zo stola zoberte ceruzu, posuňte fotku a vezmite strúhadlo, ktorým naostrite ceruzu. Naostrenú ju použite na poznámkový blok. Do PC zadajte heslo XILEF. Vytlačené dokumenty vezmite z tlačiarne, z kvetináča kľúč, ním otvorte šuflík na stole a vyberte razítko. Získaným razítkom opečiatkujte vytlačené dokumenty a opustite kanceláriu. Na výťah na dokumenty použite ID kartu, potom kód z poznámkového bloku a vezmite dokumenty o NiBiRu. Vydajte sa do úradu a hovorte so sekretárkou a vypýtajte si jej vizitku. Potom sa o sekretárke porozprávajte so žobrákom a preskúmajte jej Mercedes stojaci pri ceste. Pomocou vizitky jej z mobilu zavolajte a po telefonáte vstúpte do úradu a choďte za riaditeľom, s ktorým si pohovorte o povolení. Až vám ho vydá, opusťte miestnosť.

Až prídete k baniam porozprávajte sa s oboma vojakmi, pozrite sa na mapu, ktorú prezerá major a pokračujte cez 2 obrazovky ďalej, kde stretnete kolegu. Pozrite sa na neho pozorne, potom s ním rozprávajte a nakoniec skúste vstúpiť do neďalekej budovy. Aj o nej sa choďte porozprávať s kolegom. Na ďalšej obrazovke stráži ďalší vojak vstup do budovy, tak sa ho pokúste presvedčiť, aby vás pustil dnu. Opäť sa vráťte porozprávať s vojakmi pri závore a nakoniec sa s kolegom dohodnite na nočnej akcii. V noci vojdite do maringotky a vezmite zo stola otvárač konzerv, 2 konzervy fazúľ a preskúmajte kabát. Choďte sa porozprávať s vojakom pri závore a pokúste sa vstúpiť do veliteľovho stanu. Následne sa vyberte ku vstupu do bane a zase ku závore, kde by vám mal strážnik povedať, že je hladný. Pri moste teda vezmite huby, choďte do maringotky, kde zapáĺte piecku a dajte na ňu konzervu fazúľ. Tú je ale potrebné najprv otvoriť a pridať do nej huby. Výsledný produkt odneste vojakovi pri závore a opustite obrazovku. Keď sa do nej následne vrátite, po krátkom rozhovore s vojakom sa vám otvorí cesta do veliteľovho stanu. V stane vezmite vysielačku a z uniformy kľúč. Opustite stan a kľúč použite na odomknutie dverí na budove za maringotkou. V nej vezmite tašku s náradím, ktorú v inventári otvorte, ďalej kladivo a lano. Skrutkovačom otvorte kryt generátora. Po zazvonení mobilu použite kladivo na zámok na skrinke a otvorte ju. Potom prehľadajte telo a vypnite generátor (2x). Po scénke vojdite do bane.

V bani pomocou hasáku vytiahnite zo sudu tyč a vojdite do ľavej chodby. Na zával použite tyč zo sudu a potom otvor preskúmajte a použite naň baterku. Z mŕtvoly zoberte odznak a preskúmaním uniformy kľúče. Vráťte sa ku sudu a pokračujte pravou chodbou. Pri ľavej chodbe je kramľu, ktorú vezmite a pokračujte doľava. Tam na hlinu na zemi použite kramľu a objavený ventil vložte do otvoru nad rozhrabanou kopou hliny. Jeho otočením spusťte bedňu a budete môcť zobrať hák. Použite hák na lano vráťte sa o jednu chodbu naspäť a pokračujte doprava. Na špinavú vodu zasvieťte baterkou a objavenú plechovku oleja pritiahnite kotvou (lano + hák). Opäť sa vráťte do predchádzajúcej miestnosti a použite cestu dozadu, čím sa dostanete k oceľovým dverám. Mechanizmus na nich preskúmajte, použite na jeho stred kľúče z mŕtveho vojaka a na štyroch kotúčoch zostavte „hakekreuz“. Zaseknutý kotúč naolejujte pomocou olejničky, ktorú je ale potrebné najprv naplniť z plechovky.

