MASS EFFECT

MASS EFFECT

9.5

Ultimátna RPG si z Xboxu360 prestrieľala cestu aj na PC? Oplatilo sa čakať? Rozhodne!

Recenzia

Volám sa Shepardová a ak počujete tento záznam, tak je jasné, že moja misia bola neúspešná. Tomu, komu sa dostane táto správa... Je teraz na tebe, aby si dokázal to, čo ja som nemohla. Nie je na tebe závislá len celá naša ľudská rasa, ale tiež osud celej galaxie. Nedopusti, aby sa sem z temného vesmíru dost@LLLi R&%^#i*bzzzz*

*Zzzzb%% etko-etko-Všetko sa zdalo byť na začiatku ružové a boli sme plní očakávaní a nádejí. Písal sa rok 2183. Ľudstvo ovládlo technológiu cestovania nadsvetelnou rýchlosťou a zistilo, že tu nie je samo. Nenašlo boha ale niečo, čo by sa zaňho v abstraktnom pojatí kľudne označiť dalo. Fyzici ju volajú temná energia a pomocou nej vysvetľujú rozpínavosť vesmíru. Novo objavený fyzikálny fenomén, ktorý má podobné vlastnosti iným silám ako gravitácia a elektromagnetizmus. Sila,  ktorú treba ešte len preskúmať a objaviť pravú podstatu. Sila, ktorá dokáže pohnúť objektmi, dokáže vytvoriť nepriestupnú bariéru alebo dokonca zakriviť vesmír. Pôsobenie veľkého množstva tejto sily sústredenej na jedno miesto... je Mass Effect.

Musíš túto silu ovládnuť a podmaniť si ju. Len tak máme nádej vzdorovať istej záhube. Stalo sa to pred 50 000 rokmi a stane sa to opäť. Musíš..@#$dosta5 k virtu@LLLnej inte*inte*inteligencii … #(*&$letky…dáta sú poškodené... uzatváram port.
.
.
.

Mass Effect

Na výsadok môžete zobrať maximálne dvoch ďalších vojakov.
Mass Effect

V taktickej obrazovke sa zastaví čas a môžete rozdávať príkazy.
Mass Effect

Kam vložiť cenné bodíky?

Vitajte. Volám sa Vi, čo je skratka pre virtuálnu inteligenciu. Posledný záznam bol vložený pred ...52 rokov, 3 mesiace. Zvoľte si z troch používaných jazykov. Odporúčam češtinu, ktorá je vášmu jazyku najbližšia. Ďalšie jazyky k použitiu sú angličtina a maďarčina. Celá komunikácia prebieha pomocou myšlienkových pochodov zobrazených v kruhu dole, ktoré vyslovte. Zvolením intonácie, konštrukciou viet a tiež vaším kladným alebo záporným postojom sa budú rozhovory interaktívne posúvať vpred. Zvolili ste položku Známe civilizácie. Načítavam....

V známej galaxii žije nespočet rôznych civilizácií. Len tie najvplyvnejšie sa mohli dostať až do galaktickej rady. Medzi najrozšírenejšie patria plazom podobní Krogani, obchodne zameraní Salariani a Volusi, vedecky pokročilí Asari, nehumanoidní Elcori a Hanari, obojživelní Quarianci a poslednou z pristupujúcich rás do rady boli ľudia. Zvolili ste podmnožinu Protheánci. O tejto vyspelej rase nie sú dostupné žiadne informácie. Celá civilizácia zmizla pred 50 000 rokmi z neznámych príčin. Je pravdepodobné, že bola vyhubená. Zostali po nich len ruiny a Citadela. Vesmírne plavidlo gigantických rozmerov slúžiace ako sídlo rady a tiež ako sebestačná kolónia. Nie je jasné, na akom princípe Citadela funguje, o všetky opravy sa starajú autonómne bytosti Strážcovia vytvorené pravdepodobne touto rasou. Ich dorozumievanie, ako aj jazyk, je stále záhadou, ale pokiaľ udržujú stanicu v chode, tak sú považovaní za spojencov a rada si ich nevšíma. Pokračovať vo výklade?

Zvolili ste profil Planéty. Načítam. V celej galaxii sa nachádza nespočet planét vhodných na kolonizáciu a ťažbu surovín. Mnoho je zatiaľ nezmapovaných, (skenujem) ale s vašou loďou triedy Normandy nebude problém sa k požadovanej destinácii dostať. Taktiež z vašej lode zachytávam vzor obojživelného transportéru triedy Makko vhodného na vojenské a prieskumné účely. Protipechotný guľomet a prierazné delo so štyrmi stupňami priblíženia sú vhodné proti zvýšenému počtu nepriateľských jednotiek a silné plátovanie ochráni posádku proti nepriaznivým vplyvom hostiteľskej planéty. Maximálny počet osôb vo výsadku, 3. Pokračovať vo výklade technických špecifikácií?

