HUMANKIND

HUMANKIND

8.0

Hybridné veľmoci s veľkou variabilitou

Recenzia na PC verziu

Ak ste strávili príjemné hodiny pri hrách zo série Civilization, hrozí vám to isté aj v novinke Humankind. Povedzme si totiž na rovinu, herné princípy aj celkový vzhľad sú silne ovplyvnené legendárnou značkou. No Amplitude Studios sa pokúsili aspoň do istej miery o odlišný prístup s cieľom priniesť osobitú 4X ťahovú stratégiu, ktorá nechce stáť v tieni konkurencie. Výsledok je potešujúci.

S čím môžete počítať a bolo to tu s menšími rozdielmi aj predtým, je osídľovanie pevniny a neskôr aj expanzia po vode vašou, ale aj ďalšími civilizáciami, všetko v ťahovom režime na kolá. Začína sa hlboko v minulosti, v neolitickej ére, kde musia členovia vášho kmeňa skúmať okolie, na vhodných miestach založia provizórne stanovištia, ktoré môžete vylepšiť na mestá. Na to ale potrebujete dostatok bodov vplyvu, ktorý zohráva dôležitú úlohu počas celého vášho vývoj až do modernej epochy.

V mestách môžete stavať dištrikty, infraštruktúru a jednotky, pričom sortiment všetkého závisí predovšetkým od inovácií, ktoré získavate výskumom v technologickom strome. Priestory mesta sa rozširujú a prinášajú výnosy na základe vhodnej pôdy a ďalších podmienok. Kľúčová je produkcia potravín, ktorá má vplyv najmä na rast populácie, ťažba surovín na rozvoj priemyslu a výstavbu, peniaze z daní a obchodov a technologické body na výskum. Postupne pritom môžete prerozdeľovať pracovné sily podľa svojich preferencií presúvaním ikoniek s obyvateľmi. Treba si však všímať aj spokojnosť obyvateľstva, aby nevznikali nepokoje.

Humankind
Humankind Často si musíte zvoliť riešenie rôznych udalostí.
Často si musíte zvoliť riešenie rôznych udalostí.


Humankind Vaše sídlo sa utešene rozrastá.
Vaše sídlo sa utešene rozrastá.


Humankind Boje ponúkajú určitú taktiku, ktorú ale značne obmedzuje neschodný terén.
Boje ponúkajú určitú taktiku, ktorú ale značne obmedzuje neschodný terén.

V krajine sa odohrávajú rôzne udalosti, pri ktorých máte zvyčajne na výber viac rozhodnutí. Môžu z toho plynúť výhody aj negatívne dôsledky. Podobne ako pri diplomatických stretnutiach, kde komunikujete s predstaviteľmi  iných civilizácií. Možnosti rozdelené do kategórií vzťahy, obchod, zmluvy a krízové situácie sú síce slušné, ale predsa len tam trochu chýbajú voľby, ktorými by ste vybudovali väčšiu náklonnosť, napríklad dary či lichôtky. Takto síce vyjednáte dohody o obchode, prechode hraníc a spojenectve, alebo pohrozíte druhej strane za kroky, ktorými vám škodí, ale pôsobí to dosť stroho a neosobne. Nehovoriac o tom, že AI diplomatov neexceluje. Majú síce rôzne sprievodné reči a neskôr aj charakteristické črty, ale bežne sa stáva, že opakovane v krátkom čase od vás niečo žiadajú, aj keď ste to už rázne zamietli a melú si dookola to svoje. Každopádne, mať obchodných partnerov alebo spojencov nie je na škodu.

Na základe činov a aktivít (výstavba budov a dištriktov, vojenské úspechy, rast populácie, vplyv...) pribúdajú vášmu impériu hviezdičky. Keď ich získate sedem, smiete vstúpiť do ďalšej éry. Znamená to, že si z dostupných možností vyberiete jednu veľmoc, s ktorou sa potom stotožníte. Treba si pritom všímať priority jednotlivých kultúr – niektoré uprednostňujú vojenský prístup, iné rozvoj formou výstavby a expandovania, ďalšie sa orientujú na obchod a vplyv. A to sú aj prvky, ktorými môžete dosiahnuť svoj ďalší rozvoj a napokon sa aj priblížiť k absolútnemu víťazstvu, o ktorom rozhoduje celková sláva. Navyše má každá mocnosť iné bonusy a špeciálnu jednotku.

Výber veľmoci je dôležitý a dá sa zmeniť až pri prechode do ďalšieho vývojového obdobia, ktorých je v hre celkovo šesť. Potom môžete zostať pri svojej pôvodnej voľbe s bonusom pre vplyv, ale vaše ultimátne jednotky už budú zastarané. Preto je optimálne zvoliť si novú veľmoc, ktorá prinesie modernejšie výdobytky a vylepšenia. V každej ére je pritom na výber vždy niekoľko špecifických impérií,  ktoré v danom období patrili k najvýraznejším. Takéto formovanie vašej civilizácie je veľmi zaujímavé, i keď nelogické. Môže to totiž vyzerať napríklad tak, že v istej etape vládnete Egyptu, potom svoju veľmoc zmeníte na Rím, v ďalšej fáze sa z vás stane Osmanská ríša alebo starogermánski Teutóni a tak ďalej. Z každej kultúry si pritom zachováte jej jednotky a určité charakteristické prvky a vytvoríte si tak unikátny kultúrny mix.