V tmavej miestnosti nájdite lampu (je naľavo) a po jej preskúmaní ju zapáĺte zápalkami. Na generátore otočte oba ventily, ten zaseknutý vzápätí naolejujte a znova ním otočte. Nakoniec ho otočíte hasákom a pákou nad motorom ho spusťte. V ďalšej chodbe si všimnite myšiu dieru (vpravo dole na obrazovke). Vyberte sa napravo a pokúste sa odomknúť dvere. Potom sa vyberte naľavo a spravte to isté, potom vstúpte do dverí. Prevrhnite batériu naľavo, vezmite si skúmavku z police pri zadnej stene a skúmavku použite na batériu. Napravo od dverí nájdete žiarovku a plechovku s olejom. Napokon vypáčte bedňu a vezmite z nej dynamit. Vráťte sa ku pravým dverám, ktoré ste neúspešne odomykali a vylejte na nich kyselinu zo skúmavky. Vojdite do archívu, prezrite pravé zásuvky a použite na nich papierik s označením ako na zásuvkách. Zo zásuvky zoberte krabičku a v inventári ju otvorte. Pokračujte do ďalšej miestnosti a zo stola (bližšie sa naň najprv pozrite) vezmite lupu, pravítko a krabičku. Potom preskúmajte lampu na protiľahlej stene, ktorá nesvieti a vymeňte na nej žiarovku. Všimnite si ryhu v zemi pri skrini a potom skriňu odtlačte. Na prasklinu v stene použite kramľu a následne dynamit, ktorý sa pokúste zapáliť zápalkami. Vráťte sa do skladu a vezmite si ďalší dynamit a pravým v inventári z neho vyberte zápalnú šnúru, ktorú potom použite na dynamit v praskline. Teraz ho zapáĺte. Po výbuchu sa ku stene vráťte, pozorne trhlinu prezrite a vydajte sa na lov na potkana. Použite pravítko na krabicu, otvorte otváračom konzervu s fazuľami a tie nasypte do krabice. Improvizovanú pascu použite na myšiu dieru v lokácii, kde sú 4 možné cesty (ku generátor, skladu, archívu a výťahu). Opustite lokáciu a následne sa do nej vráťte, pasca by už mala byť zavretá. Vezmite pascu, ďalší dynamit zo skladu a potom myš z pasce vyberte a použite na ňu dynamit. Živú rozbušku vložte do praskliny, kde ste už raz dynamit vložili a po výbuchu vstúpte do tajnej miestnosti. Rozsvieťte svetlo vypínačom, ktorý je vpravo na stene. Zo stola vezmite knihu a žehličku. Knihu si prečítajte, potom na ňu použite lupu a opäť sa do nej začítajte. Na poslednej strane dole je tmavé miesto, ktoré si treba všimnúť. Opustite tajnú miestnosť aj archív a choďte k výťahu. Na mechanizmus vľavo na stene sa pozrite a potom naň umiestnite magnety z krabičky. Pomocou otáčania a posúvania magnetov plne zakryte trojuholníkovú plochu a stlačte tlačidlo pod ňou. Použite výťah a v laboratóriu nalejte petrolej do kahana na stole, ten potom zápalkami zapáľte a položte naňho žehličku. Tú potom použite na škvrnu v denníku. Zo stola vezmite magnet, pozrite sa do ryhy na zemi a potom do nej dajte magnet (najprv ho ale musíte skombinovať s lankom). Vráťte sa do tajnej miestnosti v archíve a kľúčikom z ryhy otvorte kryt na trezore. Potom si trezor priblížte a otvorte ho striedavým nastavením čísiel 47922, začínajúc smerom doprava. Vezmite sošku a po dialógu zatiahnite za páku blízko vás.

Vstúpte do hotela a zvončekom zavolajte recepčného. Po dialógu s ním si z popolníka vezmite zápalky a dajte sa do reči s hotelovým hosťom. Pozrite sa potom ešte na telefón na recepcii a vyjdite von. Tu preskúmajte zápalky, ktoré máte v inventári a potom použite telefón v telefónnej búdke. Vráťte sa do hotela a po dialógu s recepčným sa vydajte do svojej izby (po schodoch o poschodie vyššie a vstúpte do najbližších dverí). Po odpočinku zíďte opäť do recepcie a použite telefón. Vyberte sa von z hotela a doľava k prístavu. 3x prehovorte na rybára a súhlaste, že mu pomôžete.

Keď sa ocitnete pred bránou, zazvoňte na zvonček, vstúpte a vojdite do vily. Po rozhovore sa vráťte na loď.

Až sa vám vráti možnosť ovládať postavu, vezmite zo zeme nôž a použite ho na tlačidlo pri stene. Putá si odomknite odznakom a po rebríku vylezte von zo skladu.

Po rozhovore s policajtom sa dostanete naspäť do vily. Na nádvorí oslovte detektíva a po rozhovore preskúmajte v inventári obálku od profesora a list z nej ukážte detektívovi. Následne vstúpte do vnútra vily a zo stola vezmite malú pyramídu. Prejdite na druhý koniec miestnosti, otočte presýpacie hodiny, nad krbom odhaľte trezor a pozrite sa na plagát s nápisom Tikal. Potom si zblízka prezrite telefón a prehrajte si odkazy. Tiež si pomocou telefónnych kláves preveďte slovo Tikal na čísla. Zoberte presýpacie hodiny a nožom ich rozbite, potom použite kľúčik z nich na pyramídu. Trezor otvorte kódom 84525 a opustite vilu.