Mass Effect

Transport Makko je nepostádateľný pri výsadkoch.
Mass Effect

Cez holografickú mapu na Normandy volíte svoje ciele cesty.
Mass Effect

Títo všetci ľudkovia zabezpečujú spoľahlivý chod lode.

Zvolili ste prezentáciu planét. Napriek vysokému počtu planét v sústavách sú stabilne obývané len domáce svety a niekoľko menších kolónií. Na niekoľkých prebiehajú armádne alebo vedecké výskumy. Výskyt planét vhodných pre život vašej rasy (rátam)... 0,3 %. Prostredie sa mení od planéty k planéte. Planetárne plynové obry sú vhodné na ťažbu drahých plynov, ostatné môžu byť zdrojom drahých kovov alebo rudy. Planéty treba preskúmať z orbitu alebo pomocou výsadku v pechotnom vozidle a/alebo peši. Nehostinné toxické prostredia bez živočíšnych a rastlinných foriem sa neodporúčajú vašej rase navštevovať.

Zvolili ste adresár Zbrojnica. Načítavam. Zvoľte podmnožinu z pištole, brokovnice, automaty alebo odstreľovacie pušky. Zvolili ste všeobecnú prezentáciu. Spúšťam reklamný spot.: Už máte dosť tých turianských bazmekov, ktoré sa zaseknú po každom výstrele plazmy alebo sa neustále prehrievajú? Ide vám na nervy, že nezoženiete ťažké druhy brnenia pre vášho kumpána? Máme všetko. Navštívte Citadelu a náš obchod je vám k dispozícií. Hľadáte prierazné/toxické/antištítové modifikácie do útočnej pušky? Hľadáte lekárske Biotiká na liečenie vašich rán alebo len modifikované tlmiace polia potlačujúce spätný ráz pušky, či cievky proti prehrievaniu? Tak už nehľadajte, máme všetko! Koniec záznamu. Vyberte položku.

Vybrali ste skupinu Mass Effect. Načítavam. Spúšťam záznam doktorky Liara TSoni. Využitie temnej energie v boji vyzerá byť maximálne efektívne a deštruktívne. Čím viacej subjekt zaobchádza s energiou, tým viacej skúseností znej dokáže pobrať a otvárajú sa mu stále nové a nové možnosti. Ja sama som na ňu narazila len náhodou, keď sa mi podarilo zaceliť ranu pri manipulácii so skalpelom. Len obyčajným priložením ruky. Teraz dokážem dokonca vytvoriť nepriestupnú bariéru, alebo priťahovať a odhadzovať objekty do vzdialenosti niekoľkých metrov. Stále cítim, že nie som na konci tunelu. Niektorí Prothesania vraj dokázali odomykať a hackovať rôznu techniku, posilňovať zdravie a zosilniť štíty na brnení. Dokonca vraj zraňovať nepriateľov na diaľku a vytvoriť z nich svoje bábky. Cítim, že na to mám. Musím sa tomu viacej poddať. Koniec záznamu.

Mass Effect

Shepardová sa na diskotéke evidentne nezabáva.
Mass Effect

O skvelé výhľady nie je nikde núdza.
Mass Effect

Červený krížik znamená zameranie nepriateľa, teraz už stačí len stláčať spúšť.

Otváram nový zvolený archív - Taktika boja. Záznam uložil admirál Hackett. Prehrávam. Použitie zbraní nie je jediným východiskom proti veľkému počtu nepriateľov. Aliancia vo väčšine výsadkov používa komando zložené z troch vojakov, ktorých výber je daný veliteľom výsadku. Mal by mať na zreteli fyzickú, ako aj psychickú povahu zvolených vojakov a veľmi dôležité sú aj atribúty ako Biotika, hackovanie, liečenie, obratnosť so zbraňami a manipulácia s energiou. Každý vojak sa počas súbojov zdokonaľuje a s novými skúsenosťami dokážu rozvíjať svoje dané vlastnosti. Počas súbojov sa najviac zaužívali príkazy vpred/útok, kry sa, nasleduj ma, stoj. Príkazy môže vydať zvyšku tímu len veliteľ cez menu zabudované v prilbe. V ňom sa tiež nachádzajú zručnosti zbytku tímu a môže spolubojovníkovi prikázať použitie rôznych druhov energie na nepriateľa, ako aj príkaz na prezbrojenie inej zbrane. Každý člen však jedná autonómne a nečaká na príkazy veliteľa. Požívaním granátov je privilegovaný len veliteľ. Vôbec najlepšou útočnou zbraňou #e mass..*&$$##. Záznam je poškodený. Preskočiť k najbližšej nepoškodenej časovej známke?