V praxi je to ale skutočne nezmysel, asi ako keby sa Slovensko stalo zo dňa na deň Japonskom a o pár desaťročí neskôr USA. Možno keby tvorcovia skúsili ísť po línii príbuzných kultúr, napríklad by ste si vybrali Slovanov a potom sa rozhodli, či budete Poliakmi, Rusmi alebo Slovákmi, nebolo by to také absurdné, ale Humankind na to nehľadí. No treba povedať, že práve tento mišmaš s rozmanitými národmi dodáva hre šťavu a punc jedinečnosti. Najmä ak budete hrať opakovane od začiatku a skúšať množstvo rôznych kombinácií, ktoré aspoň do istej miery formujú aj celkovú hrateľnosť.

Pri ďalšom rozvoji sa otvárajú pokročilé možnosti a súčasti. Napríklad si môžete vyberať unikátne stavby a divy sveta, ktoré si prisvojíte a potom postavíte. Samozrejme, s extra bonusmi. Do popredia sa dostanú rôzne ideológie a náboženstvá, takže politické rozdiely a viera vám môžu skomplikovať vládnutie. Výrazné zmeny ponúka administratíva s občianskymi vyhláškami a ustanoveniami.  Ide o rôzne problematiky, ktoré postupne pribúdajú v polkruhovom zozname a vy môžete použiť svoj vplyv na výber  jedného z dvoch ustanovení. Môže sa to týkať postoja k otrokom, brancom, viere, vlastníctvu pôdy a podobne. Získate permanentný bonus napríklad k produkcii jedla alebo iné výhody, ale pozor na to, ktorým smerom sa potom bude uberať vaša krajina.

Aj keď sa dá napredovať aj bez agresie a častých vojenských konfliktov, bitkám sa predsa len nevyhnete. Samozrejme, ak  vás láka práve táto cesta, bojovať môžete do sýtosti. Bežná armáda môže byť zložená z niekoľkých jednotiek, ktoré spojíte dokopy a presúvate ich po makete krajiny. K boju dochádza pri stretnutí s dravou zverou, banditami a agresívnymi bojovníkmi nezávislých klanov a, samozrejme, s jednotkami znepriatelených veľmocí.

Humankind
Humankind Občianske vyhlášky vedia zásadne meniť pravidlá vašej komunity.
Občianske vyhlášky vedia zásadne meniť pravidlá vašej komunity.


Humankind Výber novej veľmoci pri prechode do novej éry je zaujímavý, i keď nelogický.
Výber novej veľmoci pri prechode do novej éry je zaujímavý, i keď nelogický.


Humankind Diplomacia má slušné možnosti, ale aj isté rezervy.
Diplomacia má slušné možnosti, ale aj isté rezervy.

Boj môžete nechať na automatiku, najmú keď vidíte, že línia s odhadom výsledku vás predurčuje na istého víťaza. Alebo v ťahovom režime rozložíte a posúvate svoje jednotky po hexagónových poliach, kde máte rozdrviť nepriateľov a brániť svoju vlajku. Mestám pritom pomáhajú obranné múry a doplnky, i keď niekedy je ich efekt mizivý. AI súperi v boji chvíľami konajú vcelku rozumne, ale robia aj absurdné chyby. Umelá inteligencia zjavne nie je silnou stránkou hry. V bojoch síce máte určitý priestor na taktizovanie, ale často to kazí neschodný terén. Bitka sa totiž odohráva priamo na makete krajiny, kde hory a všetky okolité objekty vytvárajú bariéry. Kvôli tomu neraz musia jednotky robiť dlhé obchádzky, alebo sa nemajú kam pohnúť, kým nepadnú armády v prvej línii. Výsledný dojem z bojov je tak rozporuplný.

Nové sídla sa dajú získať aj dobrými vzťahmi s nezávislými mestami, ktoré podporujete peniazmi alebo vplyvom. Následne ich môžete investovaním ďalších bodov vplyvu anektovať. Stanú sa tak plnohodnotnou súčasťou vášho impéria a už sú pod vašou kontrolou. V pokročilých etapách treba počítať aj so znečistením. Môže ho produkovať aj vaše impérium, najmä pri modernizácii s vlakmi a továrňami. Znečistenie sa môže stať natoľko neúnosným, že dôjde k predčasnému koncu hry. Svet jednoducho zabije odpad. Preto je vhodné napríklad vysádzať lesy a robiť ďalšie opatrenia, aby vaša veľmoc nebola vyhláseným šíriteľom tejto skazy. Hra tak má aj ekologický podtón a načrtáva aktuálny problém ľudstva, ktorý je tu zaujímavou, a pritom nevtieravou súčasťou.