Vráťte sa do hotela a následne z neho vyjdite a choďte bočnou uličkou za hotel. Pokúste sa stiahnuť únikové schody a po neúspešnom pokuse si všimnite paličku pri žobráčke. Skúste ju vziať a potom žobráčku oslovte. V bufete pred hotelom kúpte hotdog a prineste ho otravnej ženskej (žobráčka) a následne choďte kúpiť ďalší, vojdite do hotela a z recepčného pultu vezmite kečup, ktorým hotdog naplňte. Naplnený hotdog prineste ženskej, vezmite si jej paličku a použite ju na únikové schody. V hoteli choďte na poschodie, kde ste sa ubytovali a pozrite sa na dvere na konci chodby, potom hoďte reč s opravárom. Vojdite do vašej izby zoberte vázu a použite ju na zásuvku, vyjdite z izby a opravárovi oznámte poruchu. Zoberte si z rebríka jeho kľúče a odomknite dverami na konci chodby vojdite do skladu. Vezmite si handru, metlu a riedidlo, a v tomto poradí ich skombinujte. Potom to zapáľte. Vyberte sa do recepcie, tam vezmite kľúč od izby 32 a vyberte sa na druhé poschodie. Izbu 32 odomknite kľúčom z recepcie a vstúpte dnu. Pozrite sa pod posteľ, potom na kufor a nastavte kód 371.

Prečítajte si odkaz na dverách obchodu a vydajte sa k baru (ulička hore vedľa obchodu). Dajte sa do reči s vyhadzovačom a potom prehovorte na opilca na lavičke. Vráťte sa ku obchodu a zaklopte na dvere neďalekého domu. Potom zoberte vedro, naberte do neho vodu zo studne a použite to na zobudenie opilca. Opäť sa vyberte do domu pri obchode a potom za vyhadzovačom s ktorým sa porozprávajte. Znovu si pohovorte s opilcom a žetón, ktorý vám dá ukážte vyhadzovačovi. V bare choďte za barmanom a potom za Georgom.

Ráno sa Georga spýtajte na chrámy Úsvitu a Jaguára, vonku si všimnite jeep a spýtajte sa Georga aj na ten. Na trhu si kúpte sošku a nastúpte do jeepu.
Pri chráme oslovte turistu a súhlaste, že mu pomôžete. Potom sa vyberte doľava a do kamennej sochy zasuňte sošku, ktorú ste kúpili na trhu a vyberte valec z druhej sochy. Pokračujte ďalej doprava a v pyramíde sa pristavte pri archeológovi, s ktorým sa dajte do reči. Keď vás pošle po úlomky, vráťte sa k turistovi a pokračujte smerom doprava ku dvojici archeológov. Najprv si pohovorte s tým v jame a po chvíľke rozhovoru pristúpte na spoluprácu. Toho druhého sa následne spýtajte na úlomky, vezmite ich zo stola a prineste ich archeológovi v pyramíde. Potom vyfoťte vnútro pyramídy a fotky prineste turistovi. Vstúpte do polozrúcaniny a valec zo stĺpu pred pyramídou a valec od turistu vložte do dvoch otvorov vedľa kamenného kotúča a následne ich zatlačte do steny. Následne sa zblízka pozrite na kamennú dosku a guličky zoraďte do radov podľa farby: žlté naľavo, zelené napravo, červené hore a biele dole (najjednoduchšie je postupovať od stredu ku stranám a ak sa vám to nepodarí na prvý, či druhý pokus nezúfajte). Až hlavolam úspešne dokončíte, otvorí s v stene výklenok, z ktorého vyberte hranol. Vyberte sa opäť k dvojici archeológov a po rozhovore s tým, čo bol v jame sa vráťte do dediny.

Na trhu si vypočujte chlapca a potom choďte do baru. Tam sa porozprávajte s Nemcom a džípom sa potom odvezte k Indiánovi. Keď sa vrátite vypýtajte si od Georga nejakú výbavu.