Otváram zvolenú položku Voľný čas. Spúšťam obľúbenú hru Mass Effect. Ste si istí, že nehráte v pracovnom čase? Odhadovaný čas dohrania je 11 hodín bez postranných misií. Ak sa rozhodnete hrať aj tie, hra vám zaberie (prepočítavam) 25 hodín 14 minút pri nastavení nepriateľov na začiatočník. Odporúča sa zvoliť najvyššia z troch obtiažností pre plnohodnotnejší zážitok. Hru môžete kedykoľvek uložiť, mimo výťahov a súbojov. Varovanie. Známe chyby programu ako nemožnosť spustiť niektoré výťahy s následným zaseknutím tlačidla, výpadky umelej inteligencie spolubojovníkov alebo pády do systému by mali byť odstránené v nasledujúcom patchi. Ste si istí, že chcete hru spustiť? Naozaj? Určite nehráte v pracovnom čase? Ste si 100 % úplne istí... ruším voľbu voľný čas. Zvolili ste odlogovanie zo systému. Chcete urobiť ešte niečo, než sa zo systému odhlásite?

Varovanie!!! Neznáme objekty vstúpili na obežnú dráhu. Zaznamenávam veľký nárast energie. Pravdepodobnosť Mass Effektu (rátam) 98 %. Neznáma entita začala útok. Hlásenie škôd... zničené komunikačné relé, sklad zbraní, podpora života, hangár, raketoplán triedy Normandy, riadiace stredisko...

Zvolili ste hlasový záznam. Komu je záznam určený? Zvolili ste Všetci. Záznam vložte... teraz. Volám sa Shepardová a ak počujete tento záznam, tak je jasné, že moja misia bola neúspešná...


napísal fendi 26.6.2008
Páči sa mi!
VIDEÁ Z HRY
Mass Effect
| MASS EFFECT
[17.4.2008]
Mass Effect
| MASS EFFECT
[27.6.2008]
Mass Effect
| MASS EFFECT
[17.4.2008]
Mass Effect
| MASS EFFECT
[17.4.2008]
Mass Effect - Adept Class
Mass Effect
| MASS EFFECT
[10.11.2007]
Mass Effect
| MASS EFFECT
[17.4.2008]
9.5
Používatelia
8.1
Ohodnotiť
MASS EFFECT
+ ultimátna Space Opera so všetkým, čo k tomu patrí v luxusnej kvalite počnúc príbehom a končiac grafikou
- zopár technických drobností, ktoré ani nestoja za reč
Hardverové požiadavky:
Minimálne požiadavky: CPU 2,4 GHz Intel/2 GHz AMD, 1024 MB RAM, GF6800/R X1300XT
Doporučená konfigurácia: CPU 2,6 GHz Intel/2,4GHz AMD, 2 GB RAM, GF7900GTX/R X1800XT

Zaradené pod: mass effect


RECENZIE HRÁČOV
9.5
REAPERAPO    26.6.2012
Príbeh: Najsilnejš...prečítať celé
9.5
TERZEUS    8.10.2010
MASS EFFECT by s...prečítať celé
9.5
LORDHAGEN8    1.8.2010
Určite mi mnohí dajú za pravdu, ak poviem, že Bioware patrí medzi najlep&sca...prečítať celé
9.5
ISAAC CLARK    9.7.2009
Existuje mnoho herných vývojárskych tímov. Každý určite máme svojho čierneho koňa. Niektorí z vás ti...prečítať celé
0.1
SAVER    8.4.2018
shitty onemozete uz pri recenziach rovno hodnotenie vyberat, mozem to potom prepojit aj s...prečítať celé

Xbox 360
PC

Vývoj: Microsoft / CD Projekt / BioWare
Štýl: RPG / Akcia
Web: domovská stránka hry
Dátum vydania: 20. november 2007
+ SLEDOVAŤ HRU

Mám

Čakám

Prešiel

Hrávam

Zoznam
SÚVISIACE ČLÁNKY:
Prosím prihláste sa pre možnosť pridania komentáru.
Môžete sa prihlásiť cez Sector konto, alebo Facebook.
SECTOR MAGAZÍN

pdf

Sector Magazín #116


SOCIÁLNE SIETE
NOVÉ FÓRA
| Wow classic - nethergarde keep... (0)
Caute, nehrava niekto za alikov na Nethergarde Kee...
| Herny monitor 27” (22)
Ahoj poradí niekto herny monitor k AMD grafike? Ne...
| Novy mobil (6)
Ahojte, nutne potrebujem novy mobil stary sa mi ro...
| Forza horizon 4 xbox one (1)
Ahojte potrebujem poradiť už mám dlchsie tuto top ...
| Problém s ps4 (4)
Zdravím, moja PS4 Slim začala z ničoho nič blbnúť....
KOMENTÁRE
vaše novinky zo sveta zábavy
sector logo
network
Ochrana súkromia | Reklama | Kontakt
ISSN 1336-7285. Všetky práva vyhradené. (c) 2019 SECTOR Online Entertainment / sector@sector.sk