Ťaženie, pri ktorom si môžete aj zvoliť obťažnosť na základe vašich preferencií a skúseností so 4K stratégiami, dopĺňa multiplayer. V press verzii ho nebolo veľmi s kým hrať, každopádne si tam nastavíte ľubovoľné parametre sveta, mapy a rôznych súčastí, počet hráčov a možnosť sledovania divákov. Reprezentuje vás avatar, ktorému viete upravovať vzhľad.

Humankind
Humankind Základom rozvoja je zabezpečenie hlavných zdrojov s prerozdelením pracovných síl.
Základom rozvoja je zabezpečenie hlavných zdrojov s prerozdelením pracovných síl.


Humankind Vývoj neustále napreduje a na rad príde aj dobýjanie oblohy.
Vývoj neustále napreduje a na rad príde aj dobýjanie oblohy.


Humankind Impérium je na vrchole, nad Sochou slobody sa vznáša víťazstvo.
Impérium je na vrchole, nad Sochou slobody sa vznáša víťazstvo.
Grafika je na tento štýl hry slušná, hoci vám pri pohľade na krajinu nevyskočia oči z jamiek. Detaily sú solídne, no možno by bolo fajn, keby sa terén dal ešte o niečo viac priblížiť, napríklad aby ste si poriadne zblízka pozreli Sochu slobody či iné unikátne objekty. Celkovo sa spracovanie sveta, ale aj jednotlivé položky vyznačujú pestrými farbami. Menu sú prehľadné, i keď občas som hľadal spôsob, ako vyskočiť z niektorých obrazoviek a vrátiť sa späť na hlavnú plochu. Hudba je parádna a prispôsobuje sa aj vašej aktuálnej kultúre a vývojovému obdobiu. Dabing je na úrovni, ostatné zvuky sú skôr obyčajné.

Humankind má všetko, čo dobrá 4X stratégia potrebuje. Je to komplexná hra s patričnou hĺbkou, hoci pri porovnaní so sériou Civilization sú tu niektoré prvky menej rozvinuté alebo úplne chýbajú. Napríklad taká špionáž, cesty a podobne. Na druhej strane je však Humankind prístupnejší širšiemu spektru hráčov, pretože je menej komplikovaný, pritom však stále predstavuje výzvu. Niektoré prvky sú trochu diskutabilné a potrebovali by dotiahnuť. Už len zmena civilizácie na úplne inú pri novej fáze vývoja je dosť absurdná, ale súčasne podporuje variabilitu hry pri skúšaní rôznych kombinácií národov. Rozhodujúce je, či sa napokon dostaví zábavný výsledok, a to jednoznačne áno.


napísal uni 16.8.2021
Páči sa mi! (+4)
8.0
Ohodnotiť
HUMANKIND
+ zmeny veľmoci v etapách vývoja podporujú celkovú variabilitu (i keď sú nelogické)
+ hra je komplexná, ale pritom nie priveľmi zložitá
+ manažment zdrojov s rozložením pracovných síl
+ zážitok v multiplayeri
+ parádny soundtrack
- slabšia AI diplomatov a protivníkov v bitkách
- obmedzenia v boji, najmä kvôli neschodnému terénu
- niektoré nedotiahnuté a menej efektívne súčasti
Hardverové požiadavky:
Minimálne požiadavky: CPU AMD FX-8300, 8 GB RAM, GTX 770, OS Win 7 64-bit


RECENZIE HRÁČOV
icon
7.0
MICHAL VICEN    22.8.2021
ako ostrieľany civ hráč som sa tešil na zmenu, a.... neviem :-) princíp hry, základné nuansy, nové i... zobraziť
icon
7.9
MANTOR    20.8.2021
+ graficka a zvukova stranka+ rozne typy strategii veduce k uspechu+ vela roznych narodov v ... zobraziť

PC

Vývoj: Sega / Amplitude studios
Štýl: Stratégia
Dátum vydania: 17. august 2021
 4.11. 2022 (Xbox One, PS4,PS5,Xbox Series X|S)
+ SLEDOVAŤ HRU

Mám

Čakám

Prešiel

Hrávam

Zoznam
SÚVISIACE ČLÁNKY:
Prosím prihláste sa pre možnosť pridania komentáru.
Môžete sa prihlásiť cez Sector konto, alebo Facebook.
SOCIÁLNE SIETE
NOVÉ FÓRA
|Moj dnb live set (0)
https://fb.watch/jns3jjUY6i/...
|Upgrade gpu (9)
Zdravim. Mam momentalne PC s nasledovnou konfigu...
|Pc zostava okolo 1400+€ (8)
Čaute, chcel by som vedieť váš názor na tieto dve ...
|Názor na kúpu novej tv (6)
Nazdar chalani, chcel by som sa spýtať na váš náz...
|Nové pc + monitor do 3000€ (5)
Hello, kamarát ma poveril nech mu pomôžem vybrať ...
|Vojna na ukrajine (8117)
Sem môžete dávať správy o Ukrajine. Najlepšie by b...
KOMENTÁRE
vaše novinky zo sveta zábavy
sector logo
Sector.sk - hry, recenzie, novinky
Ochrana súkromia | Reklama | Kontakt
ISSN 1336-7285. Všetky práva vyhradené. (c) 2023 SECTOR Online Entertainment / sector@sector.sk