Zobudíte sa a zídete dole, kde na vás čaká taška s výbavou. Vezmite si ju a v inventári preskúmajte jej obsah. Džípom sa odvezte ku chrámu a keď vás Pedro odvedie do pyramídy, hoďte s ním reč a potom na kamenný stojan dajte hranol, ktorý ste získali po vyriešení puzzlu s farebnými guličkami. Odsuňte kryt na stene a keď uvidíte lúče svetla, povedzte Pedrovi, aby sa na jeden postavil a na ďalší položte kameň ležiaci neďaleko. Priviažte o sochu lano a spustite sa dolu. Tam skombinujte lampu a zapaľovač a všimnite si na stene kamenný reliéf. Tento puzzle vyriešte tak, že inak sfarbený kameň vysuniete cez otvor preč, posúvaním ostatných kameňov, aby ste mu vytvorili cestu. Zíďte dolu po schodoch, zapaľovačom zapáľte fakľu a pozorne si prezrite dvere aj zariadenie okolo nich. Vráťte sa do prvej miestnosti a oznámte Pedrovi, že chcete vodu. Choďte ju potom naliať do mechanizmu pri dverách. Až vytečie, chcite od Pedra ďalšie vedro vody a sadru. Otvorte nádobu so sadrou a zmixujte ju s vodou vo vedre, následne ňou zasadrujte prasklinu. Vždy, keď vám dojde voda, choďte za Pedrom po ďalšiu. Až sa vám podarí upchať diery a naplniť sochu vodou, použite kladivo na otvor a zatiahnite zaň ako za páku. Vstúpte do dverí a vydajte sa k podstavcu, kde vyriešte puzzle s mayskými číslami (na zadnej strane mapy je ich číselný systém, pomocou neho nastavte 2004). Potom vezmite poklad a sošku. Poklad odneste Pedrovi, vydajte sa za Indiánom a potom do novoobjavenej pyramídy.

Vyjdite po schodoch, do otvoru vložte amulet od Indiána a vyriešte posledný puzzle. V pyramíde už iba umiestnite na podstavce všetky 3 sošky a zhliadnite úbohú záverečnú animáciu.

Blahoželám vám k prejdeniu tejto hry a verím, že máte pred sebou ešte veľa a omnoho zábavnejších adventúr, než bola táto

napísal DEMONRaziel 11.5.2006Páči sa mi!

10
NI.BI.RU: MESSENGER OF THE GODS

PC

Vývoj: Future Games / Future Games
Web: domovská stránka hry
Dátum vydania: 3. 2005
+ SLEDOVAŤ HRU
SÚVISIACE ČLÁNKY:
Prosím prihláste sa pre možnosť pridania komentáru.
Môžete sa prihlásiť cez Sector konto, alebo Facebook.
NOVÉ RECENZIE HRÁČOV
8.5
| Marvels Spider-man 2
[pridal Filip Basketak 27.10.2023 21]
8.9
| Remnant 2
[pridal Umelec roku 19.8.2023 11]
8.3
| Final Fantasy XVI
[pridal Tiqer 2.8.2023 27]
2.0
| Modern Warfare 2022 - minirecenzia
[pridal PrecedaVlasť 23.7.2023 0]
9.0
| Modern Warfare 2019 - minirecenzia
[pridal PrecedaVlasť 23.7.2023 0]
8.6
| Assassins Creed Valhalla
[pridal Lukášcico 11.7.2023 2]
| Preview na Final Fantasy 16
[pridal Sidh 26.5.2023 10]
8.2
| Star Wars Jedi: Survivor
[pridal Tiqer 12.5.2023 9]
9.5
| Resident Evil 4 (2023)
[pridal saimonkaca 5.4.2023 0]
10
8.7
| Resident Evil 4
[pridal Tiqer 4.4.2023 26]
9.0
| Lorelai
[pridal de Bielawa 1.4.2023 5]
7.0
9.0
| Fish Fillets - Next Generation
[pridal de Bielawa 11.2.2023 9]
3.0

SOCIÁLNE SIETE
NOVÉ FÓRA
|Retro handheld (2)
Čaute,potreboval by som poradiť pri kúpe retro han...
|Dark souls remastered (1)
Zobrazila sa mi lebka namiesto čísel humanity ako ...
|Padajú hry (1)
Ahojte, Včera k nám prišiel spať mladší brat tak ...
|Základová doska (21)
Zdarec, viete mi poradiť? Potrebujem základová dos...
|Asus tuf (7)
Zdravíčko. Mam nový notebook Asus TUF 15. Avšak ma...
|Svet, ukrajina, vojny ... (14662)
Sem môžete dávať správy zo sveta, o Ukrajine a ďal...
vaše novinky zo sveta zábavy
sector logo
Sector.sk - hry, recenzie, novinky
Ochrana súkromia | Reklama | Kontakt
ISSN 1336-7285. Všetky práva vyhradené. (c) 2023 SECTOR Online Entertainment / sector@sector.sk